لیست مقالات بین المللی (ISI) پژوهشگاه نیرو در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران پژوهشگاه نیرو در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۳ مقاله شامل ۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Stability of a multi-body driveshaft system excited through U-joints
۲The control of abnormal grain growth in low-voltage SnO2 varistors by microseed addition
۳Multi-channel fiber optic dew and humidity sensor
۴Priority index considering temperature and date proximity for selection of similar days in knowledge-based short term load forecasting method
۵Properties and corrosion behavior of Al based nanocomposite foams produced by the sintering-dissolution process
۶Numerical simulation of turbulent flow and heat transfer though sinusoidal ducts
۷Vibration control of a continuous rotating shaft employing high-static low-dynamic stiffness isolators
۸The influence of heat treatment on the microstructure, flux pinning and magnetic properties of bulk BSCCO samples prepared by sol-gel route
۹Enhancement in superconducting properties of Bi2Sr2Ca1Cu2O8+θ (Bi-2212) by means of boron oxide additive
۱۰Synthesis and Characterization of Functionalized Fe3O4/Boron Nitride as Magnetically Alignable 2D-Nanofiller to Improve the Thermal Conductivity of Epoxy Nanocomposites
۱۱An Optimal Frequency Control Method Through a Dynamic Load Frequency Control (LFC) Model Incorporating Wind Farm
۱۲Graphene oxide-anchored reactive sulfonated copolymer via simple one pot condensation polymerization: proton-conducting solid electrolytes
۱۳Mechanical and biological performance of axially loaded novel bio-nanocomposite sandwich plate-type implant coated by biological polymer thin film.
۱۴All-optical fiber optic coherent amplifier.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.