لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی سناباد در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی سناباد در سال ۱۳۹۴ کلا ۲۶ مقاله شامل ۲۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی ارتباط میان سبک رهبری مدیران و سطح رضایتمندی کارکنان مطالعه موردی شرکت عمران شهر جدید گلبهار
۲مروری بر مدیریت استراتژیک و بررسی نقش و ضرورت آن در سازمان ها
۳بررسی نقش واسط عدالت سازمانی ادراکشده در رابطه ی تناسب فرد- سازمان با تعهد سازمانی ( مورد مطالعه: دبیران مرد مدارس متوسطه ناحیه 4 مشهد)
۴بررسی جایگاه و نقش مدیریت آموزشی در مدارس
۵تحلیل وضعیت استفاده از مدیریت استراتژیک در نظام های خرد و کلان
۶رابطه تورم و رشد اقتصادی با معیار های ارزیابی عملکرد و کیفیت حسابداری
۷شناسایی عوامل موثر بر پذیرش هوشمندسازی مدارس با استفاده از مدل دیویس
۸ضریب پایداری مولفه های اقلام تعهدی و قابلیت اتکای پایداری آن
۹بررسی نقش مدیریت شهری در تحقق اقتصاد مقاومتی
۱۰فرهنگ وتوسعه گامی موثر در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی با نگاهی به پیش نیازهای فرهنگی
۱۱نقش پاسخگویی در نظام حسابداری فعالیتهای از نوع دولتی
۱۲اقلام تعهدی، رشد و عملکرد آتی شرکت
۱۳مسئولیت پاسخگویی در حسابداری دولتی
۱۴چارچوبی برای اجرای اجزای حسابداری دادگا هی
۱۵بررسی تحلیلی روند سریهای زمانی مالی دربورس اوراق بهادار تهران
۱۶تأثیر تنظیم گزارش اجتماعی شرکتی بر ارزش شرکت در یک اقتصاد در حال رشد
۱۷ارائه مدل شایستگی مدیران مدارس متوسطه (مورد مطالعه: مدارس متوسطه ناحیه 4 مشهد)
۱۸محاسبات تغییر: 30سال پژوهش تاریخی حسابداری
۱۹سیستمهای اطلاعاتی حسابداری: چالش در گزارشگری به هنگام
۲۰نقش کارکنان سازمان درتحول
۲۱بررسی ضرورت ارتقاء سوادرسانه ای معلمان درعصرفناوری اطلاعات وارتباطات
۲۲اخلاق حرف ای در حسابداری و حسابرسی
۲۳اخلاق در حسابداری
۲۴اثر فشار بازار سهام بر مصالحه بین منافع مالیاتی شرکت ها و سهامداران
۲۵محصولات غذایی و فرهنگ آشپزی به عنوان ابزار مدیریت گردشگری در ایران
۲۶تحلیلی بر وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در فرآیند هوشمند سازی فضاهای مسکونی و اداری مطالعه موردی :شهر مشهد

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.