لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال ۱۳۹۷ کلا ۳۵۸ مقاله شامل ۲۳۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۷ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۱۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Nucleated Red Blood Cells Count as a prognostic biomarker in predicting the complications of asphyxia in neonates
۲Iron Deficiency Anemia in Infants And Toddlers: A systematic review
۳Treatment of Acute Lymphoblastic Leukemia with Stem Cell Transplantation in Infants a: Systematic Review
۴بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر شاخص های رشدی ارقام جدید و قدیم اصلاح شده گندم دیم
۵تحلیل عددی انتقال حرارت نانو سیالات در یک کانال پرشده از مواد متخلخل
۶آسیب شناسی نظام نگهداشت منابع انسانی شرکت گاز خراسان رضوی
۷بررسی ازدواج های حرام از دیدگاه سنت (روایات)
۸بررسی اثر توام درصد اختلاط های متفاوت گیاه ذرت و سورگوم در مراحل رشدی متفاوت بر میزان پایداری هوازی و ارزیابی ظاهری سیلاژ و PH
۹بررسی اثر توام قابلیت هضم ماده خشک و درصد پروتیین در نسبت های اختلاطی مختلف سیلاژ سورگوم و ذرت در مراحل رشدی مختلف
۱۰تاثیر صدا و سیمای خراسان رضوی (شبکه پایتخت فرهنگی جهان اسلام) بر فرهنگ استان
۱۱بازخوردمسایل اقتصادی واجتماعی در تفاسیر شیعه و سنی
۱۲جریان دادخواست و آثار آن در لایحه اصلاحی آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
۱۳آثار وکالت و تحولات آن در لایحه ی اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
۱۴مقدمه ای برحقوق کودکان در نظام حقوق بشرآمریکا، آفریقا و اروپا
۱۵پاسخ دهی به بزهکاری اطفال در حقوق کیفری ایران
۱۶حقوق کودکان معلول در اسناد ملی و بین المللی
۱۷بررسی راهکارهای پیشگیرانه از آثار مخرب فضای سایبری برزندگی اطفال و نوجوانان
۱۸بررسی ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی والدین بر شیوع کودک آزاری در بین دانش آموزان مدارس دبیرستان دوره اول شهرستان مشهد
۱۹ارایه مدلی جهت تعیین رابطه ابعاد خشونت خانگی و تعارض زناشویی با افت تحصیلی دانش آموزان پسر سال تحصیلی97-96
۲۰مطالعه تطبیقی بررسی و تبیین دادرسی مسیولیت کیفری کودکان در حقوق ایران و فرانسه سال97-96
۲۱مطالعه تطبیقی جرم انگاری حقوق کودک بر پیشگیری از کودک آزاری در قانون کیفری ایران و اسناد بین الملل در سال96-97
۲۲حمایت های قانونی از کودکان دارای والدین معلول
۲۳بررسی تطبیقی حقوق کار کودک در ایران و اسناد فراملی
۲۴نقش مددکاران اجتماعی در پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی اطفال و نوجوانان درمرحله فرایند دادرسی
۲۵سازوکارهای تقنینی سازمان ملل متحد در زمینه محرومیت اطفال از آزادی
۲۶انعکاس اصول عمومی و تدابیر ویژه ناظر بر اطفال بزهکار در اسناد سازمان ملل متحد
۲۷بررسی تطبیقی حمایت از حق دسترسی آزادانه کودکان به رسانه های جمعی در ایران وانگلستان
۲۸حق بر فراموش شدن از منظر بزهکاری نوجوانان
۲۹جهانی شدن آیین دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان بزه کاربا نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری 1392
۳۰بررسی تغییرات حقوق شهروندی اطفال در دادرسی کیفری
۳۱واکاوی خشونت علیه کودکان کار در پرتو حمایت از حقوق کودک از نظام بین المللی حقوق بشر تا نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
