لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول در سال ۱۳۹۷ کلا ۸۳ مقاله شامل ۶۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۵ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۱ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Modulatory Effect of Aerobic Exercise Training on Doxorubicin-Induced Cardiotoxicity in Rats with Different Ages
۲A phosphine-mediated synthesis of 2,3,4,5-tetra-substituted N-hydroxypyrroles from α-oximino ketones and dialkyl acetylenedicarboxylates under ionic liquid green-media.
۳Logical spin-filtering in a triangular network of quantum nanorings with a Rashba spin-orbit interaction
۴Chemically Deposited Sol–Gel Film on Porous TiO2 Nanotube Arrays as an Efficient and Unbreakable Solid-Phase Microextraction Fiber
۵Biosynthesis of the palladium/sodium borosilicate nanocomposite using Euphorbia milii extract and evaluation of its catalytic activity in the reduction of chromium(VI), nitro compounds and organic dyes
۶Education Moderates the Relationship Between Spirituality with Quality of Life and Stress Among Malay Muslim Women with Breast Cancer.
۷Exergy and exergoeconomic analyses of a novel integration of a 1000 MW pressurized water reactor power plant and a gas turbine cycle through a superheater
۸The combination of exercise training and
۹Age-related effect of aerobic exercise training on antioxidant and oxidative markers in the liver challenged by doxorubicin in rats.
۱۰Investigation of sedimentation process of soluble spherical particles in a non-Newtonian medium.
۱۱Estimation of the minimum detectable phase change of surface coil for neural current MRI.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۸۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.