لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۷ کلا ۸۷۸ مقاله شامل ۲۸۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۵۷۷ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Incidence of malignancy after living kidney transplantation: a multicenter study from iran
۲Interaction between Gentamicin and Mycophenolate Mofetil In Experimentally Induced Pyelonephritis
۳Correlation Between Cytokine IL-6, And Transcriptional Factors Zing Finger Protein-637 and SOX-2 During Spermatogonial Stem Cells Self-Renewal in Experimentally-Induced Varicocele
۴Oxidative Stress and Its Outcomes Related to Male Infertility, Evidences For Genetic And Epigenetic Interactions
۵Effect of Experimental Varicocele on DNA Methylation and Histone Acethylation in Testicular Tissue
۶Protective Effect of Thymus Deanesis Essential Oil Against Hypercholesterolemia Induced Destructionin Rat Testicular Tissue
۷Sperm DNA Fragmentation and Antioxidant Therapy in Infertile Men With Varicocele
۸Expressions of Transcriptional Factors SOX2, Oct4, Nanog in Experimental Varicocele; Correlation with P21 Expression In Stages IX-XII Of Spermatogenesis
۹Study of The Effects of Lactoferrin in Reduction of Cyclophosphamide-Induced Embryotoxicity: in Vitro Fertilization Study In Mouse
۱۰Foeniculum Vulgare Essential Oil (FVEO) Induces DNA Damage And Apoptosis in Testicular Germ Cells
۱۱Insight To Ameliorative Effects of Insulin Against Apoptosis in Experimentally-Induced Diabetes Mellitus
۱۲Insight to Collateral Testicular DNA Damage And/Or Apoptosis in Experimentally-Induced Left Side Varicocele
۱۳Berberine Ameliorates the Germ Cells Cycle Arrest During Spermatogenesis Following Experimental Varicocele Induction; Evidences for Cyclin D1, CDK-4 and P21 Proteins Involvement
۱۴Effects of Oxidative Stress on Reproductive Potential in Nicotine- Induced Testicular Toxicity in Mice
۱۵Ameliorative Effect of Omega‑3 On Spermatogenesis, Testicular Antioxidant Status And Preimplantation Embryo Development in Streptozotocin‑Induced Diabetes in Rats
۱۶Purpose the Present Study Was Done to Determine the Ameliorative Effect Of Polyunsaturated Fatty Acid Omega-3 Against Experimental Diabetes-Induced Damages on Testicular Tissue, Sperm Parameters and Preimplantation Embryo Development in Rat Model
۱۷Comparion Effects of Atorvastatin and Garlic powder on the Ovary in Hypercholesterolaemia Rats
۱۸بررسی حفاظت از بافت کهن منطبق بر رشد هوشمند شهری به عنوان راهکاری نوین در توسعه شهری
۱۹بخشبندی بطن چپ قلب به کمک روش ترکیبی آستانه گذاری وفقی و تابع سطوح همتراز محلی
۲۰بررسی تحولات نظام شهری استان البرز طی سال های 1365 تا 1395
۲۱آرایه های ادبی در رباعی های ابوسعیدابوالخیر
۲۲بررسی اهمیت گفتمان برای برقراری تساهل و مدارا در شاهنامه فردوسی
۲۳بررسی نقش های معنایی – منظوری جملات پرسشی در غزلیات عطار
۲۴بررسی(موردی) تطبیقی نماد در شعر بدر شاکر السیاب و فروغ فرخزاد
۲۵بررسی سطح مهارت های زندگی دانش آموزان دوره دوم متوسطه استان آذربایجانغربی
۲۶نیازسنجی آموزشی هنرآموزان رشته کامپیوتر از حیث بعد دانش و ارایه ویژگی برنامه آموزشی (مورد مطالعه: هنرستان های فنی وحرفه ای شهر تهران)
۲۷ارزشیابی فعالیت های فوق برنامه در مدارس با استفاده از الگوی ارزشیابی سیپ (مورد مطالعه: مدارس پسرانه متوسطه دوم شهر بابل)
