لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال ۱۳۹۷ کلا ۴۴۷ مقاله شامل ۳۲۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۱۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Nucleated Red Blood Cells Count as a prognostic biomarker in predicting the complications of asphyxia in neonates
۲Iron Deficiency Anemia in Infants And Toddlers: A systematic review
۳Treatment of Acute Lymphoblastic Leukemia with Stem Cell Transplantation in Infants a: Systematic Review
۴بررسی تاثیر تاریخ کاشت بر شاخص های رشدی ارقام جدید و قدیم اصلاح شده گندم دیم
۵شناسایی عوامل کلیدی موثر بر به کارگیری رایانش ابری (مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی مشهد)
۶تحلیلی بر شاخصهای کیفیت زندگی در منطقه چهار شهرداری مشهد
۷بررسی تاثیر و نقش فناوری اطلاعات بر شناسایی فرصت های کارآفرینی (مطالعه موردی: کارآفرینان برتر استان خراسان رضوی)
۸تحلیل عددی انتقال حرارت نانو سیالات در یک کانال پرشده از مواد متخلخل
۹آسیب شناسی نظام نگهداشت منابع انسانی شرکت گاز خراسان رضوی
۱۰بررسی ازدواج های حرام از دیدگاه سنت (روایات)
۱۱بررسی اثر توام درصد اختلاط های متفاوت گیاه ذرت و سورگوم در مراحل رشدی متفاوت بر میزان پایداری هوازی و ارزیابی ظاهری سیلاژ و PH
۱۲بررسی اثر توام قابلیت هضم ماده خشک و درصد پروتیین در نسبت های اختلاطی مختلف سیلاژ سورگوم و ذرت در مراحل رشدی مختلف
۱۳تاثیر صدا و سیمای خراسان رضوی (شبکه پایتخت فرهنگی جهان اسلام) بر فرهنگ استان
۱۴بازخوردمسایل اقتصادی واجتماعی در تفاسیر شیعه و سنی
۱۵جریان دادخواست و آثار آن در لایحه اصلاحی آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
۱۶آثار وکالت و تحولات آن در لایحه ی اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379
۱۷مقدمه ای برحقوق کودکان در نظام حقوق بشرآمریکا، آفریقا و اروپا
۱۸پاسخ دهی به بزهکاری اطفال در حقوق کیفری ایران
۱۹حقوق کودکان معلول در اسناد ملی و بین المللی
۲۰بررسی راهکارهای پیشگیرانه از آثار مخرب فضای سایبری برزندگی اطفال و نوجوانان
۲۱بررسی ویژگی های شخصیتی و سبک های دلبستگی والدین بر شیوع کودک آزاری در بین دانش آموزان مدارس دبیرستان دوره اول شهرستان مشهد
۲۲ارایه مدلی جهت تعیین رابطه ابعاد خشونت خانگی و تعارض زناشویی با افت تحصیلی دانش آموزان پسر سال تحصیلی97-96
۲۳مطالعه تطبیقی بررسی و تبیین دادرسی مسیولیت کیفری کودکان در حقوق ایران و فرانسه سال97-96
۲۴مطالعه تطبیقی جرم انگاری حقوق کودک بر پیشگیری از کودک آزاری در قانون کیفری ایران و اسناد بین الملل در سال96-97
۲۵حمایت های قانونی از کودکان دارای والدین معلول
۲۶بررسی تطبیقی حقوق کار کودک در ایران و اسناد فراملی
۲۷نقش مددکاران اجتماعی در پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی اطفال و نوجوانان درمرحله فرایند دادرسی
۲۸سازوکارهای تقنینی سازمان ملل متحد در زمینه محرومیت اطفال از آزادی
۲۹انعکاس اصول عمومی و تدابیر ویژه ناظر بر اطفال بزهکار در اسناد سازمان ملل متحد
۳۰بررسی تطبیقی حمایت از حق دسترسی آزادانه کودکان به رسانه های جمعی در ایران وانگلستان
۳۱حق بر فراموش شدن از منظر بزهکاری نوجوانان
۳۲جهانی شدن آیین دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان بزه کاربا نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری 1392
