لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی روزبهان در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی روزبهان در سال ۱۳۹۴ کلا ۹۲ مقاله شامل ۹۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱تأثیر پارامتر برشی بر پتانسیل روانگرایی ماسه ساحل رامسر
۲امن سازی LEACH با استفاده از رمزنگاری بلوکی
۳بررسی تأثیر ضخامت پی گسترده در نشست پی گسترده-شمع واقع در خاک ماسه ای توسط آنالیز عددی
۴تحلیل و ارزیابی پایداری کالبدی در شهرهای کوچک مطالعه موردی:شهرهای کوچک استان مازندران
۵تشخیص فریمهای دستکاری شده در ویدئو با استفاده از تحلیل آماری نویز باقیمانده
۶امن سازی شبکه حسگر بی سیم با استفاده از رمزنگاری بلوکی
۷پیشنهاد یک ساختار جدید برای مبدل Cuk به منظور کاهش تنش ولتاژ روی کلید قدرت وافزایش ولتاژ خروجی قابل کاربرد در سیستم های انرژی تجدید پذیر
۸یافتن احتمال دستکاری در ویدئو با بررسی ویژگیهای فشردهسازی
۹تشخیص موقعیت توده در تصاویر ماموگرام با استفاده از الگوریتم ناحیه درحال رشد و مدل کانتورهای فعال
۱۰بررسی پروتکل های اجتناب از تصادم بازخوان مبتنی بر الگوی تقسیم بندی زمانی
۱۱جایابیSTATCOM در شبکه توسط الگوریتم PSO با هدف افزایش بار پذیری و کنترل ولتاژ در سیستم قدرت
۱۲بهبود کارایی شبکه عصبی پرسپترون با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی آشوبناک
۱۳تاثیر تیپ ساختگاه بر پاسخ لرزه ای سازه های بتنی جداسازی شده با سامانه جداسازلاستیکی سربی (LRB)
۱۴مولفه های پایداری محیطی درگزینش مصالح ساختمانی بارویکرد حذف تاثیرات مخرب بر محیط زیست
۱۵بررسی پروتکل های اجتناب ازتصادم بازخوان مبتنی برالگوی تقسیم بندی زمانی
۱۶تشخیص بیماری آلزایمر با استفاده از ماشین بردار پشتیبان و براساس دادههای نگاشتیافته به کمک روش نگاشت غیرخطی LLE
۱۷بررسی و مقایسه روشهای اجتناب از تصادم بازخوان در سامانههای بازشناسی از طریق امواج رادیویی متحرک
۱۸بررسی و مقایسه روشهای توزیع شده ی اجتناب از تصادم بازخوان در سامانههای بازشناسی از طریق امواج رادیویی
۱۹بررسی الگوریتم های خوشه بندی توزیع شده درشبکه های حسگربی سیم ناهمگن
۲۰پژوهشی بر تلفیق داده های بزرگ و ERP
۲۱مدیریت زنجیره تامین خون در هنگام زلزله مطالعه موردی شهر پکن
۲۲بررسی سیستم های مدیریت فرآیندهای کاری و مقایسه راهکارهای نرم افزاری با رویکرد توسعه دولت الکترونیک
۲۳مطالعه پارامتری رفتار فونداسیون پی گسترده شمع در خاک ماسه ای با استفاده از روش المان محدود سه بعدی
۲۴بکارگیری روش های تجربی و هوشمند برای پیش بینی نشست سطح ناشی از حفر تونل های شهری
۲۵بررسی تاثیرعوارض توپوگرافی بربزرگنمایی امواج زلزله بادرنظرگیری رفتارپلاستیک خاک
۲۶بررسی و شناسایی رفتارخاکهای مسئله دارشهرستان پلدختر
۲۷مدیریت ریسک سقوط ازارتفاع درپروژه های گودبرداری به روش FMEA
۲۸بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد کارکنان با توجه به نقش تعدیل کنندگی فرهنگ سازمانی
۲۹اختلال در یادگیری
