لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی پژوهشکده پولی و بانکی در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران پژوهشکده پولی و بانکی در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۰ مقاله شامل ۱۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی آثار روش های مختلف تامین مالی کسری بودجه دولت بر متغیرهای اقتصاد کلان
۲سیاستگذاری پولی و احتیاطی کالن در اقتصاد ایران: رویکرد ثبات مالی
۳نقش و اثرگذاری صندوق های بازنشستگی در ثبات مالی اقتصاد ایران؛لزوم شکل گیری مقام ناظر احتیاطی
۴شناسایی و بررسی ابعاد مدل کسب و کار شرکتی در بانک های اسلامی
۵آسیب شناسی فقهی معاملات فردایی ارز و طراحی ابزارهای جایگزین در چهارچوب اسلامی
۶ورشکستگی بانکی و جایگاه نظام گزیر در اثبات مالی کشور
۷بایسته های انتشار اوراق ارزی در ایران و نقش آن در ثبات مالی
۸ابرداده:رویکرد نوین اعتبار سنجی مشتریان در کارت اعتباری
۹مدل سازی ثبات مالی در شبکه بانکی کشور با بکارگیری مدل بانکومتر صندوق بین المللی پول
۱۰تامین مالی وثیقه ای در دامنه محدود دارایی های منقول وثیقه سپاری در بخش بانکی ایران
۱۱تحلیل عوامل موثر بر تصمیم سپر سرمایه شبکه بانکی
۱۲شناسایی و جانمایی مولفه های استراتژیک در مدل کسب و کار بانکداری باز
۱۳ارزیابی تعامل پایداری بودجه ای و ثبات مالی در اقتصاد ایران
۱۴تاثیر ورشکستگی غیر ممکن بانک ها بر رفتار سپرده گذاران
۱۵تاثیرات الزامات نقدینگی برسیاست گذاری بانک مرکزی در بازار بین بانکی ایران
۱۶ارزیابی عملکرد شبکه بانکی کشور بابکارگیری مدل GMS
۱۷بررسی تاثیر عدم ثبات در بازارهای مالی بر ساختار حکمرانی و اقتدار بانک های مرکزی
۱۸ویژگی های ساختار تطبیق برای تحقق ثبات مالی
۱۹تاثیر نوسانات نرح ارز بر تولید و قیمت گذاری در بخش صنعت کشور کاربردی از داده های خرد قیمت و تولید صنعتی
۲۰تاثیر اهرم بانکی بر سودآوری با هدف تقویت نظام اعتباری در شبکه بانکی کشور

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.