۳۲نقش مددکاران اجتماعی در پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در مرحله فرایند دادرسی
۳۳رویکرد نوین حمایتی قانونگذار کیفری و جزایی نسبت به مجازات و کیفردهی اطفال و نوجوانان
۳۴بررسی تطبیقی حقوق کار کودک در ایران و اسناد فراملی
۳۵بررسی تطبیقی فروش، روسپیگری و هرزه نگاری کودک در پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک و حقوق ایران
۳۶نقش وکیل در دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان بزهدیده و بزهکاردر حقوق ایران وفرانسه
۳۷نقد و بررسی حقوق و قوانین اطفال نامشروع در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه (با تاکید بر ارث و حق نفقه)
۳۸حمایت کیفری از کودکان بزه دیده جرایم جنسی در نظام کیفری ایران
۳۹بررسی حقوق کودکان در نظام حقوق بشر آمریکا
۴۰راهکارهای اقتباسی از تجربه جرایم نوجوانان و جوانان به منظور پیشگیری از باز بزهکار شدن آنان
۴۱بررسی مسیولیت کیفری مادر معتاد باردار در قبال جنین
۴۲نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در حفظ و تقویت حقوق کودکان و نوجوانان
۴۳تبیین رشد از منظر اسلام و تاثیر آن بر مسیولیت کیفری کودکان
۴۴شبه یتیمی ، تاثیر آن بر وقوع جرم وراه های پیشگیری از آثارسوء آن
۴۵جلوه های حمایتی مقررات کیفری ایران در بزه دیدگی اطفال
۴۶پیشگیری از بزهکاری اطفال و کودکان در محیط مدرسه و خانواده
۴۷سیاست جنایی ایران در پیشگیری غیر کیفری از بزه دیدگی کودکان و نوجوانان
۴۸بررسی تطبیقی ماده 1041 قانون مدنی در تقابل با قوانین دیگر ملل در رابطه با سن ازدواج
۴۹رویکرد نوین قانون مجازات 1392 نسبت به تعیین سن مسیولیت کیفری اطفال
۵۰حد و مرز قانونی تنبیه و تادیب کودکان توسط والدین در قوانین جزایی و مدنی ایران
۵۱حمایت از کودکان کار در قوانین ایران و تطبیق آن با اسناد بین المللی
۵۲پیشگیری از بزه دیدگی کودکان از طریق گرافیک محیطی
۵۳تاثیر انتخاب اندیس دیتاهای تست از سری اعداد اول ، فیبوناچی و مثلثی برطبقه بندی تصاویر هیستوپاتولوژیک کولون به روشANFIS وGA-KSOM
۵۴بررسی ازدواج های حرام از منظر قرآن کریم
۵۵انتخاب ویژگی بهینه برای داده های بزرگ با استفاده از بازی های همکارانه و الگوریتم F-Score
۵۶زمانسنجی تغییر کلمه عبور با استفاده از هوشمندی محیطی
۵۷مقایسه تطبیقی مسکن مهر و مسکن اجتماعی در ایران
۵۸بررسی تاثیر ارتقای کارکنان داخلی سازمان بر فرایندها و پیامدهای سازمانی به جای استخدام از خارج سازمان
۵۹بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر فرایندها و پیامدهای سازمانی
۶۰مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز کارده مشهد با استفاده از مدلHEC-HMS
۶۱تحلیل توسعه بومی با تاکید بر شاخص های حکمروایی خوب شهری مطالعه موردی: محله مفخم شهر بجنورد
۶۲فضاهای جمعی مجتمع های مسکونی و افزایش تعاملات اجتماعی ساکنین مطالعه موردی: مجتمع مسکونی ششصد دستگاه مشهد
۶۳نقش حکمروایی خوب شهری در دستیابی به توسعه پایدار در محلات شهری نمونه موردی: ساربان محله بجنورد
۶۴تاثیر هشت هفته تمرین معلق TRX و تمرین مقاومتی بر آپولیپوپروتیین 1A و لیپوپروتیین پرچگال زنان میانسال
۶۵تاثیر هشت هفته معلق ( TRX ) و تمرین مقاومتی بر سطوح VLDL.HDL.LDL زنان میانسال
۶۶تاثیر هشت هفته تمرین معلق ( TRX ) و تمرین مقاومتی بر سطح کلسترول تام و تری گلیسرید زنان میانسال