۳۰بررسی روش های بهینه کردن مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم
۳۱مکان یابی مبتنی بر اختلاف زمانی در شبکه های حس گر بی سیم با استفاده از هدف فعال
۳۲ارزیابی رفتار زهکشی نشده ماسه ساحل نور با استفاده از آزمایش های فشاری سه محوری استاتیکی
۳۳تحلیل مقایسهای بین پروتکلهای بهبود یافته LEACH درشبکه حسگر بیسیم
۳۴بهینه سازی الگوریتم کرم شب تاب با محاسبه برآیند بهترین و بدترین مکان ذرات
۳۵الگوریتم کسب امتیاز جهت انتخاب بهینه سرخوشه در شبکه های حسگر بی سیم همگن
۳۶تشخیص فریمهای دستکاری شده در ویدئو با استفاده از درخت تصمیم و بر اساس انتخاب ویژگی به وسیله کدگذاری تنک
۳۷ارائه سیستم تشخیص نفوذ در شبکه های موردی با استفاده از تحلیل ویژگی های پروتکل DSR
۳۸بهینه سازی الگوریتم کرم شب تاب با محاسبه برآیند بهترین و بدترین مکان ذرات
۳۹موقعیتیابی توده در تصاویر ماموگرام با استفاده از الگوریتم رشد ناحیه و مدلهای منحنی فعال
۴۰بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و فرهنگ سازمانی بر عملکرد کارکنان همزمان با تأثیر فناوری اطلاعات بر فرهنگ سازمانی
۴۱بررسی و مقایسه آمیخته بازاریابی 4 - پی در بانک های دولتی و خصوصی - مطالعه موردی: بانک ملی و بانک پاسارگاد
۴۲نقش و اهداف معماری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان ها
۴۳بررسی سیستم های مدیریت جریان کاری با رویکرد توسعه دولت الکترونیک-مطالعه موردی: مؤسسه آموزش عالی روزبهان
۴۴بررسی تأثیر هوش هیجانی بر پیشرفت کسب و کار مطالعه موردی شرکت لبنی کاله
۴۵ارزیابی کارایی به صورت کمی و رتبه بندی شعب بانک سامان با استفاده از تحلیل پوششی دادهها
۴۶بررسی تاثیر هوش هیجانی بر بازاریابی برخط
۴۷ارزیابی پتانسیل روانگرایی ماسه ساحل نور با استفاده از آزمایش های فشاری سه محوری
۴۸بررسی روش های بهینه کردن مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم
۴۹بررسی و شناسائی رفتارخاکهای مسئله دارارتفاعات صداوسیمای ناحیه گرگان
۵۰تخمین نشست سطح ناشی از حفر تونل های شهری با استفاده از روش ANFIS
۵۱بررسی معنادار بودن رابطه بین هوش هیجانی و پیشرفت کسب و کار
۵۲بررسی معنادار بودن رابطه بین هوش هیجانی و عملکرد کارکنان بخش بازاریابی برخط
۵۳نرخ مالیات شرکت بعنوان یک عامل تعیین کننده ریسک سیستماتیک:شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
۵۴مقایسه عوامل موثر بر حاشیه بهره خالص بانکداری اسلامی: شواهدی از بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و کوالامپور
۵۵استفاده از ماده افزودنی تراسیل در بهسازی خاک ها
۵۶بارزدایی در ریز شبکه های متصل به منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن مدل بار و نرخ تغییرات فرکانس
۵۷خوشه بندی آگاه از انرژی محیطی برای افزایش طول عمر شبکه های حسگر بیسیم با نودهای برداشت کننده انرژی
۵۸شبکه حسگر بیسیم برداشتکننده انرژی: معرفی، بحث و بررسی رویکردهای متفاوت
۵۹مقایسه روش های مسیریابی امن با استفاده از مکانیزم های مبتنی بر اعتماد در شبکه های حسگر بی سیم
