لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی خاوران در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی خاوران در سال ۱۳۹۴ کلا ۲۰۹ مقاله شامل ۲۰۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱تاثیر پوزولانهای میکروسیلیس، متاکائولن و زئولیت بر خواص مکانیکی بتن سبک سازهای
۲تصویر ذهنی صوتی Soundscape، حلقه مفقود در طراحی پیادهروها
۳موانع موجود در مسیر پیاده سازی استانداردهای HSE در پروژه های عمرانی
۴واکاوی موانع پیشروی توسعه معماری پایدار در صنعت ساختمان با استفاده از روش ماتریس SWOT
۵امکان سنجی طراحی فضاها با تاکید بر فضاهای خلاق پیاده مدار . نمونه موردی : خیابان احمدآباد
۶آسیب شناسی مسیر های دوچرخه در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار (نمونه موردی خیابان ملک آباد مشهد)
۷روشی سریع برای تشخیص هویت براساس تصاویر عنبیه چشم بدون حذف کامل پس زمینه تصویر
۸بررسی چالش های پیش روی استفاده صنعتی سازی در ساخت و ساز با استفاده از ماتریسswot
۹تفکر شهر بدون اتومبیل بر پایه پیاده مداری با استفاده از تکنیک SWOT نمونه موردی خیابان راهنمایی مشهد
۱۰مفاهیم، دیدگاهها و مبانی نظری هویت و هویت شهری و تاثیرات آن بر ارتقای حس مکان
۱۱تحلیل و بررسی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار شهری نمونه موردی شهر شاندیز
۱۲ارزیابی و سنجش کاربرد نانو مواد هوشمند در راستای معماری پایدار
۱۳بررسی نیروگاه دودکش خورشیدی، راهکاری مناسب در جهت سازگاری با محیط زیست
۱۴تصفیه شیرابه با روش بی هوازی مطالعه موردی دفنگاه زباله میامی در مشهد
۱۵شناسایی اصول و معیارهای محله مسکونی خوب و کاربرد آن در برنامه ریزی محلی (نمونه موردی: محله بنفشه شهر مشهد)
۱۶مناسب سازی مبلمان شهری ویژه معلولین
۱۷ارزیابی شهر سبز در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار نمونه موردی : شهر رشت
۱۸مرور اجمالی بر اصول و اهداف پایداری در راستای معماری پایدار
۱۹مدیریت سیلاب در حوضه های آبریز با رویکرد کاهش خطر فرسایش خاک مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه کشف رود
۲۰ارائه روش پیشنهادی برای ارزیابی قابلیت اعتمادپذیری شبکهی توزیع آب شهری و روستایی با استفاده از تکنیک آنالیز درخت خطا
۲۱بررسی منظر شهری در راستای ایجاد شهر دوستدار کودک
۲۲بررسی راندمان هیدرولیکی حوضچه های اولیه تصفیه خانه ها
۲۳تحلیل تغییرات مکانی درصد اشباع خاک با استفاده از تکنیک زمین آمار وGIS
۲۴بررسی عوامل مؤثر بر حضور پذیری مردم در فضاهای عمومی (نمونه موردی بازار قدیم چناران)
۲۵پایش تغیرات میزان غلظت گازهای گلخانه ای کربن مونو اکسید CO و کربن دی اکسید CO2 در جو ایران با استفاده از داده های ماهواره ای
۲۶احیای موفقیت آمیزبافتهای شهری تاریخی با رویکرد مشارکتی بانگاهی ویژه به محله سرشور مشهد
۲۷امکان سنجی تبدیل خیابان شهری به پیاده راه بارویکرد ارتقاتعاملات اجتماعی درراستای توسعه پایدارشهرنمونه موردی: خیابان سجادشهرمشهد
۲۸بررسی افزایش کیفیت محیطی مطلوب بااستفاده ازنماهای دوپوسته
