لیست مقالات بین المللی (ISI) مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا در سال 1397 (2018)

پژوهشگران مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا در سال 1397 کلا 36 مقاله شامل 33 مقاله در کنفرانسهای داخلی و 3 مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر مشخصات حداکثر 100 عنوان مقاله عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

undraw-business
  • undraw-business
    درخواست گزارش کامل مقالات مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

    کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا شامل 36 مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.

لیست مقالات بین المللی (ISI) مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا در سال 1397 (2018)

نمایش لیست:

سال :

    برای سال 2018 مقاله بین المللی (ISI) برای مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا ثبت نشده است
* در لیست فوق فقط نام یکی از نویسندگان که دارای سمت مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا است نمایش داده شده است.
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران