لیست مقالات بین المللی (ISI) موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز در سال 1392 (2013)

پژوهشگران موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز در سال 1392 کلا 7 مقاله شامل 6 مقاله در کنفرانسهای داخلی و 0 مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر مشخصات حداکثر 100 عنوان مقاله عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

undraw-business
 • undraw-business
  درخواست گزارش کامل مقالات موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

  کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز شامل 7 مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.

لیست مقالات بین المللی (ISI) موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز در سال 1392 (2013)

نمایش لیست:

سال :

 • عنوان مقاله ISI
  سال انتشار
  نویسنده*
  سمت
  زبان
  دانلود مقالات
 • GIS-assisted investigation on dispersion of BTEX in industrial Regions of Zarghan, Iran
  2013
  Ebrahim Rastgou
  Apadana University, Shiraz, Iran
  انگلیسی
* در لیست فوق فقط نام یکی از نویسندگان که دارای سمت موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز است نمایش داده شده است.
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران