لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۶۶ مقاله شامل ۱۰۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۵۳ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Gamma irradiation affects the total phenol, anthocyanin and antioxidant properties in three different persian pistachio nuts.
۲Resistance training and hawthorn extract ameliorate cognitive deficits in streptozotocin-induced diabetic rats
۳Two phase model for nanofluid heat transfer intensification in a rotating system under the effect of magnetic field
۴Innovative appraisement of smart grid operation considering large-scale integration of electric vehicles enabling V2G and G2V systems
۵Treatment of highly dispersive clay by lignosulfonate addition and electroosmosis application
۶Gamma irradiation affects the total phenol, anthocyanin and antioxidant properties in three different persian pistachio nuts
۷Management of business economic growth as function of resource rents
۸On developing a stable and quadratic convergent method for solving absolute value equation
۹Health risk assessment of arsenic and heavy metals (Cd, Cu, Co, Pb, and Sn) through consumption of caviar of Acipenser persicus from Southern Caspian Sea
۱۰Non-thermal Plasma Induced Expression of Heat Shock Factor A4A and Improved Wheat (Triticum aestivum L.) Growth and Resistance Against Salt Stress
۱۱Sulfuric acid heterogenized on magnetic Fe3O4 nanoparticles: A new and efficient magnetically reusable catalyst for condensation reactions
۱۲Muscle activity and kinetics of lower limbs during walking in pronated feet individuals with and without low back pain.
۱۳DFT/TD-semiempirical study on the structural and electronic properties and absorption spectra of supramolecular fullerene-porphyrine-metalloporphyrine triads based dye-sensitized solar cells.
۱۴Cardioprotective effect of resistance training and Crataegus oxyacantha extract on ischemia reperfusion-induced oxidative stress in diabetic rats.
۱۵Short-term effect of a corrective exercise program on joint kinematics of the lower extremities during walking in children with varus knee misalignment: A randomized controlled study.
۱۶Energy conditions and modified gravity in anisotropic universe
۱۷Retraction notice to "A new approach on morphological features of synthesized graphene using the LPCVD technique applicable for fuel cell membrane" [Int J Hydrogen Energy 42 (2017) 1161-1169]
۱۸Justice in technology policy: A systematic review of gender divide literature and the marginal contribution of women on ICT
۱۹Muscle activity and kinetics of lower limbs during walking in pronated feet individuals with and without low back pain
۲۰Inversion of Gravity Data by Constrained Nonlinear Optimization based on nonlinear Programming Techniques for Mapping Bedrock Topography
۲۱The effects of low arched feet on lower limb joints moment asymmetry during gait in children: A cross sectional study
۲۲Modelling long-term groundwater fluctuations by extreme learning machine using hydro-climatic data
۲۳Evaluation of immune responses induced by GRA7 and ROP2 genes by DNA vaccine cocktails against acute toxoplasmosis in BALB/c mice
۲۴On general conditions for nestedness of the solution set of fuzzy-interval linear systems
۲۵On the dependence of structural and ammonia gas sensing properties of ZnO thin films on Mg doping
۲۶The effect of anisotropy on the thermodynamics of the interacting holographic dark energy model
۲۷Two phase modeling of nanofluid flow in existence of melting heat transfer by means of HAM
۲۸A note on extended reduced rank-two Abaffian update schemes in the ABS-type methods
۲۹A machine learning approach for predicting the relationship between energy resources and economic development
۳۰Determination of tensile strength of concrete using a novel apparatus
۳۱Stabilization treatment of Na-montmorillonite with binary mixtures of lime and steelmaking slag
۳۲Tuning the field emission and electronic properties of silicon nanocones by Al and P doping: DFT studies.
۳۳Effective dynamics of a random walker on a heterogeneous ring: Exact results
۳۴Retraction notice to “Morphological and electrical properties of few layer graphene after nitrogen doping by LPCVD technique” [J. Alloys Compd. 644 (2015) 97–100](S0925838815012414)(10.1016/j.jallcom.2015.04.202)
۳۵Further evidence of psychological factors underlying choice of elective cesarean delivery (ECD) by primigravidae
۳۶Improvement of selectivity and suppression level of a microstrip lowpass filter
۳۷Solvent Effects on the Structure And Spectroscopic Properties of the Second-Generation Anticancer Drug Carboplatin: A Theoretical Insight
۳۸Evaluation of antibodies to cytomegalovirus and epstein-barr virus in patients with autism spectrum disorder.
۳۹Ecological and Human Health Risk Assessment of Heavy Metal Content of Atmospheric Dry Deposition, a Case Study: Kermanshah, Iran.
۴۰Effect of kinesio taping on lower limb joint powers in individuals with genu varum.
۴۱A Randomized Pilot Trial of Contingency-management Intervention for Patients in during Methadone Maintenance Treatment, Cash vs. Vouchers.
۴۲The codification of spiritual intelligence measurement model in librarianship and medical information science students of medical universities in Iran.
۴۳Human health risk assessment of potentially toxic heavy metals in the atmospheric dust of city of Hamedan, west of Iran.
۴۴Human Health Risk Assessment of Cd, Cu, Pb and Zn through Consumption of Raw and Pasteurized Cow's Milk.
۴۵Effect of Lower Limb Muscle Fatigue on Ground Reaction Force Components During Landing in People With Non-Specific Chronic Low Back Pain.
۴۶Executive functions, selective attention and information processing in patients with obsessive compulsive disorder: A study from west of Iran.
۴۷Zoning of air quality index (PM
۴۸Identification and anti-cancer activity in 2D and 3D cell culture evaluation of an Iranian isolated marine microalgae Picochlorum sp. RCC486.
۴۹Cytotoxicity Enhancement of Paclitaxel by Loading on Stearate-g-dextran Micelles on Breast Cancer Cell Line MCF-7
۵۰Topiramate for the Treatment of Dually Dependent on Opiates and Cocaine: A Single-center Placebo-controlled Trial.
۵۱The effect of working memory intervention on the gait patterns of the elderly.
۵۲Differential pattern of brain functional connectome in obsessive-compulsive disorder versus healthy controls.
۵۳Evaluation of TNF-α cytokine production in patients with tuberculosis compared to healthy people.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۶۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.