۶۷تاثیر هوش فرهنگی بر توانایی مدیریت استرس داوران فوتبال
۶۸تاثیر تمرینات هوازی دوران بارداری بر شاخص های هنگام تولد نوزادان و دو ماه پس از تولد
۶۹تاثیر ورزش و بازی های تفریحی بر تاب آوری و سلامت روانی زندانیان زن
۷۰تاثیر هشت هفته تمرین هوازی تناوبی بر میزان اوره، اسیداوریک، کراتینین و آمونیوم ادرار نوجوانان
۷۱تاثیر 12 هفته تمرین هوازی در نوبت های صبح و عصر بر ترکیب بدنی مادران باردار و دو ماه پس از زایمان
۷۲تاثیر هشت هفته تمرین هوازی تناوبی و تداومی بر میزان اوره، اسیداوریک، کراتینین و آمونیوم ادرار نوجوانان
۷۳تاثیر مصرف دوازده روزه مکمل زعفران بر عملکرد عضلانی و نشانگران کوفتگی در پسران جوان والیبالیست
۷۴تاثیر هشت هفته تمرین هوازی تداومی بر میزان اوره، اسیداوریک، کراتینین و آمونیوم ادرار نوجوانان
۷۵تاثیر مصرف دوازده روزه مکمل زنجبیل بر عملکرد عضلانی و نشانگران کوفتگی در پسران جوان والیبالیست
۷۶تاثیر 8 هفته والیبال نشسته بر شادکامی، روابط بین فردی و کیفیت زندگی جانبازان شهرستان شیروان
۷۷بررسی رفتار خردشدگی و خزشی مصالح سنگریزه ای
۷۸تاثیر روش الکتروسینیتیک در افزایش ظرفیت باربری شمع های فولادی با استفاده از آزمایش PDA و روش Fleming
۷۹کاربرد و مقایسه روش های مختلف مرمت و مقاوم سازی بناهای تاریخی
۸۰بررسی و ارزیابی نقش مهندسی ارزش در بهبود پروژه های عمرانی
۸۱تشخیص عوامل موثر در موفقیت پروژه های عمرانی دولتی و اولویت بندی آن با مدل AHP
۸۲اثر مولفه ی قایم زلزله بر پاسخ های لرزه ای قاب های خمشی فولادی با اعمال اثر اندرکنش خاک و سازه
۸۳تحلیل نقش نورپردازی بر مولفه های آسایش بصری در فضای شهری نمونه موردی: خیابان ارگ مشهد
۸۴سنجش کیفیت خدمات شهری در مناطق 6 و 8 شهرداری مشهد
۸۵مقایسه بین فرهنگی در زمینه ابعادحس مکان
۸۶گونه شناسی نقوش کاشی کاری های صحن نوحرم مطهرامام رضا (ع )در دوران قاجار
۸۷تاثیر تراکم ساختمانی بر منظر شهری با تاکید بر مولفه های پایداری (نمونه موردی: محله امامت مشهد)
۸۸ظهور مدرنیته درخانه ایرانی (مطالعه موردی خانه های پهلوی تهران، رهاوی،دفتری،بهار)
۸۹ارزیابی راه حل های استراتژیک برنامه ریزی حمل و نقل شهری برای ارتقاءگردشگری هوشمند نمونه موردی شهر مشهد
۹۰تحلیلی بر الویت بندی مسیرهای پیوسته گردشگری با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)
۹۱تاثیر کیفیت محیطی فضاهای باز شهری در گذراندن اوقات فراغت شهروندان
۹۲طراحی در فضاهای شهری تاریخی با رویکرد گردشگری
۹۳مقایسه اجزای تولید مسکن( بودجه ، وام ، مالیات) بین کشور های المان ،هند ، مصر ، انگلیس و ایران در برنامه پنجم
۹۴تاثیر رنگ ساختمان ها در خلق فضای شهری دوستدار کودک خیابان سجاد
۹۵بررسی رابطه خشنودی شغلی با یادگیری سازمانی با توجه به نقش میانجیگری هویت سازمانی در اداره کل گمرک مشهد
۹۶نقد و تحلیل روان شناختی داستان رعنا و زیبا
۹۷اوصاف دبیر و دبیری در ایران عصر ساسانی بر اساس شاهنامه فردوسی
۹۸بررسی رابطه بین میزان استفاده از رسانه های جمعی با سرمایه اجتماعی دانش آموزان مقطع متوسطه دوم ناحیه سه مشهد
۹۹بررسى اثر عصاره الکلى برگ گیاه حنا بر ترمیم زخم هاى دیابتى موش صحرایى نر نژاد ویستار
۱۰۰تشخیص انکیلوز مفصل گیجگاهى فکى یک طرفى و درمان جراحى آن در یک قلاده گربه پرشین

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۵۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.