۳۳بررسی تغییرات حقوق شهروندی اطفال در دادرسی کیفری
۳۴واکاوی خشونت علیه کودکان کار در پرتو حمایت از حقوق کودک از نظام بین المللی حقوق بشر تا نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
۳۵نقش مددکاران اجتماعی در پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در مرحله فرایند دادرسی
۳۶رویکرد نوین حمایتی قانونگذار کیفری و جزایی نسبت به مجازات و کیفردهی اطفال و نوجوانان
۳۷بررسی تطبیقی حقوق کار کودک در ایران و اسناد فراملی
۳۸بررسی تطبیقی فروش، روسپیگری و هرزه نگاری کودک در پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک و حقوق ایران
۳۹نقش وکیل در دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان بزهدیده و بزهکاردر حقوق ایران وفرانسه
۴۰نقد و بررسی حقوق و قوانین اطفال نامشروع در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه (با تاکید بر ارث و حق نفقه)
۴۱حمایت کیفری از کودکان بزه دیده جرایم جنسی در نظام کیفری ایران
۴۲بررسی حقوق کودکان در نظام حقوق بشر آمریکا
۴۳راهکارهای اقتباسی از تجربه جرایم نوجوانان و جوانان به منظور پیشگیری از باز بزهکار شدن آنان
۴۴بررسی مسیولیت کیفری مادر معتاد باردار در قبال جنین
۴۵نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در حفظ و تقویت حقوق کودکان و نوجوانان
۴۶تبیین رشد از منظر اسلام و تاثیر آن بر مسیولیت کیفری کودکان
۴۷شبه یتیمی ، تاثیر آن بر وقوع جرم وراه های پیشگیری از آثارسوء آن
۴۸جلوه های حمایتی مقررات کیفری ایران در بزه دیدگی اطفال
۴۹پیشگیری از بزهکاری اطفال و کودکان در محیط مدرسه و خانواده
۵۰سیاست جنایی ایران در پیشگیری غیر کیفری از بزه دیدگی کودکان و نوجوانان
۵۱بررسی تطبیقی ماده 1041 قانون مدنی در تقابل با قوانین دیگر ملل در رابطه با سن ازدواج
۵۲رویکرد نوین قانون مجازات 1392 نسبت به تعیین سن مسیولیت کیفری اطفال
۵۳حد و مرز قانونی تنبیه و تادیب کودکان توسط والدین در قوانین جزایی و مدنی ایران
۵۴حمایت از کودکان کار در قوانین ایران و تطبیق آن با اسناد بین المللی
۵۵پیشگیری از بزه دیدگی کودکان از طریق گرافیک محیطی
۵۶تاثیر انتخاب اندیس دیتاهای تست از سری اعداد اول ، فیبوناچی و مثلثی برطبقه بندی تصاویر هیستوپاتولوژیک کولون به روشANFIS وGA-KSOM
۵۷بررسی ازدواج های حرام از منظر قرآن کریم
۵۸انتخاب ویژگی بهینه برای داده های بزرگ با استفاده از بازی های همکارانه و الگوریتم F-Score
۵۹زمانسنجی تغییر کلمه عبور با استفاده از هوشمندی محیطی
۶۰مقایسه تطبیقی مسکن مهر و مسکن اجتماعی در ایران
۶۱بررسی تاثیر ارتقای کارکنان داخلی سازمان بر فرایندها و پیامدهای سازمانی به جای استخدام از خارج سازمان
۶۲بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر فرایندها و پیامدهای سازمانی
۶۳مدل سازی هیدرولوژیکی حوضه آبریز کارده مشهد با استفاده از مدلHEC-HMS
۶۴تحلیل توسعه بومی با تاکید بر شاخص های حکمروایی خوب شهری مطالعه موردی: محله مفخم شهر بجنورد
۶۵فضاهای جمعی مجتمع های مسکونی و افزایش تعاملات اجتماعی ساکنین مطالعه موردی: مجتمع مسکونی ششصد دستگاه مشهد
۶۶نقش حکمروایی خوب شهری در دستیابی به توسعه پایدار در محلات شهری نمونه موردی: ساربان محله بجنورد
