لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه رجاء در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران دانشگاه رجاء در سال ۱۳۹۴ کلا ۶۰ مقاله شامل ۵۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱تصمیم گیری مدیریت واطلاعات حسابداری مالی
۲اهمیت حسابداری برای وظایف مدیریتی
۳روشهای سنجش اندازه گیری سرمایه فکری بر نظام سیستماتیک حسابداری وحوزه مدیریت در ایران
۴افشاء داوطلبانه و عوامل موثر برآن
۵بررسی رابطه بین مدیریت ریسک با کنترل و حسابداری مدیریت
۶نقش شفافیت سیاسی وکارایی گزراشگری مالی درارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی دولتی
۷اثرحسابداری مدیریت برسطح تولیدات ملی ازدیدگاه مفهومی تا ابزار کارکردی درحسابداری فرصتها و چالشها
۸بررسی تاثیر چرخش اجباری حسابرس بر مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیتهای واقعی
۹تاثیر فناوری اطلاعات درحسابرسی داخلی جهت پیشگیری و کشف تقلب
۱۰Genetic algorithm for supplier selection and optimal purchase pricing problem in a two-echelon supply chain given the demand curve
۱۱تأثیر بدهی و نقدینگی شرکت روی حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی عملیاتی
۱۲بررسی تأثیر نوسان جریان وجه نقد بر رابطه بین سود تقسیمی و مخارج سرمایه ای
۱۳حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی عملیاتی
۱۴مروری بر حسگرهای ابری در شبکه های نسل پنجم موبایل 5G
۱۵تاثیرارتباط بین قیمت بازارسهام و بهره وری بر اساس مقایسه سرمایه فکری در برابر ارزش دفتری دارایی ها
۱۶خوشه بندی شرکتهای بیمه در ایران با استفاده از الگوریتم ژنتیکGAFC
۱۷هماهنگ سازی شیوه های کنترل سازمانی با عملکرد رقابتی برون سپاری
۱۸نقش تکنیکهای داده کاوی در پیشگیری و کشف پولشویی
۱۹تاثیر کیفیت حسابرسی داخلی بر کیفیت حسابرسی مستقل
۲۰تاثیر تاثیر گزارش حسابرس داخلی بر حق الزحمه حسابرس مستقل
۲۱تاثیر شخصیت کمیته حسابرسی بر بکارگیری پیشنهادات حسابرسی داخلی
۲۲ضرورت پیاده سازی مناسب کنترل داخلی، حسابرسی و آموزش آن
۲۳تبیین ضرورت کاربردمدیریت کیفیت جامع در سازمان ها
۲۴بررسی تاثیر سبک رهبری بر رضایت شغلی کارکنان در یکی ازسازمان های زیر مجموعه صنعت نفت
۲۵رابط بین چسبىذگی هزینه ها با خصوصیات شرکت و محافظه کاری مشروط
۲۶بررسی سرمایه فکری و عملکرد مبتنی بر ارزش
۲۷ساختار مفهومی و توسعه تحقیقات حسابرسی مستمر
۲۸تأثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود از طریق دست کاری فعالیت های واقعی
۲۹فاصله انتظارات حسابرسی و شناسایی تقلب
۳۰اهداف و چارچوب نظری حسابداری مدیریت
۳۱بررسی تأثیر کیفیت مدیریت ریسک بر نوسان پذیری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۳۲اثر مالیات، اعتبار، بازار، کیفیت حسابرسی و شهرت حسابرسی در موسسات حسابرسی
۳۳تاثیرشبکه عصبی در بهبود تصمیمگیری حسابرسان و اثر این بهبود بر گزارش حسابرس
۳۴ارزیابی مقایسه ایی مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه اییچند عاملیفاما و فرنچ ،چن وکارهارت با مدل قیمت گذاری تکعاملی شارپ در تبیین بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
۳۵تجاری ساز ی فناوری اطلاعات - حسابداری مدیریتو مدیریت مشتری
۳۶تاثیر خوش بینی مدیریت بر روی حساسیت جریانهای نقدی سرمایه گذاری
۳۷حسابرسی داخلی و نقش ارزش افزایی آن
۳۸مکانیزم های حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر مدیریت سود
۳۹بررسی رابطه استراتژی های قیمت گذاری با عملکرد رقبا( صنایع کوچک شهر مشهد)
۴۰تاثیر مکانیزمهای راهبری شرکتی بر کیفیت سود با در نظر گرفتن جریان های نقدی آزاد مازاد
۴۱دیدگاه شفافیت برای پاسخگویی تجزیه و تحلیل پورتال دولت
۴۲پاسخگویی و شفافیت به عنوان فرایندهای یادگیری در بخش عمومی و خصوصی
۴۳عوامل فردی تاثیرگذار بر موفقیت طرحهای سرمایه گذاری کارآفرینان بانک پارسیان
۴۴بررسی رابطه بین جهت گیریهای مسیر شغلی با اعتماد سازمانی کارکنان دانشگاه پیامنور جنوب استان آذربایجان غربی
۴۵تأثیر حاکمیت شرکتی روی بحران های مالی شرکت ها و بانک های ایران
۴۶تاثیرات مدیریت عمومی نوین، صرفه جویی هزینه ها و اصلاحات کاهنده درکشورهای کمتر توسعه یافته
۴۷نقش رهبری تحول آفرین بر توسعه یادگیری سازمانی (مورد مطالعه ادارات مرکزی بانک کشاورزی)
۴۸ارتباط راهبردهای منابع انسانی با حمایت سازمانی درک شده (مورد مطالعه ادارات مرکزی بانک کشاورزی)
۴۹بررسی دامنه نوسانات قیمت سهام،بازده،حجم معاملات: مبتنی بر الگوهای نا اطمینانی
۵۰زمان بندی تولید در سیستم جریان کارگاهی مونتاژ دومرحله ای با ساختار دو سطحی محصول و محدودیتدسترس پذیری تجهیزات
۵۱رابطه بین محافظه کاری حسابرس، اقلام تعهدی غیرعادی و ارائه بند درباره تداوم فعالیت در گزارشهای حسابرسی ارائه شده در بورس اوراق بهادار تهران
۵۲بررسی تاثیر سبکهای رهبری(تحولگرا و مراودهای) مدیران بر تعالی سازمانی
۵۳عصراطلاعات و عصر صنعت در فرا بودجه بندی
۵۴محافظه کاری شرطی، محافظه کاری غیرشرطی و اعتبار تجاری: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
۵۵برنامه درسی پنهان
۵۶ساختار سازمانی
۵۷برنامه درسی و خلاقیت
۵۸سیاست تقسیم سود و گزارشگری مالی متقلبانه
۵۹ارایه روشی برای تعیین نیروی وارده بر ساختمان های با سیستم جداسازی لرزه یی در ایران بر مبنای آیین نامه های ژاپن
۶۰تاثیر فعالیت ورزشی طولانی مدت بر شاخص های آنتروپومتریک به عنوان عوامل خطر سرطان پستان در زنان یایسه: یک کارآزمایی کنترل شده تصادفی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۶۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.