لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه رجاء در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه رجاء در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۷ مقاله شامل ۲۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱تاثیر سودآوری بر رابطه بین مسیولیت اجتماعی شرکت و اجتناب از مالیات
۲مسیولیت اجتماعی شرکت ها و دیدی کلی از نقش آن در نظبم راهبری شرکتی
۳امکان سنجی اجرای تولید ناب در شرکت های نظامی (مطالعه موردی: شرکت داما)
۴بررسی تاثیر ارزیابی عملکرد کارکنان 360 درجه بر عملکرد شرکتهای تولیدی (مطالعه موردی: شرکت مبین صنعت غرب)
۵اثر مرحله بلوغ چرخه عمرشرکتها بر مسیولیت اجتماعی شرکتی
۶مطالعه ای بر اصلاحات حسابداری بخش عمومی با تاکید بر مبنای تعهدی
۷رابطه بین فعالیت های مدیریت زنجیره تامین سبز و رضایت مشتریان در سازمان های تولیدی
۸بررسی رابطه بین کیفیت سود و نوسانپذیری بازده خاص شرکت: مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۹بررسی نقش سازوکارهای راهبری در رابطه بین معاملات اشخاص وابسته و عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۱۰حسابداری انرژی و روش های آن
۱۱هماهنگ سازی گزارشگری مالی با استانداردهای بین المللی حسابداری (بخش دولتی)
۱۲حاکمیت شرکتی، ارزیابی عملکرد و بهبود بهره وری در اقتصاد مقاومتی
۱۳رویکردهای نوین ارزیابی عملکرد سازمانها (موردمطالعه در شرکت ملی نفت ایران)
۱۴تاثیر فناوری اطلاعات بر رضایت شغلی معلمان آموزش وپرورش ناحیه دوکرج وشهرستان فردیس
۱۵بررسی سخت افزار فناوری اطلاعات و شاخص رضایت مندی از دیدگاه پاسخگویان مرد و زن و نقش آن در سطح آموزش وپرورش ناحیه دوکرج وشهرستان فردیس
۱۶مقایسه اثر کنزیوتیپ، تمرینات کششی و ایزومتریک بر درد و عملکرد حرکتی و قدرت گرفتن اکستنسورهای دست افراد دچار تنیس البو
۱۷تاثیر شش هفته تمرینات تقویت روتاتورکاف ها با تراباند بر عملکرد دانشجویان شناگر مرد دارای سندروم گیرافتادگی شانه
۱۸تاثیر تمرینات الاستیک در آب بر تعادل ایستا و پویای کودکان فلج مغزی با توانایی راه رفتن ضعیف
۱۹اثر یک دوره تمرینات منتخب در آب بر روی تعادل عملکردی دختران فلج مغزی
۲۰اثریک دوره تمرینات ارتعاشی برخطر سقوط در فعالیت های روزمره بیماران مولتیپل اسکلروزیس
۲۱کمیته حسابرسی و چرخش اجباری حسابرس
۲۲حسابداری مدیریت چالش ها و فرصت های طی مسیر تکامل
۲۳تاثیر ساختار هیات مدیره و ساختار مالکیت بر تاخیر گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۲۴تاثیر حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت و اندازه حسابرس بر مدیریت سود
۲۵تاثیر استرس شغلی و تابآوری حسابرسان بر روی کیفیت حسابرسی
۲۶شناسایی و رتبه بندی موانع اجرای اثربخش سیستم برنامه ریزی منابع سازمان در شرکت قالب های بزرگ صنعتی سایپا
۲۷بررسی نقش اسناد بالادستی در سیاست گذاری و اتخاذ استراتژی های خصوصی سازی در ایران (مطالعه موردی: صنعت حمل و نقل ریلی)

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.