لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه گیلان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه گیلان در سال ۱۳۹۷ کلا ۷۷۲ مقاله شامل ۳۸۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳۸ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۳۴۹ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ارزیابی صنوبر کاری در استان گیلان با استفاده از مدل SWOT
۲بازآفرینی شهری با رویکرد احیاء بافت های فرسوده و بهسازی محیطی درپهنه جنوبی آزادی نمونه موردی منطقه 9 تهران
۳لزوم استفاده از رویکرد توسعه سنتی محلات( TND )در توسعه شهری تهران
۴بررسی تحلیلی رفتار استاتیکی تیر اویلر برنولی دارای چند ترک بر روی بستر الاستیک پاسترناک خالص دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
۵بررسی اثر میدان های حرارتی و مغناطیسی روی نانولوله کربنی تحت عبور نانو سیال بعنوان نانوسنسور
۶تحلیل انتشار موج نانولوله های ویسکوز کربنی تحت عبور نانو سیال بااستفاده از تیوری غیرموضعی گرادیان کرنشی
۷تحلیل دینامیکی میکروتیر تحت عبور سیال واقع شده در سیال ویسکوز با در نظر گرفتن تیوری تنش کوپل بهبود یافته
۸کنترل دینامیکی ربات آرتروز جهت راه رفتن انسان با استفاده از رویکرد فازی مودلغزشی
۹استفاده از روش اجزاء محدود برای محاسبه فرکانس طبیعی نانومخروط های کربنی تک جداره دارای نقص تهی جایی
۱۰مطالعه رفتار ارتعاشاتی بتن تقویت شده با نانولوله های کربنی با استفاده از روش اجزاء محدود
۱۱بررسی اثر افزودن نانولوله کربنی بر مدول الاستیک بتن به کمک روش اجزاء محدود
۱۲بررسی درصد تخلخل در پارچه های حلقوی تاری دو جداره
۱۳تحلیل هندسی ماکزیمم ضریب پواسون منفی نخ آگزتیک مارپیچ تحت نیروی کششی
۱۴پیشگویی انعکاس پارچه در حالت پشت پوش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
۱۵مطالعه خواص مکانیکی الیاف توخالی تهیه شده از مخلوط پلی اکریلونیتریل و نانو خاک رس به منظور کاربرد در نانوفیلتراسیون غشایی
۱۶اثر نسبت مولی پلی ال به زنجیره افزا در خواص پلی یورتان حافظه شکلی برپایه ی پلی اتیلن گلیکول
۱۷مطالعه ی رفتار رهایش دارو از ساختارهای مختلف تهیه شده بر پایه ی فیبرویین ابریشم
۱۸بررسی مدل رهایش دارو از نانوالیاف فیبرویین ابریشم حاوی سایکلودکسترین
۱۹اصلاح پارچه ابریشمی توسط مشتق سنتز شده سایکلودکسترین
۲۰بررسی اثر فام زمینه بر کیفیت و سطح روشنایی تصاویر پارچه با استفاده ازپویشگر
۲۱بررسی ساختار الیاف توخالی با استفاده از پردازش تصویر
۲۲پیشگویی طیف انعکاسی پارچه ی با پوشش سطحی نانوذرات دی اکسید به تیتانیوم به کمک روش مونت کارلو
۲۳الزامات ایجاد برنامه استراتژیکی صادرات صنعت فرش ابریشمی شمال ایران با استفاده از مدل تحلیلی( SWOT)
۲۴بررسی نانو الیاف کامپوزیتی لایه به لایه همراه با بتا تری کلسیم فسفات
۲۵رویکردی نوین در شبیه سازی فاکتور انعکاسی پارچه های پوشش داده شده با نانوذرات
۲۶بررسی خاصیت ضدمیکروبی آلجینات/نانوذرات نقره بر پارچه نایلونی
۲۷تاثیر ساختمان بافت و تعداد لایه بر جذب صوت پارچه های حلقوی تاری دو جداره
۲۸مطالعه استحکام کششی و تخریب پذیری نانو الیاف الکتروریسی شده پلی کاپرولاکتون/نانورس
۲۹بررسی خصوصیات تخریب پذیری و زیست سازگاری نانوالیاف الکتروریسی شده کیتوسان/ ژل آلویه ورا به منظور استفاده در کاربردهای پزشکی
۳۰مطالعه رنگ سنجی تاثیر دمای تثبیت بر چاپ دیجیتال پلی استر
