لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه امام رضا در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران دانشگاه امام رضا در سال ۱۳۹۴ کلا ۲۸۸ مقاله شامل ۲۵۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۵ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱FAHP امکانسنجی استقرار دولت همراه بااستفاده از
۲تبیین جایگاه ابواب نوین فقه در بخش های مختلف مدیریت شهری با تاکید برحوزه مسکن
۳بررسی اصول توسعه شهری پایدار در شهرسنتی ایرانی اسلامی
۴چگونگی تاثیر شخصیت فضا بر شخصیت و اخلاق مخاطب در محیط قدسی مسجد
۵بهره گیری از معماری سنتی، راهکاری مناسب برای طراحی یادمان های شهدای دوران دفاع مقدس
۶تاثیر فرهنگ جهاد و شهادت بر طراحی یادمان های شهدای دوران دفاع مقدس
۷راهبرد های معماری مساجد در تراز انقلاب اسلامی ایران با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و اهداف سند چشم انداز (با بررسی 3 نمونه از مساجد شاخص دوران انقلاب اسلامی مشهد)
۸بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مشارکت کارکنان مطالعه موردی:بیمارستان عزیزی جویبار
۹رابطه ی سرمایه فکری و عملکرد مالی
۱۰شاخص های توسعه با تاکید بر ارتباطات و دوره های تاریخی (رویکردی تلفیقی)
۱۱ارائه یک روش جدید و امن برای گوشی های هوشمند در ابر
۱۲بررسی چند روش ترکیبی در سیستم های تشخیص نفوذ و ارائه ترکیب های جدید
۱۳یک روش فازی جدید برای خوشه بندی گره های ناهمگن در شبکه های حسگر بیسیم
۱۴طراحی مدارهای تمام جمع کننده ی جدید برای تکنولوژی ولتاژ زیر آستانه
۱۵برنامه ریزی دروس دانشگاهی توسط الگوریتم رقابت کشورهای استعماری و منطق فازی
۱۶ارائه مدلی به منظور سنجش پایداری محلات شهری
۱۷طراحی ضرب کننده آرایهای با هدف کاهش توان مصرفی
۱۸طراحی فلیپ فلاپ D برگشت پذیر با رویکرد بهبود چهارپارامترهای ارزیابی در مقیاس نانومتری
۱۹طراحی حافظه های برگشت پذیر با رویکرد بهبود ورودی ثابت، خروجی زائد و تعداد گیت در فناوری نانو
۲۰بهبود روش دسته بندی مبتنی بر بیز ساده
۲۱استخراج معنایی داده های کلان جغرافیایی از جدول های وب
۲۲بازآفرینی پهنه های خلاق بافت های فرسوده شهری با رویکرد گردشگری پایدارنمونه موردی: محله نه دره مشهد
۲۳مقایسه عملکرد زبان برنامه نویسی C با FORTRAN برای مطابقت رشته های DNA با رابط موازی سازی OpenMP
۲۴مقایسه IDS مبتنی به روش Michigan با Pittsburgh با استفاده از الگوریتم یادگیری وابسته به ژنتیک فازی
۲۵سنتز مدار برگشت پذیر مکمل- 2 با استفاده از الگوریتم ژنتیک
۲۶ارائه یک سیستم پیشنهادگر برای پیش بینی رفتار کاربران وب
۲۷رشد هوشمند با تاکید بر اصل پیاده مداری نمونه موردی:خیابان راهنمایی _مشهد
۲۸امنیت منابع و تجهیزات کتابخانهای در برابر سرقت در کتابخانه های پردیس دانشگاه شهید بهشتی
۲۹بررسی نیاز های آموزشی اولیای دانش آموزان دوره متوسطه جهت آموزش خانواده
۳۰اثرشیوه های درمانی نوروسایکولوژیک در کارآمدی خواندن دانش آموزان با نارسا خوانی تحولی
۳۱نقش مبلمان پارکهای شهری در آرامش شهروندان
۳۲بررسی ظرفیت های اکوتوریستی تالاب آق قلعه در شمال غرب ایران
۳۳طراحی یک مدار تمام جمعکننده ی جدید برای تکنولوژی ولتاژ زیر آستانه