۶۰بررسی ارتباط بین ریسک عملیاتی و محافظه کاری حسابداری
۶۱تأمین انرژی گره ها در شبکه های بیسیم موبایل با استفاده از نانو تکنولوژی
۶۲ارزیابی وضعیت جاده جنگلی اسبوکلا در استان مازندران
۶۳بررسی انرژی کارآمد پروتکلهای LEACH ، ژنتیک و شبکه عصبی در شبکههایحسگر بیسیم
۶۴ارائه یک روش جدید مسیریابی در شبکه حسگر بیسیمبا استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی و الگوریتم مورچه
۶۵تشخیص اشارات دست در توالی های ویدئویی با استفاده از مدل های مخفی مارکوف
۶۶امن سازی SPIN بااستفاده ازرمزنگاری بلوکی
۶۷بررسی تأثیر شش مؤلفه ای زلزله های حوزه نزدیک گسل بر پاسخ لرزه ای خطی ساختمان
۶۸تشخیص بات نتهای موبایل با استفاده از دسته بندی کننده های یادگیری ماشین
۶۹تحلیل راهبردی از قابلیت ها و تنگناهای مسکن مهر مازندران نمونه موردی مسکن مهر دانش شهرستان بابلسر
۷۰طبقه بندی حملات سایبری علیه سامانه های اسکادا براساس مدل لایه بندی شبکه
۷۱ارائه روشی جدید جهت تشخیص بیماری آلزایمر مبتنی بر انتخاب ویژگیهای داده با استفاده از کد گذاری تنک
۷۲تحلیل و بررسی سه طرح کاهش توان مصرفی سلول هایSRAM
۷۳بررسی میزان اثربخشی هدفمندکردن یارانه ها درگرایش مردم به استفاده ازتکنولوژی های پایداردربخش مسکن دراستان مازندران
۷۴بررسی وبهسازی خاک رمبنده شهرستان پلدختر
۷۵تاثیر شن برروانگردایی استاتیکی ماسه فریدونکنار
۷۶ارزیابی پایداری شیب خاک های فروریزشی ارتفاعات ناحیه گرگان
۷۷بررسی و مکانیابی مرکز پارکینگ طبقاتی با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره (MADM)
۷۸رتبه بندی تامین کنندگان با توجه به معیارهای سبز بوسیله روش TOPSIS
۷۹کاربرد روش های تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب وسیله حمل و نقل عمومی مناسب در کریدور شهری
۸۰رتبه بندی مکان های زندگی با استفاده از معیارهای کیفیت زندگی شهری بوسیله روش های MADM
۸۱مکان یابی محل دفن پسماند با بکارگیری روشهای MADM
۸۲شناسایی و رتبه بندی مشکلات ترافیک شهری با استفاده از روش تلفیقی تاپسیس و استخوان ماهی
۸۳مکان یابی بهینه بیمارستان از طریق تلفیق مدلهای تحلیل سلسله مراتبی و دیمتل
۸۴مکان یابی نیروگاه بادی در استان مازندران با استفاده از روش سلسله مراتبی (AHP)
۸۵بررسی لرزه ای عملکرد ترکیبی میراگر ویسکوالاستیک و اصطکاکی در قاب های فولاد خمشی
۸۶بررسی تکنیک های نوین طراحی بارویکرد به معماری پایدار
۸۷یکپارچه سازی ماشین های مجازی ابتکاری SLA- آگاه، برای تخصیص منابع در محاسبات ابری
۸۸تأثیر ابعاد ساختاری بر عملکرد کارکنان : شرکت برق منطقه ای خراسان
۸۹اثرات محیط و فضاهای محدود در ساخت و سازهای جدید ایران بر روند زندگی و روحیات ساکنین آن ها
۹۰بررسی رفتار مخلوط شن و ماسه تحت بارگذاری استاتیکی
۹۱لوله الکترومغناطیسی گرمایش آب
۹۲تشخیص رفتار انسان با استفاده از ماشین بردار پشتیبان فازی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۹۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.