لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد در سال ۱۳۹۷ کلا ۳۸۳ مقاله شامل ۳۱۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۸ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۴۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Development of a bioactive porous collagen/β-tricalcium phosphate bone graft assisting rapid vascularization for bone tissue engineering applications.
۲Numerical investigation of parameters influencing debonding of FRP sheets in shear-strengthened beams
۳Development of a bioactive porous collagen/β-tricalcium phosphate bone graft assisting rapid vascularization for bone tissue engineering applications
۴Synthesis, characterization and photocatalytic activity of TiO2/ZnO-supported phosphomolybdic acid nanocomposites
۵Optimum design of 3D reinforced concrete frames using DMPSO algorithm
۶Nano-silica supported palladium nanoparticles: A sustainable nanocatalyst for efficient synthesis of 2,3-diarylimidazo[1,2-a]pyridines at low catalyst loading
۷A new species of Hoplocheylus (Prostigmata: Tarsocheylidae) from nest of Messor denticulatus (Hymenoptera: Formicidae) in Iran
۸Design and Dynamic Analysis of a High-Speed Organic Light-Emitting Diode
۹An Efficient Eco-Friendly Synthesis of Pyran Annulated Heterocyclic Systems under Conventional Heating and Microwave Irradiation in Solvent-Free Conditions
۱۰Perceived organizational support and moral distress among nurses.
۱۱Nanomagnetically modified vitamin B3 (Fe3O4@Niacin): An efficient and reusable green biocatalyst for microwave-assisted rapid synthesis of 2-amino-3-cyanopyridines in aqueous medium
۱۲The role of hydrogen bonds in order-disorder transition of a new incommensurate low temperature phase β-[Zn-(C7H4NO4)2]·3H2O
۱۳Ultrasound-assisted electrochemical decolorization of anthraquinone dye C.I Reactive Blue 49, its optimization and synergic effect: a comparative study
۱۴A New Prediction Model Based on Cascade NN for Wind Power Prediction
۱۵The transport and optical sensing properties of MoS2, MoSe2, WS2 and WSe2 semiconducting transition metal dichalcogenides
۱۶Aminated-Fe3O4 nanoparticles filled chitosan/PVA/PES dual layers nanofibrous membrane for the removal of Cr(VI) and Pb(II) ions from aqueous solutions in adsorption and membrane processes
۱۷Model-free fault detection and isolation of a benchmark process control system based on multiple classifiers techniques—A comparative study
۱۸A Survey of Coping Strategies With Stress in Patients With Acute Myocardial Infarction and Individuals Without a History of Fixed Myocardial Infarction.
۱۹Feasibility of applying the LED-UV-induced TiO
۲۰Comparative chemical analysis of volatile compounds of
۲۱Microwave-assisted green synthesis of 4,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioamides in water.
۲۲Selective dye adsorption by highly water stable metal-organic framework: Long term stability analysis in aqueous media
۲۳Carotid arterial stent implantation follow-up and results in 50 patients: preliminary report.
۲۴A Numerical Analysis of Electronic and Optical Properties of the Zigzag MoS₂ Nanoribbon Under Uniaxial Strain
۲۵Improvement of electronic correspondence of inter-enterprise with service component of ECES
۲۶Optimal Design of PID-based Low–Pass Filter for Gas turbine Using Intelligent Method
۲۷KCC-1 Supported Ruthenium-Salen-Bridged Ionic Networks as a Reusable Catalyst for the Cycloaddition of Propargylic Amines and CO2
۲۸Investigation of Market Orientation and Self-Efficacy Effects on Sale Force Performance: Mediator Role of Sales Force Creativity and Innovation Implementation
۲۹Microwave-assisted green synthesis of 4,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioamides in water
۳۰Seismic Study of Buckling Restrained Brace System without Concrete Infill
۳۱Graphene oxide: A carbocatalyst for the one-pot multicomponent synthesis of 5-aryl-1H-indeno[2',1':5,6]pyrido[2,3-d]pyrimidine-2,4,6(3H)-trione
۳۲SCADI: A standard dataset for self-care problems classification of children with physical and motor disability.
۳۳Modeling photocatalytic degradation of diazinon from aqueous solutions and effluent toxicity risk assessment using Escherichia coli LMG 15862.
۳۴Nano-biosensor based on reduced graphene oxide and gold nanoparticles, for detection of phenylketonuria-associated DNA mutation.
۳۵Preparation of four 1,4-dihydropyridine derivatives (DHPs) labeled with carbon-14.
۳۶A DFT study of the structural and electronic properties of periodic forms of aniline and pyrrole polymers and aniline-pyrrole copolymer.
۳۷Synthesis and characterization of Sb
۳۸Investigating Fractional Exhaled Nitric Oxide in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and Asthma-COPD Overlap (ACO): A Scoping Review.
۳۹A hybrid data envelopment analysis and game theory model for performance measurement in healthcare.
۴۰Histopathological impairment of common carp (Cyprinus carpio) induced through povidone-iodine exposure.
۴۱Ethical conflict among nurses working in the intensive care units.
۴۲Electroactive graphene oxide-incorporated collagen assisting vascularization for cardiac tissue engineering.
۴۳Improving safe street-crossing behaviors among primary school students: a randomized controlled trial.
۴۴Selection and validation of reference genes for normalization of qRT-PCR gene expression in wheat (
۴۵An electrochemical aptasensor for staphylococcal enterotoxin B detection based on reduced graphene oxide and gold nano-urchins.
۴۶

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۸۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.