۶۷تاثیر هشت هفته تمرین معلق TRX و تمرین مقاومتی بر آپولیپوپروتیین 1A و لیپوپروتیین پرچگال زنان میانسال
۶۸تاثیر هشت هفته معلق ( TRX ) و تمرین مقاومتی بر سطوح VLDL.HDL.LDL زنان میانسال
۶۹تاثیر هشت هفته تمرین معلق ( TRX ) و تمرین مقاومتی بر سطح کلسترول تام و تری گلیسرید زنان میانسال
۷۰تاثیر هوش فرهنگی بر توانایی مدیریت استرس داوران فوتبال
۷۱تاثیر تمرینات هوازی دوران بارداری بر شاخص های هنگام تولد نوزادان و دو ماه پس از تولد
۷۲تاثیر ورزش و بازی های تفریحی بر تاب آوری و سلامت روانی زندانیان زن
۷۳تاثیر هشت هفته تمرین هوازی تناوبی بر میزان اوره، اسیداوریک، کراتینین و آمونیوم ادرار نوجوانان
۷۴تاثیر 12 هفته تمرین هوازی در نوبت های صبح و عصر بر ترکیب بدنی مادران باردار و دو ماه پس از زایمان
۷۵تاثیر هشت هفته تمرین هوازی تناوبی و تداومی بر میزان اوره، اسیداوریک، کراتینین و آمونیوم ادرار نوجوانان
۷۶تاثیر مصرف دوازده روزه مکمل زعفران بر عملکرد عضلانی و نشانگران کوفتگی در پسران جوان والیبالیست
۷۷تاثیر هشت هفته تمرین هوازی تداومی بر میزان اوره، اسیداوریک، کراتینین و آمونیوم ادرار نوجوانان
۷۸تاثیر مصرف دوازده روزه مکمل زنجبیل بر عملکرد عضلانی و نشانگران کوفتگی در پسران جوان والیبالیست
۷۹تاثیر 8 هفته والیبال نشسته بر شادکامی، روابط بین فردی و کیفیت زندگی جانبازان شهرستان شیروان
۸۰بررسی رفتار خردشدگی و خزشی مصالح سنگریزه ای
۸۱تاثیر روش الکتروسینیتیک در افزایش ظرفیت باربری شمع های فولادی با استفاده از آزمایش PDA و روش Fleming
۸۲کاربرد و مقایسه روش های مختلف مرمت و مقاوم سازی بناهای تاریخی
۸۳بررسی و ارزیابی نقش مهندسی ارزش در بهبود پروژه های عمرانی
۸۴تشخیص عوامل موثر در موفقیت پروژه های عمرانی دولتی و اولویت بندی آن با مدل AHP
۸۵اثر مولفه ی قایم زلزله بر پاسخ های لرزه ای قاب های خمشی فولادی با اعمال اثر اندرکنش خاک و سازه
۸۶تحلیل نقش نورپردازی بر مولفه های آسایش بصری در فضای شهری نمونه موردی: خیابان ارگ مشهد
۸۷سنجش کیفیت خدمات شهری در مناطق 6 و 8 شهرداری مشهد
۸۸مقایسه بین فرهنگی در زمینه ابعادحس مکان
۸۹گونه شناسی نقوش کاشی کاری های صحن نوحرم مطهرامام رضا (ع )در دوران قاجار
۹۰تاثیر تراکم ساختمانی بر منظر شهری با تاکید بر مولفه های پایداری (نمونه موردی: محله امامت مشهد)
۹۱ظهور مدرنیته درخانه ایرانی (مطالعه موردی خانه های پهلوی تهران، رهاوی،دفتری،بهار)
۹۲ارزیابی راه حل های استراتژیک برنامه ریزی حمل و نقل شهری برای ارتقاءگردشگری هوشمند نمونه موردی شهر مشهد
۹۳تحلیلی بر الویت بندی مسیرهای پیوسته گردشگری با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای (ANP)
۹۴تاثیر کیفیت محیطی فضاهای باز شهری در گذراندن اوقات فراغت شهروندان
۹۵طراحی در فضاهای شهری تاریخی با رویکرد گردشگری
۹۶مقایسه اجزای تولید مسکن( بودجه ، وام ، مالیات) بین کشور های المان ،هند ، مصر ، انگلیس و ایران در برنامه پنجم
۹۷تاثیر رنگ ساختمان ها در خلق فضای شهری دوستدار کودک خیابان سجاد
۹۸بررسی رابطه خشنودی شغلی با یادگیری سازمانی با توجه به نقش میانجیگری هویت سازمانی در اداره کل گمرک مشهد
۹۹نقد و تحلیل روان شناختی داستان رعنا و زیبا
۱۰۰اوصاف دبیر و دبیری در ایران عصر ساسانی بر اساس شاهنامه فردوسی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۴۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.