۲۸مقایسه اختلال جسمانی کردن بین دانشجویان دختر و پسر
۲۹تجزیه و تحلیل انرژی و اگزرژی سیستم جدید تولید همزمان توان و گرما با تلفیق سیکل گازی و سیکل رانکین آلی با بازیاب
۳۰بررسی عملکرد و آلایندگی های خروجی در موتور دیزل پاشش مستقیم با تزریق دریچه ای سوخت دیزل و پاشش افشانه ای مخلوط دیزل -اتانول
۳۱بررسی اثر تسهیلات اعطایی بانک صنعت و معدن بر ارزش افزوده بخش صنعت با استفاده از مدل غیر خطی NARDL
۳۲نقش قاعده تحذیر در مسیولیت مدنی تولیدکنندگان
۳۳بررسی وضعیت اقتصاد در صنعت دارو
۳۴اثر عناصر روی و منگنز بر وزن و کیفیت پوسته ی تخم مرغ در مرغ های مادر گوشتی در انتهای دوره تولید
۳۵بررسی چندشکلی گیرنده 1 ژن دوپامین درجمعیت مرغ بومی آذربایجان غربی با روش PCR-SSCP
۳۶تاثیر منابع مختلف پودر چربی بر عملکرد، و وزن جوجه های یک روزه ی بلدرچین های مادر ژاپنی
۳۷بررسی چند شکلی ژن BMP15 در جمیت مرغ بومی آذربایجان غربی با روش PCR-SSCP
۳۸اثر عناصر روی و منگنز بر صفات کیفی محتویات داخلی تخم مرغ در مرغ های مادر گوشتی در انتهای دوره تولید
۳۹تحلیل تاثیرات بازارچههای مرزی بر شاخصهای توسعه فضایی در مناطق مرزی مطالعه موردی: بازارچههای مرزی و مناطق مرزی استان آذربایجان غربی
۴۰رابطه خیار تبعیض صفقه با خیار شرکت
۴۱Incremental adaptive networks working through FSO Log-normal turbulence channels
۴۲ارایه روشی برای ارزیابی مدیریت اعتماد در اینترنت اشیا
۴۳بررسی اثرات تغییر اقلیم بر پارامتر بارش در حوضه دریاچه ارومیه
۴۴ساخت لایه نازک اکسید قلع به روش سل-ژل و بررسی خواص اپتیکی آن با استفاده از روش اسپکتروسکوپی الیپسومتری
۴۵بررسی اثر غلظت بر روی خواص اپتیکی لایه نازک اکسید قلع آلاییده به کبالت با استفاده از روش اسپکتروسکوپی الیپسومتری
۴۶بررسی رابطه ظرفیت یادگیری سازمانی با خلاقیت و تعهد سازمانی ( مطالعه وردی: سازمان ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی)
۴۷بررسی تاثیر مولفه های سازمان یادگیرنده بر اثر بخشی سازمانی (مطالعه موردی: مدیران و کارشناسان ورزشی سازمان ورزش در مناطق 22 گانه شهرداری تهران)
۴۸تاثیر روش آموزشی مبتنی بر بازی بر یادگیری مهارت های منتخب بسکتبال
۴۹ارایه روش تیوری ریاضی موجک درتعیین و اولویت بندی مقاطع حادثه خیز براساس قطعه بندی پویا با استفاده از نرم افزار متلب
۵۰معرفی روش های نوین قطعه بندی دینامیکی وMCDMجهت شناسایی مقاطع حادثه خیز جاده ها و اولویت بندی آن ها
۵۱Recent developments and applications of geosynthetic reinforced soil walls
۵۲بررسی کاربرد کاوش های مقاومت ویژه در مدل سازی ساختارهای زیرسطحی و بهینه سازی حفاری های ژیوتکنیکی
۵۳بررسی پارامترهای طرح اختلاط بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با نانو مواد
۵۴بررسی تاثیر استفاده از نانو مواد بر روی پتانسیل حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالت شیشه ای
۵۵پروفیل طولی بستر آبراهه تحت اثر تغییر ضریب زبری n مانینگ و دانه بندی مصالح بستر با استفاده از مدل یک بعدی HEC - RAS
۵۶بررسی تاثیر پدیده تخریب پیشرونده بر رفتار سازه های بتن آرمه
۵۷بررسی عددی اثر زاویه همگرایی سیلاب دشت بر سرعت جریان در مقطع عرضی کانالهای مرکب
۵۸شناسایی گسل های پنهان و سطحی شهر ارومیه
۵۹تحلیل پایداری و پارامتری مغار سد بختیاری با نرم افزار 2phase
۶۰بررسی خطر زمین لغزش در حوضه رودخانه کرج و پهنه بندی آن
۶۱ارتقای رفتار مسیولانه زیست محیطی دانشجویان در خصوص پسماندهای جامد تولیدی – مطالعه موردی: پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه
۶۲بررسی نقش عوامل کالبدی در تکوین حس مکان شهری
۶۳تبیین شاخصه های دلبستگی مکان در هویت بخشی به میدان شهری
۶۴روانشناسی محیط و ارتباط آن با معماری و طراحی کالبدی