۳۱تولید و مشخصه سازی نانوالیاف کربن بر پایه پلی اکریلونیتریل PAN وبررسی نقش کومونومرهای مختلف در خواص نانوالیاف کربن نهایی
۳۲مدل سازی رفتار حرارتی غشاء نانولیفی پوسته-مغزی حاوی مواد تغییر فازدهنده
۳۳تهیه و توصیف غشای الیاف توخالی پلی آنیلین/ پلی اکریلو نیتریل
۳۴تهیه ی پارچه ی پنبه ای آبگریز با استفاده از روش سل ژل
۳۵بررسی اثر غلظت پلی کاپرولاکتون در ترکیب مغزی بر مورفولوژی و رفتاررهایش از ساختار پوسته مغزی بر پایهی فیبرویین
۳۶از کران توصیف تا بی کران تصویر؛ در دریای اشعار اخوان ثالث
۳۷لحن و جایگاه و نقش آن در نفثه المصدور
۳۸الگوریتم هوش کوهورت تطبیق پذیر برای مساله خوشه بندی داده ها
۳۹زمانبندی ایستای وظایف در محیط رایانش ابری با استفاده از الگوریتم ترکیبی بهینه سازی ازدحام ذرات و جستجوی ممنوعه
۴۰Developping an Uncertainty Based Reasoning Approach for Bus Rapid Transit Systems Deployment Planning, Case Study: BRT Lane of Rasht City
۴۱بررسی جذب مالاشیت گرین با جاذب های طبیعی آزولاو برگ انجیر با نانوذرات مغناطیسی اکسیدآهن
۴۲تاثیر منطقه آزاد انزلی بر بازارهای قدیمی شهر بندرانزلی
۴۳مدرک تحصیلی و اشتغال در ایران
۴۴ارایه سیستم تشخیص غرق شدن در سواحل دریا با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر و شبکه عصبی
۴۵تاثیر انتخاب برای رفتار بهداشتی بر شدت آلودگی کندوی زنبورعسل به کنه واروا در استان گیلان
۴۶اثر سطوح مختلف تعادل الکترولیت های جیره و سن گله مادر بر عملکرد جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی
۴۷امکان سنجی اقتصادی طرح تولید ماهیان گرمابی در استخرهای خاکی به ظرفیت 8 تن در استان زنجان
۴۸بررسی اثر تراکم بر عملکرد جوجه های گوشتی دو سویه تجاری در استان گیلان
۴۹بررسی عملکرد ژن FNDC5 در گوسفند با تکنیک های بیوانفورماتیکی
۵۰بررسی اثر تنش گرمایی بر عملکرد جوجه های گوشتی راس و آربورآکرز
۵۱اثرات سطوح مختلف کنجاله کلزا مکمل شده با آنزیم ناتوزیمp به جای کنجاله سویا بر عملکرد جوجه های گوشتی
۵۲Performance Evaluation of a VLC System when Considering the Receiver’s Orientations
۵۳A Comparative Performance Assessment between Pre-equalization and Post-equalization Techniques in m-CAP Indoor VLC Systems with Bit Loading
۵۴ارایه روشی برای اطمینان از امنیت داده ها در رایانش ابری
۵۵تحلیل، پیشنهادات و تغییرات کیفی جهت بهینه سازی اقتصادی و ساختاری سیکل تولید توان حاصل از انرژی زیست توده زایدات
۵۶ادراکی نوین از حسابداری مدیریت
۵۷تاثیر تمرینات پلایومتریک یکطرفه، دوطرفه و ترکیبی بر توان انفجاری پاها، چابکی و سرعت دانش آموزان پسر والیبالیست مقطع متوسطه
۵۸بررسی روش های کاهش سریع وزن در کشتی گیران تیم ملی بزرگسالان ایران
۵۹عوارض ناشی از کاهش سریع وزن در کشتی گیران نخبه بزرگسال
۶۰بررسی و مقایسه آسیب های فوتبال در جام ملت های آسیا و اروپا
۶۱بررسی تاثیر دو روش کششی پویا و ایستا بر تعادل کاراته کاها
۶۲بررسی تاثیر دو روش کشش پویا و ایستا بر چابکی و انعطاف پذیری کاراته کاها
۶۳تاثیر هشت هفته تمرینات عملکردی مچ پا همراه با غوطه وری مچ پا در آب سرد بر ثبات ایستا و پویای بدمینتون بازان نخبه
۶۴تاثیر هشت هفته تمرین عملکردی جهشی بر ثبات پویای بازیکنان بدمینتون باز مبتلا به اسپرین مچ پا
