لیست مقالات بین المللی (ISI) پژوهشگاه فضایی ایران در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران پژوهشگاه فضایی ایران در سال ۱۳۹۷ کلا ۳۰ مقاله شامل ۲۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۳ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Zr doping dependence of structural and magnetic properties of cobalt ferrite synthesized by sol–gel based Pechini method
۲Robust model for optimization of forming process for metallic bipolar plates of cleaner energy production system
۳An investigation into the effect of manifold geometry on uniformity of temperature distribution in a PEMFC stack

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.