۶۵آشنایی با استانداردهای روانشناسی در ارگونومی فضاهای آموزشی رشته- های هنر نمونه موردی دانشکده معماری ، شهرسازی و هنر دانشگاه ارومیه
۶۶ارزیابی مقاومت قابهای فولادی با انواع مهاربندی زانویی دربرابر خرابی پیشرونده با استفاده از تحلیل مسیر جایگزین استاتیکی غیرخطی
۶۷ارزیابی مقاومت قابهای فولادی با انواع مهاربندی زانویی در برابر خرابی پیشرونده با استفاده از تحلیل مسیر جایگزین دینامیکی غیرخطی
۶۸بررسی تاثیر تغییرات لاغری جان بر روی رفتار تیرورق فولادی I شکل خمیده در افق
۶۹مقاوم سازی قاب های فولادی در برابر خرابی پیشرونده با تقویت تیرها
۷۰مقایسه کارایی الگوریتم های کرم شب تاب ، اجتماع ذرات و اجسام در حال برخورد در طراحی لرزه ای قاب های فولادی با شکل ویژه بر اساس عملکرد
۷۱Investigation into cyclic behavior of steel pipes under different boundary conditions
۷۲تحلیل عددی دیوار بنایی مقاوم سازی شده با استفاده از روش آنالیز المان های مجزا و مقایسه ی آن با نتایج روش المان های محدود
۷۳بررسی عملکرد ابزار محدود کننده نیرو در سازه فضاکار دو لایه چلیکی
۷۴بررسی پارامتری ظرفیت خمشی تیر ورق های تقویت شده با CFRP در بال کششی
۷۵ارزیابی تاب آوری شهرهای ایرانی- اسلامی مطالعه موردی: شهر ارومیه
۷۶آشنایی با تزیینات معماری مساجد دوره صفوی، نمونه موردی مسجد شیخ لطف الله اصفهان
۷۷تاثیر رنگ و نور در معماری اسلامی (نمونه های موردی: مسجد سردار ارومیه و مسجد جامع ارومیه)
۷۸بررسی الگوی سنتی خانه ایرانی و روش های همگون سازی مسکن
۷۹بام سبز و مفاهیم آن در معماری
۸۰مقایسه روش های بهروزرسانی پارامترهای موثر در مدل های تولید سفر وحل نمونه موردی با تحلیل بیزین
۸۱پرداختن به ملزومات موردنیاز برای انسجام دستگاه های کنترل ترافیک در مسیر گذرگاه های راست گرد
۸۲بررسی اثرات بیلبوردهای جاده ایی در حواس پرتی رانندگان
۸۳بررسی دلایل اثرگذار بر عدم تمایل شهروندان به استفاده از دوچرخه درسفرهای شهری مطالعه موردی: شهر ارومیه
۸۴تدوین استراتژی بهینه توسعه توریسم در راستای توسعه اقتصادی شهر ارومیه با استفاده از مدل Meta-SOWT
۸۵بررسی عوامل تاثیرگذار بر توسعه کالبدی شهری (موردمطالعه: شهر ارومیه)
۸۶مقایسه نقش شهرداری ها در مدیریت شهری ایران با سایر کشورها
۸۷ارزیابی و تحلیل مولفه های رشد هوشمند در شهرهای اسلامی نمونه موردی بافت فرسوده شهر ارومیه
۸۸بازمروری بر حاشیه نشینی
۸۹بررسی نقش تبیینی سبک ها تدریس در درگیری تحصیلی دانشجویان دانشگاه ارومیه
۹۰مطالعه اثر نانوذرات نقره سنتز شده به روش زیستی بر میزان ×تغییرات آنزیم های انتی اکسیدانت در گیاه رزماری (Rossmarinus officinalis L.)
۹۱تحلیل روند تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در تولید گندم ایران: کاربرد شاخص هیکس مورستین
۹۲اثر تلقیح سیانوباکتری ها بر زمان شروع رواناب طی رگبار طبیعی در کرتهای آزمایشی کوچک
۹۳بازیافت نخاله های بتنی و ساختمانی با رویکرد کاهش میزان اثر بخشی مخرب بر محیط زیست
۹۴بررسی راهکارهای پاکسازی خاک از عناصر سنگین و آلوده به مواد نفتی با استفاده از تکنیک های کاربردی و نوین
۹۵بررسی نقش عوامل اقلیمی بر شیوع بیماری سالک در استان فارس
۹۶ارزیابی و مقایسه شرایط اقلیم نظامی استان آذربایجان شرقی و کرمانشاه
۹۷ارزیابی و پهنه بندی نقشه مطلوبیت اقلیم نظامی استان آذربایجان شرقی
۹۸پایش خشکسالی در حوزه آبخیز زرینه رود با استفاده از شاخص های خشکسالیPNPI و SPI
۹۹تحلیل شدت- تداوم خشکسالی بر اساس توابع کاپولا در ایستگاه سینوپتیک تبریز
۱۰۰بررسی سطح یا پتانسیل تقابل فرهنگ اقتصادی جامعه با تحریم های اقتصادی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۸۷۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.