لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی پژوهشگاه نیرو در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران پژوهشگاه نیرو در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۳ مقاله شامل ۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱توسعه ی محلی و کارگزاران تغییر تحلیل جامعه شناختی نیروهای موثر در توسعه ی منطقه مرزی پیرانشهر
۲رسانه و بحران: بازنمایى رسانه اى حادثه خاموشى هاى گسترده برق استان خوزستان در بهمن ماه 1395
۳بررسی نیروهای الکترومغناطیسی ترانسفورماتوراوال در شرایط عدم تعادل و تقارن با استفاده از روش اجزای المان محدود
۴ارزیابی وضعیت کاغذ عایقی ترانس های منتخب برق باختر با استفاده از روش نوین متانول و تعیین اولویت جایگزینی
۵ارزیابی اقتصادی زیست محیطی توسعه فناوری تولید همزمان (مطالعه موردی: نیروگاه 5 مگاواتی، تهران)
۶ارایه یک روش جدید در کنترل مدل پیش بینی مبتنی برداده به منظور کنترل سرعت موتور جریان مستقیم
۷بررسی فناوری های ارتباطی در شبکه های هوشمند
۸بررسی عوامل موثر بر عملکرد سیستم انتقال توان بی سیم القای تشدیدی مبتنی بر تشدیدکننده اسپایرال
۹ارایه روشی مقیاس پذیر برای حل معادلات غیر خطی با استفاده از گراف های سیگنال گذر

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.