لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند در سال ۱۳۹۷ کلا ۷۴ مقاله شامل ۶۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱The effects of changing the electrodes temperature on the tunnel magnetoresistance in the ferromagnetic single electron transistor
۲Effect of simulations enhanced with conceptual change texts on university students' understanding of chemical equilibrium
۳Cerebrolysin attenuates hyperalgesia, photophobia, and neuroinflammation in a nitroglycerin-induced migraine model in rats.
۴Effects of a 12-week aerobic exercise on markers of hypertension in men.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۷۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.