لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه گیلان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه گیلان در سال ۱۳۹۷ کلا ۶۱۸ مقاله شامل ۲۶۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۳۴۸ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ارزیابی صنوبر کاری در استان گیلان با استفاده از مدل SWOT
۲بازآفرینی شهری با رویکرد احیاء بافت های فرسوده و بهسازی محیطی درپهنه جنوبی آزادی نمونه موردی منطقه 9 تهران
۳لزوم استفاده از رویکرد توسعه سنتی محلات( TND )در توسعه شهری تهران
۴بررسی تحلیلی رفتار استاتیکی تیر اویلر برنولی دارای چند ترک بر روی بستر الاستیک پاسترناک خالص دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود
۵بررسی اثر میدان های حرارتی و مغناطیسی روی نانولوله کربنی تحت عبور نانو سیال بعنوان نانوسنسور
۶تحلیل انتشار موج نانولوله های ویسکوز کربنی تحت عبور نانو سیال بااستفاده از تیوری غیرموضعی گرادیان کرنشی
۷تحلیل دینامیکی میکروتیر تحت عبور سیال واقع شده در سیال ویسکوز با در نظر گرفتن تیوری تنش کوپل بهبود یافته
۸کنترل دینامیکی ربات آرتروز جهت راه رفتن انسان با استفاده از رویکرد فازی مودلغزشی
۹استفاده از روش اجزاء محدود برای محاسبه فرکانس طبیعی نانومخروط های کربنی تک جداره دارای نقص تهی جایی
۱۰مطالعه رفتار ارتعاشاتی بتن تقویت شده با نانولوله های کربنی با استفاده از روش اجزاء محدود
۱۱بررسی اثر افزودن نانولوله کربنی بر مدول الاستیک بتن به کمک روش اجزاء محدود
۱۲بررسی درصد تخلخل در پارچه های حلقوی تاری دو جداره
۱۳تحلیل هندسی ماکزیمم ضریب پواسون منفی نخ آگزتیک مارپیچ تحت نیروی کششی
۱۴پیشگویی انعکاس پارچه در حالت پشت پوش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
۱۵مطالعه خواص مکانیکی الیاف توخالی تهیه شده از مخلوط پلی اکریلونیتریل و نانو خاک رس به منظور کاربرد در نانوفیلتراسیون غشایی
۱۶اثر نسبت مولی پلی ال به زنجیره افزا در خواص پلی یورتان حافظه شکلی برپایه ی پلی اتیلن گلیکول
۱۷مطالعه ی رفتار رهایش دارو از ساختارهای مختلف تهیه شده بر پایه ی فیبرویین ابریشم
۱۸بررسی مدل رهایش دارو از نانوالیاف فیبرویین ابریشم حاوی سایکلودکسترین
۱۹اصلاح پارچه ابریشمی توسط مشتق سنتز شده سایکلودکسترین
۲۰بررسی اثر فام زمینه بر کیفیت و سطح روشنایی تصاویر پارچه با استفاده ازپویشگر
۲۱بررسی ساختار الیاف توخالی با استفاده از پردازش تصویر
۲۲پیشگویی طیف انعکاسی پارچه ی با پوشش سطحی نانوذرات دی اکسید به تیتانیوم به کمک روش مونت کارلو
۲۳الزامات ایجاد برنامه استراتژیکی صادرات صنعت فرش ابریشمی شمال ایران با استفاده از مدل تحلیلی( SWOT)
۲۴بررسی نانو الیاف کامپوزیتی لایه به لایه همراه با بتا تری کلسیم فسفات
۲۵رویکردی نوین در شبیه سازی فاکتور انعکاسی پارچه های پوشش داده شده با نانوذرات
۲۶بررسی خاصیت ضدمیکروبی آلجینات/نانوذرات نقره بر پارچه نایلونی
۲۷تاثیر ساختمان بافت و تعداد لایه بر جذب صوت پارچه های حلقوی تاری دو جداره
۲۸مطالعه استحکام کششی و تخریب پذیری نانو الیاف الکتروریسی شده پلی کاپرولاکتون/نانورس
۲۹بررسی خصوصیات تخریب پذیری و زیست سازگاری نانوالیاف الکتروریسی شده کیتوسان/ ژل آلویه ورا به منظور استفاده در کاربردهای پزشکی
۳۰مطالعه رنگ سنجی تاثیر دمای تثبیت بر چاپ دیجیتال پلی استر