۳۴طراحی و پیاده سازیFPGA مدار مولد آدرس اینترلیور مطابق با استاندارد IEEE 802.16e
۳۵بررسی و طراحی تکنیک MTCMOS بر روی D-FLIP FLOP
۳۶طراحی و شبیه سازی کنترل فازی توربین بادی به منظور بهینه سازی توان خروجی
۳۷طراحی ضربکننده آرایهای جهشدار با هدف کاهش توان مصرفی و PDP
۳۸تخمین هوشمند دمای خارجی ساختمان با استفاده از مدل سازی نوروفازی در حسگرحرارتی
۳۹طراحی کارآمد جمعکننده BCD برگشتپذیر با قابلیت تحملپذیری خطا
۴۰طراحی کارآمد مدار جمعکننده برگشتپذیر با قابلیت پرش رقم نقلی اعداد BCD تحمل پذیر خطا
۴۱کسب و حفظ مزیت رقابتی سازمانهای یادگیرنده دردنیای جدید کنونی ازطریق مهارت فردی مدلهای ذهنی بصیرت مشترک یادگیری تیمی وتفکرسیستمی مطالعه موردی: دانشگاه پیام نورواحدقوچان
۴۲Design of New High-Performance Full Adder Using Hybrid-CMOS Logic Style for High-Speed Applications
۴۳Novel Design of Array Multiplier
۴۴A Novel Method for Transistor Sizing in Digital Circuits by Artificial Intelligence
۴۵DETERMINE COOLING CAPACITY FOR SETTING UP THE CHILLER by calculating ambient temperature
۴۶نقش فرهنگ سازمانی در تعالی سازمانی گروههای تربیت بدنی استان خراسانرضوی
۴۷بررسی تحلیلی رابطه ساختار ارگانیک و سرمایه فکری(توسعه یک مدل مفهومی)
۴۸بررسی ارزش های عرفانی رنگ ها در مساجد با بررسی دو نمونه در دوره صفویه و قاجاریه
۴۹روشهای پیاده سازی REP در سازمان
۵۰بررسی اقتصاد موسیقی ایران و مقایسه با اقتصاد موسیقی در اروپا
۵۱بهینه سازی مصرف انرژی درسیستم مدیریت ساختمان BMS
۵۲بررسی و ارزیابی برنامه ریزی کاربری اراضی با تاکید برتوسعه پایدارشهری نمونه موردی: شهرگرگان
۵۳تحلیل و بررسی معیارهای موثربرتعاملات اجتماعی درفضاهای عمومی شهری نمونه موردی: بوستاهای فاطمی و نمازی شهرشیراز
۵۴توسعه شهر بدون خودرو متضمن حیات شهری
۵۵ضرورتبه کارگیری معماری همساز با محیط درساخت بناهای بلندمرتبه درکیش
۵۶نقش نیارشی گره سازی و رسمی بندی گنبدهای مساجددرمعماری بومی سنتی ایران نمونهموردی: گنبدمسجدجامع گوهرشاد
۵۷تحلیل جایگاه هوشمندسازی در بازاریابی تجارت _الکترونیکی کردن) ، با استفاده از روشهای دلفی وسناریوسازی (مطالعه موردی بازار های عرضه کننده ی کالاهای مصرفی؛ ایران)
۵۸مطابقت رشته های DNA با استفاده از زبان برنامه نویسی FORTRAN و بر پایه رابط موازی سازی OpenMP
۵۹بهبود شاخص ارزش و توسعه نوآوری سامانه های حمل و نقل اتوبوسرانی تندرو با بکارگیری مهندسی ارزش (مطالعه موردی خط یک BRT مشهد)
۶۰تجزیه وتحلیل عوامل شکست زمانی در اجرای پروژه های عمران شهری با استفاده از روش FMEA ورتبه بندی عوامل موثر،به کمک متد آنتروپی شانون
۶۱رویکرد مدیریت عمران شهری در مداخله بافت های فرسوده شهری مطالعه موردی بافت فرسوده شهر نسیم شهر
۶۲تحلیل روابط بین شاخص های شناسایی بافت فرسوده و شاخص های توسعه پایدار شهری گرگان
۶۳کشف مویرگی به نام کوچه خاطره احیاگر و جاذب توریسم در کالبد بافت های سنتی
۶۴خوشهبندی فازی مشتریان با استفاده از روش سیاهچاله
۶۵مکانیابی در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از الگوریتمهای تکاملی