۲۹بررسی نقش پیاده مداری درارتقا کیفیت زندگی مطالعه موردی: شهرمشهد مقدس
۳۰نقش رنگ درزیباسازی، سیماومنظرشهری
۳۱نقش طراحی شهری رفتارگرا درراستای کاهش ناهنجاری های اجتماعی
۳۲نقش نیارشی گره سازی و رسمی بندی گنبدهای مساجددرمعماری بومی سنتی ایران نمونهموردی: گنبدمسجدجامع گوهرشاد
۳۳نقش طراحی شهری در امنیت روانی و پیشگیری از رخداد وندالیسم
۳۴مدیریت صحیح تامین منابع آب در راستای بهبود منظر شهری مطالعه موردی
۳۵توسعه پایدار و نقش و جایگاه آن در ارتقاء شهرالکترونیک
۳۶بررسی رفتار سرریزهای کنگره ای به شکل کلید پیانو
۳۷بررسی هیدرولیک جریان در مانیفلدها
۳۸بررسی مقاومت فشاری بتن ساخته شده از پساب تصفیه نشده مطالعه موردی: منطقه 4 شهرداری مشهد
۳۹تحلیل تابآوری لولههای مدفون انتقال آب در خاکها با مشخصات گوناگون دربرابر بارهای دینامیکی
۴۰کاهش آسیبپذیری لرزهای جاکتهای نفتی و گازی ازطریق مقاوم سازی شمعها
۴۱بررسی اصول توسعه پایدار در تبیین جایگاه شهر پایدار
۴۲تشخیص بیماریهای قلبی از روی صدای قلب با استفاده از ضرایب SVM و MFCC
۴۳لزوم شناسایی نقاط دفن نخاله های ساختمانی شهر مشهد در گذشته و تاثیر آن بر روند احداث پروژه های عمرانی مطالعه موردی : پارک ملی چهل بازه
۴۴مطالعه و ارزیابی وضعیت سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی در حوزه صنعت ساختمان به شیوه مشارکت در ساخت مطالعه موردی: سازمان شهرداری در کلانشهرها
۴۵کنترل مسیر ربات کواد روتوربا استفاده از کنترل کننده فازی T-S نوع 2
۴۶بهسازی بستر پی با استفاده از ریزشمع ها میکروپایل مطالعه موردی هتل الزهرا
۴۷مقایسه فنی و اقتصادی رویه های بتن غلتکیRCCP با رویه های آسفالتی مطالعه موردی شهر مشهد
۴۸بحران اب در تربت حیدریه چاشها و راهکارها در افق پیش رو
۴۹کاربرد فن آوری نانو در حفظ و نگهداری مجسمه و المانهای شهری درجهتمحیط زیستی سالم
۵۰اصول طراحی المان های شهری و با هدف افزایش رضایت عمومی مطالعه ی موردی : بررسی المان های نوروز 94 منطقه 9 مشهد
۵۱آسیب شناسی توسعه ی کمی رشته ی معماری در تحصیلات تکمیلی
۵۲بازشناسی الگوها و بررسی ارتباط تیپولوژی و مورفولوژی در معماری
۵۳بررسی ابعاد کمی و کیفی مسکن در ایران (نمونه موردی مسکن مهر شاندیز)
۵۴حاشیه نشینی ، علل و راهکارها ( نمونه موردی : شهر مشهد )
۵۵مدیریت اکوسیستم و تأثیر آن بر گردشگری (نمونه موردی شهر شاندیز)
۵۶معیارهای طراحی محله پایدار با تأکید بر ارزش های زیست محیطی
۵۷پیاده مداری در جهت افزایش کیفیت زندگی و سرزندگی در فضای شهری (نمونه موردی خیابان احمدباد مشهد)
۵۸امنیت بانوان در بافت فرسوده، نمونه موردی : محله سمزقند شهر مشهد
۵۹طراحی مجتمع های مسکونی با تاکید بر معماری پایدار
۶۰تاثیر اقلیم بر طراحی شهر( نمونه موردی: شهر یزد )
۶۱کیفیت مبلمان شهری نمونه موردی : خیابان صدف شهر مشهد
۶۲شهرهای اسلامی ایرانی و عناصر هویت بخش آن
۶۳ارتقاء کیفیت مساکن شهری در راستای توسعه پایدار
۶۴بررسی بازآفرینی محلات فرسوده براساس اصول نوشهرسازی ، نمونه موردی : قلعه آبکوه شهر مشهد
۶۵تحلیلی بر طراحی فضاهای خلاق پیاده مدار با تاکید بر بهبود کیفیت زندگی در خیابان آزادشهر مشهد
