لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب در سال ۱۳۹۷ کلا ۹۳ مقاله شامل ۷۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Preparation of Polyurethane Acrylate Coated Carbon Nanotube Nanocomposites by Emulsion Polymerization.
۲Effect of High Magnetic Pulse Iteration on Electrical Property of CNT-Polypyrrole Composite: Alignment Mechanism
۳Adsorption of formamide over pristine and Al-doped boron nitride nanosheets: A dispersion-corrected DFT study.
۴Tumor Necrosis Factor-alpha Gene Expression in PBMCs of Iranian Azeri Turkish Patients with Premature Coronary Artery Disease (Age .50 Years).
۵Correction: In vivo Evaluation of Anti-Hyperglycemic, Anti-hyperlipidemic and Anti-Oxidant Status of Liver and Kidney of Thymol in STZ-Induced Diabetic Rats.
۶Protective effects of sodium nitrate against testicular apoptosis and spermatogenesis impairments in streptozotocin-induced diabetic male rats.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۹۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.