۳۱تولید و مشخصه سازی نانوالیاف کربن بر پایه پلی اکریلونیتریل PAN وبررسی نقش کومونومرهای مختلف در خواص نانوالیاف کربن نهایی
۳۲مدل سازی رفتار حرارتی غشاء نانولیفی پوسته-مغزی حاوی مواد تغییر فازدهنده
۳۳تهیه و توصیف غشای الیاف توخالی پلی آنیلین/ پلی اکریلو نیتریل
۳۴تهیه ی پارچه ی پنبه ای آبگریز با استفاده از روش سل ژل
۳۵بررسی اثر غلظت پلی کاپرولاکتون در ترکیب مغزی بر مورفولوژی و رفتاررهایش از ساختار پوسته مغزی بر پایهی فیبرویین
۳۶از کران توصیف تا بی کران تصویر؛ در دریای اشعار اخوان ثالث
۳۷لحن و جایگاه و نقش آن در نفثه المصدور
۳۸الگوریتم هوش کوهورت تطبیق پذیر برای مساله خوشه بندی داده ها
۳۹زمانبندی ایستای وظایف در محیط رایانش ابری با استفاده از الگوریتم ترکیبی بهینه سازی ازدحام ذرات و جستجوی ممنوعه
۴۰بررسی جذب مالاشیت گرین با جاذب های طبیعی آزولاو برگ انجیر با نانوذرات مغناطیسی اکسیدآهن
۴۱تاثیر منطقه آزاد انزلی بر بازارهای قدیمی شهر بندرانزلی
۴۲مدرک تحصیلی و اشتغال در ایران
۴۳ارایه سیستم تشخیص غرق شدن در سواحل دریا با استفاده از تکنیک های پردازش تصویر و شبکه عصبی
۴۴تاثیر انتخاب برای رفتار بهداشتی بر شدت آلودگی کندوی زنبورعسل به کنه واروا در استان گیلان
۴۵اثر سطوح مختلف تعادل الکترولیت های جیره و سن گله مادر بر عملکرد جوجه های گوشتی در شرایط تنش گرمایی
۴۶امکان سنجی اقتصادی طرح تولید ماهیان گرمابی در استخرهای خاکی به ظرفیت 8 تن در استان زنجان
۴۷بررسی اثر تراکم بر عملکرد جوجه های گوشتی دو سویه تجاری در استان گیلان
۴۸بررسی عملکرد ژن FNDC5 در گوسفند با تکنیک های بیوانفورماتیکی
۴۹بررسی اثر تنش گرمایی بر عملکرد جوجه های گوشتی راس و آربورآکرز
۵۰اثرات سطوح مختلف کنجاله کلزا مکمل شده با آنزیم ناتوزیمp به جای کنجاله سویا بر عملکرد جوجه های گوشتی
۵۱Performance Evaluation of a VLC System when Considering the Receiver’s Orientations
۵۲A Comparative Performance Assessment between Pre-equalization and Post-equalization Techniques in m-CAP Indoor VLC Systems with Bit Loading
۵۳ارایه روشی برای اطمینان از امنیت داده ها در رایانش ابری
۵۴تحلیل، پیشنهادات و تغییرات کیفی جهت بهینه سازی اقتصادی و ساختاری سیکل تولید توان حاصل از انرژی زیست توده زایدات
۵۵ادراکی نوین از حسابداری مدیریت
۵۶تاثیر تمرینات پلایومتریک یکطرفه، دوطرفه و ترکیبی بر توان انفجاری پاها، چابکی و سرعت دانش آموزان پسر والیبالیست مقطع متوسطه
۵۷بررسی روش های کاهش سریع وزن در کشتی گیران تیم ملی بزرگسالان ایران
۵۸عوارض ناشی از کاهش سریع وزن در کشتی گیران نخبه بزرگسال
۵۹بررسی و مقایسه آسیب های فوتبال در جام ملت های آسیا و اروپا
۶۰بررسی تاثیر دو روش کششی پویا و ایستا بر تعادل کاراته کاها
۶۱بررسی تاثیر دو روش کشش پویا و ایستا بر چابکی و انعطاف پذیری کاراته کاها
۶۲تاثیر هشت هفته تمرینات عملکردی مچ پا همراه با غوطه وری مچ پا در آب سرد بر ثبات ایستا و پویای بدمینتون بازان نخبه
۶۳تاثیر هشت هفته تمرین عملکردی جهشی بر ثبات پویای بازیکنان بدمینتون باز مبتلا به اسپرین مچ پا
۶۴مقایسه نیمرخ فیزیولوژیکی و ترکیب بدنی کشتی گیران جوان آزاد و فرنگی منتخب گیلان با نورم ملی
۶۵بررسی عملکرد میدان شهری مطالعه موردی شهر رشت
