string(3) "188" مقالات ISI دانشگاه پیام نور (همه مراکز) در سال 1390(2011)

لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه پیام نور (همه مراکز) در سال 1390 (2011)

پژوهشگران دانشگاه پیام نور (همه مراکز) در سال 1390 کلا 2292 مقاله شامل 1170 مقاله در کنفرانسهای داخلی و 179 مقاله در ژورنالهای داخلی و ۹۴۳ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر مشخصات حداکثر 100 عنوان مقاله عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

undraw-business
  • undraw-business
    درخواست گزارش کامل مقالات دانشگاه پیام نور (همه مراکز)

    کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی دانشگاه پیام نور (همه مراکز) شامل 2292 مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.

لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه پیام نور (همه مراکز) در سال 1390 (2011)

نمایش لیست:

سال :

* در لیست فوق فقط نام یکی از نویسندگان که دارای سمت دانشگاه پیام نور (همه مراکز) است نمایش داده شده است.لیست فوق حداکثر تعداد 100 مقاله بین المللی (ISI) دانشگاه پیام نور (همه مراکز) در سال 2011 را نمایش می دهد.
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران