لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۲۸ مقاله شامل ۱۱۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۷ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Investigation of TE-polarized photonic band gap properties in matallodielectric photonic crystals composed of metal coated dielectric cylinders
۲Effects of peripheral ghrelin on growth performance, selected blood biochemical parameters and thyroid hormone in Japanese quail (Coturnix coturnix japonica)
۳A comparative classification of information dissemination approaches in vehicular ad hoc networks from distinctive viewpoints: A survey
۴Investigation of mechanochemical green synthesis of exfoliated graphite nano-platelets on conductivity and its nonlinear properties based on zinc oxide
۵Effects of different levels of Licorice (Glycyrrhiza glabra) medicinal plant powder on performance, egg quality and some of serum biochemical parameters in laying hens
۶Effects of a 12-week aerobic exercise on markers of hypertension in men.
۷Effects of six weeks of resistance-endurance training on microRNA-29 expression in the heart of ovariectomised rats.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۲۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.