۶۶مدل بهینه ساز ی فعالیت های همپوشان در مرحله طراحی پروژه های عمرانی
۶۷Experimental study of durability of concrete with different cement types subject to Freeze-Thaw cycles
۶۸بررسی پارامترهای طرح اختلاط بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با نانو مواد
۶۹بررسی تاثیر استفاده از نانو مواد بر روی پتانسیل حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالت شیشه ای
۷۰بررسی تاثیر استفاده از نانوفیلرهای معدنی بر خصوصیات عملکردی مخلوط آسفالت گرم
۷۱ارزیابی اثر فضای سبز(جنگلداری شهری)، به منظور کاهش آلودگی هوا درکلان شهرها
۷۲بررسی تطبیقی اصول روانشناسی گشتالت در آثار معماران معاصر (نمونه موردی: لوکوربوزیه)
۷۳بررسی عملکرد مقاومت فشاری و کششی بتن سبک سازه ای حاوی اسکوریا و پشم سنگ
۷۴بررسی عوامل موثر بر خطرپذیری شبکه راه ها در برابر سوانح طبیعی
۷۵بررسی موتیف دایره و نیمدایره در معماری و شهرسازی دامغان بر اساس نظریه گشتالت
۷۶بررسی معضلات ترافیک عبوری در شهرها با استفاده از نرم افزار GIS و مدل ANP، مطالعه موردی: محور گیل توشیبا، شهر رشت
۷۷اصول و روش های نوین ترمیم رویه های آسفالتی راه
۷۸سنجش رضایت از عملکرد شهرداری گرگان
۷۹سنجش رضایت از مجتمع های مسکن مهر با تاکید بر کیفیت مولفه های سازنده مجتمع، مورد شناسی : مسکن مهر فاطمیه یزد
۸۰سنجش رضایتمندی از سکونت شهری با تاکید بر مسکن شهری (مورد شناسی مناطق 1 و 8 شهرداری تبریز)
۸۱ارزیابی میزان رضایتمندی از عملکرد تعاونی های مسکن مهر (منطقه مورد مطالعه: بجنورد)
۸۲علل ناکارآمدی برنامه ریزی مجتمع های مسکونی در ایران
۸۳بررسی محدودیت های حضور زنان در فضاهای شهری مطالعه موردی: شهررشت
۸۴ارزیابی و اولویت بندی پیاده راه های شهری بر اساس مولفه ی کیفی ،مطالعه موردی: پیاده راه های مرکزی شهر رشت
۸۵توسعه حمل ونقل محورنمونه موردی میدان مصلی شهر رشت
۸۶سنجش اثرات مهاجرت بین استانی بر شاخص کالبدی و سکونتگاه های غیررسمی 90 _ 1375 ، مطالعه موردی؛ استان اصفهان
۸۷بررسی و تحلیل علل و جریان های مهاجرت های بین استانی 90 _ 1375 مطالعه موردی؛ استان اصفهان
۸۸تحلیلی بر اصول طراحی مسیرهای ویژه دوچرخه سواری در کلانشهر رشت
۸۹تاثیر فناوری اطلاعات و تعهد رابطه ای در هماهنگی زنجیره تامین
۹۰تاملی در مناسک عزاداری ایرانیان از منظرروانشناسی اجتماعی
۹۱چگونه توانستم به وسیله ورزش مشکل پرخاشگری دانش آموزم را برطرف نمایم
۹۲تولید و ارزیابى فیلم زیست تخریب پذیر کاراژینان با خاصیت آنتى اکسیدانى
۹۳مکانیابی محیط مناسب عملیات اصلاحی و احیایی بذرپاشی (مطالعه موردی: مراتع ییلاقی بلده نور)
۹۴الیاف کربن فعال: ساخت، خواص و کاربرد
۹۵پتانسیل مواد لیگنوسلولزی در ساخت آیروژل
۹۶بررسی تعیین بهترین روش برآورد سیلاب در طراحی سازه های آبی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز ماسوله رودخان)
۹۷تعمیمی از گراف جامع یک حلقه جابجایی
۹۸سنتز در محیط آبی و بررسی فعالیت بیولوژیکی محصولات جدید پاسرینی با استفاده از مفنامیک اسید
۹۹ارزیابی پتانسیل اقلیمی و محیطی کشت زعفران نمونه موردی: استان لرستان
۱۰۰ویژگی های آماری بارش های فرین سواحل جنوبی دریای خزر

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۶۱۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.