۶۶نقش دولت در تأمین مسکن اقشار کم درآمد جامعه (نمونه موردی شهر جدید پرند)
۶۷هویت در بافت تاریخی و فرسوده
۶۸مسکن پایدار برای شهرهای پایدار
۶۹مناسب سازی فضای شهری برای زنان
۷۰بررسی علل عدم تحقیق پذیری پیش بینی های جمعیتی برای شهرهای جدید (نمونه موردی شهر جدید گل بهار)
۷۱بررسی و تحلیل شاخص های اجتماعی و کیفی مسکن مهر، نمونه موردی مسکن مهر شاندیز
۷۲ارزیابی میزان رضایت مندی افراد از مجتمع های سکونتی مسکن مهر (نمونه موردی : مجتمع مسکن مهر شهر مشهد)
۷۳بررسی عوامل مؤثر بر احیا بافت فرسوده شهری ( نمونه موردی : محله آبکوه مشهد )
۷۴بررسی کارکرد شهرهای جدید در ایران در جذب جمعیت سر ریز مادر شهرها (مطالعه موردی : شهر جدید گلبهار )
۷۵تأثیرات توریسم بر گردشگرپذیری روستایی در راستای توسعه پایدار
۷۶زیباشناسی در فضای شهری : نمونه موردی محدوده عبدالمطلب مشهد
۷۷بررسی شهر تهران براساس شاخص های شهر خلاق
۷۸بررسی منظر شهری برای کودکان
۷۹مناسب سازی مبلمان شهری ویژه معلولین (نمو نه موردی : خیابان احمدآباد شهر مشهد )
۸۰ارزیابی رابطه فرهنگ و طراحی محیط مسکونی
۸۱نقش دولت در تأمین مسکن اقشار کم درآمد
۸۲تاثیرات حاشیه نشینی بر اجتماع
۸۳پدافند غیرعامل تأسیسات زیربنایی راهکاری برای ایمنی بیشتر کلانشهر مشهد
۸۴واکاوی عوامل موثربرارتقاء هویت کالبدی درطراحی ساختمان شهرداری
۸۵قیاس تحلیلی نقش فضاهای نیمه باز بر کیفیت زندگی ساکنان در خانه های بومی دیروز و مسکن امروزی ( نمونه موردی : شهر بشرویه )
۸۶بررسی عوامل تأثیرگذار در معنای محیط های درمانی
۸۷بررسی شاخصه های جرم خیزی، در کاهش امنیت اجتماعی فضاهای شهری ( نمونه موردی : منطقه سجاد شهر مشهد )
۸۸بررسی تأثیر نشانه های شهری بر روی ادراک ناظرین براساس اصول روانشانسی گشتالت
۸۹مطالعه ی پیوند مفهومی میان موسیقی و معماری
۹۰آسیب شناسی بافت تاریخی مشهد مقدس برای دستیابی به شهر خلاق
۹۱تحلیل نظریه های معاصر پیرامون روشهای طراحی معماران بومی ( عامیانه ) ( تبیین فرآیند طراحی در معماری بومی ایرانی )
۹۲افزایش تعداد پذرفته شدگان رشته مهندسی معماری و مشکلات تحصیلات تکمیلی
۹۳بررسی راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری
۹۴ارزیابی میزان مشارکت مردم در بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده نمونه موردی محله نوغان مشهد
۹۵تشخیص آریتمی های قلبی از روی سیگنال ECG با استفاده از ویژگی MFCC و ماشین بردار پشتیبان (SVM)
۹۶بررسی مدولاسون و کدینگ و فقی در لایه فیزیکی وایمکس تحت استاندارد 802.16 IEEE
۹۷آنالیز اثر تغییرات عرض سرریز بر راندمان هوادهی
۹۸بررسی میزان مصرف آب و ضریب تبدیل آب به فاضلاب در صنعت (مطالعه موردی صنایع غذایی در استان خراسان رضوی)
۹۹اولویت بندی اصلاح و بازسازی انشعابات در شبکه توزیع آب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP
۱۰۰اولویت بندی اصلاح و باز سازی شیرآلات در شبکه توزیع آب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۰۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.