۶۵مقایسه نیمرخ فیزیولوژیکی و ترکیب بدنی کشتی گیران جوان آزاد و فرنگی منتخب گیلان با نورم ملی
۶۶بررسی عملکرد میدان شهری مطالعه موردی شهر رشت
۶۷مدل بهینه ساز ی فعالیت های همپوشان در مرحله طراحی پروژه های عمرانی
۶۸Experimental study of durability of concrete with different cement types subject to Freeze-Thaw cycles
۶۹بررسی پارامترهای طرح اختلاط بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با نانو مواد
۷۰بررسی تاثیر استفاده از نانو مواد بر روی پتانسیل حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالت شیشه ای
۷۱بررسی تاثیر استفاده از نانوفیلرهای معدنی بر خصوصیات عملکردی مخلوط آسفالت گرم
۷۲ارزیابی اثر فضای سبز(جنگلداری شهری)، به منظور کاهش آلودگی هوا درکلان شهرها
۷۳بررسی تطبیقی اصول روانشناسی گشتالت در آثار معماران معاصر (نمونه موردی: لوکوربوزیه)
۷۴بررسی عملکرد مقاومت فشاری و کششی بتن سبک سازه ای حاوی اسکوریا و پشم سنگ
۷۵بررسی عوامل موثر بر خطرپذیری شبکه راه ها در برابر سوانح طبیعی
۷۶بررسی موتیف دایره و نیمدایره در معماری و شهرسازی دامغان بر اساس نظریه گشتالت
۷۷بررسی معضلات ترافیک عبوری در شهرها با استفاده از نرم افزار GIS و مدل ANP، مطالعه موردی: محور گیل توشیبا، شهر رشت
۷۸اصول و روش های نوین ترمیم رویه های آسفالتی راه
۷۹سنجش رضایت از عملکرد شهرداری گرگان
۸۰سنجش رضایت از مجتمع های مسکن مهر با تاکید بر کیفیت مولفه های سازنده مجتمع، مورد شناسی : مسکن مهر فاطمیه یزد
۸۱سنجش رضایتمندی از سکونت شهری با تاکید بر مسکن شهری (مورد شناسی مناطق 1 و 8 شهرداری تبریز)
۸۲ارزیابی میزان رضایتمندی از عملکرد تعاونی های مسکن مهر (منطقه مورد مطالعه: بجنورد)
۸۳علل ناکارآمدی برنامه ریزی مجتمع های مسکونی در ایران
۸۴بررسی محدودیت های حضور زنان در فضاهای شهری مطالعه موردی: شهررشت
۸۵ارزیابی و اولویت بندی پیاده راه های شهری بر اساس مولفه ی کیفی ،مطالعه موردی: پیاده راه های مرکزی شهر رشت
۸۶توسعه حمل ونقل محورنمونه موردی میدان مصلی شهر رشت
۸۷سنجش اثرات مهاجرت بین استانی بر شاخص کالبدی و سکونتگاه های غیررسمی 90 _ 1375 ، مطالعه موردی؛ استان اصفهان
۸۸بررسی و تحلیل علل و جریان های مهاجرت های بین استانی 90 _ 1375 مطالعه موردی؛ استان اصفهان
۸۹تحلیلی بر اصول طراحی مسیرهای ویژه دوچرخه سواری در کلانشهر رشت
۹۰تاثیر فناوری اطلاعات و تعهد رابطه ای در هماهنگی زنجیره تامین
۹۱تاملی در مناسک عزاداری ایرانیان از منظرروانشناسی اجتماعی
۹۲چگونه توانستم به وسیله ورزش مشکل پرخاشگری دانش آموزم را برطرف نمایم
۹۳تولید و ارزیابى فیلم زیست تخریب پذیر کاراژینان با خاصیت آنتى اکسیدانى
۹۴مکانیابی محیط مناسب عملیات اصلاحی و احیایی بذرپاشی (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی بلده نور)
۹۵الیاف کربن فعال: ساخت، خواص و کاربرد
۹۶پتانسیل مواد لیگنوسلولزی در ساخت آیروژل
۹۷بررسی تعیین بهترین روش برآورد سیلاب در طراحی سازه های آبی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز ماسوله رودخان)
۹۸تعمیمی از گراف جامع یک حلقه جابجایی
۹۹سنتز در محیط آبی و بررسی فعالیت بیولوژیکی محصولات جدید پاسرینی با استفاده از مفنامیک اسید
۱۰۰ارزیابی پتانسیل اقلیمی و محیطی کشت زعفران نمونه موردی: استان لرستان

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۷۷۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.