لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۶۳ مقاله شامل ۲۵۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Simultaneous elimination of Malachite Green, Rhodamine B and Cresol Red from aqueous sample with Sistan sand, optimized by Taguchi L16 and Plackett-Burman experiment design methods.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۶۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.