۶۶سیستم پیشنهاد منبع براساس برچسب و زمان برچسب گذاری
۶۷استفاده از عنبیه چشم در تولید یک کپسول بیومتریک جهت احراز هویت
۶۸بهبود احراز هویت پیامهای همهپخشی چندکاربره در شبکه های حسگر بیسیم مبتنی بر رمزنگاری منحنی بیضوی
۶۹بررسی نقش آتلیهی شخصی هنرمندان در فروش آثار هنرهای تجسمی در ایران با مطالعهی موردی 130 رویداد فروش در نمایشگاههای هنری و آتلیه شخصی هنرمندان
۷۰تطبیق شغل و شاغل با استفاده از مولفه های سلامت سازمانی و بر اساس معیارهای سبک کار شبکه مشاغل Onet
۷۱بررسی تاثیر تعارض های سازمانی بر رفتار سیاسی کارکنان در سازمان در ادارات دولتی شهر مشهد
۷۲بررسی هویت و حس تعلق مکانی در محله سنگ سیاه شیراز
۷۳نقش واسطه ای تعارض کار _ خانواده در رابطه میان ادراک بدنی و فشار روانی ادراک شده کارکنان ورزشکار: ارائه یک مدل
۷۴رسانه و نقش آن در توسعه گردشگری
۷۵مطالعه راهبردی جهانی شدن فرهنگ و هنر در جهت توسعه اقتصادی
۷۶تأثیر بازار هنر معاصر ایران در رشد و توسعه اقتصادی
۷۷رابطه بین سبک تفکر مدیران و بهره وری آن ها(مطالعه موردی در سازمان ثبت احوال استان تهران)
۷۸کارکرد پارادایمی گالریهای خصوصیدر توسعه ی اقتصاد هنرهای تجسمی ایران
۷۹مطالعه تطبیقی در نقض حقوق مالکیت فکری
۸۰چالش های نشر الکترونیک در حوزه یادگیری اجتماعی در ایران
۸۱بررسی تناسبات و ساختار قبالههای ازدواج موجود در گنجینه آستان قدس رضوی
۸۲بررسی اثربخشی تئاتر بر پیدایش اندیشه دموکراسی
۸۳نمود معماری صفوی در نگارگری مکتب دوم تبریز
۸۴اقتصاد موسیقی ایران و کپی رایت
۸۵بررسی حقوق مالکیت فکری
۸۶بررسی اقتصاد موسیقی ایران و مقایسه با اقتصاد موسیقی در اروپا
۸۷اقتصاد موسیقی، مصرف موسیقی
۸۸Design of Two New High-Performance Full Adders Using Hybrid-CMOS Logic Style for Low-Power Applications
۸۹طراحی یک پیش بینی کننده بهینه برای سن یائسگی و عوامل موثر بر آن
۹۰علوم شناختی راهگشای افقی نو در طراحی و ساخت نسل جدیدی از سامانه های مهندسی
۹۱بررسی شبکه اجتماعی منسجم و قوی خانواده بر سبک زندگی خانواده توانمند مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه های غیر انتفاعی شهر مشهد مقدس
۹۲ویژگیهای شهرسازی در شهرهای صفوی
۹۳بررسی نقش الگوی توسعه حمل و نقل همگانی مدارTOD در بهبود کیفیت زندگی در محله نمونه موردی: حوزه شمالغرب شهر مشهد
۹۴مولفه های تاثیرگذار بر سرزندگی در شهر ایرانی اسلامی نمونه موردی: خیابان امامت مشهد
۹۵نقش اختلاط کاربری برحمل و نقل عمومی شهروندان نمونه موردی:منطقه گردشگری سپاد
۹۶احیاء فضاهای گمشده شهری با راهبرد رشد هوشمند
۹۷بررسی مؤلفههای تأثیرگذار بر ارتقا پیاده مداری در فضای شهری نمونه موردی: بلوار وکیلآباد مشهد، حدفاصل خیابان سید رضی تا دانشآموز
۹۸بررسی ابزارهای هویت ساز محله با توجه به نظریه زیبایی شناختی گروتر
۹۹ارزیابی پایانههای سطحی درونشهری مشهد با رویکردی همهجانبه نگر و عدالت محور
۱۰۰بررسی رابطه جوعاطفی خانواده با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دخترشهرستان شیروان

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۸۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.