لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۱۳ مقاله شامل ۹۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۵ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۳ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱تجلی اسطوره در شعر معاصر با نگاهی به ادبیات پایداری
۲پایدار سازی شبکه و جیران سازی نرخ خرابی روزانه با بکارگیری رویکرد پیش بینی بار بهینه با استفاده از الگوریتم کوکو
۳یک روش زمان بندی برای بهبود زمان و هزینه اجرای وظایف در محیط گرید
۴یک روش زمان بندی برای بهبود کارآیی و قابلیت اطمینان در محیط گرید
۵تاثیر نانو سیلور بر خصوصیات بافت شناسی ایلیوم جوجه های گوشتی
۶بررسی تاثیر روش حمایت رفتاری مثبت بر کاهش پرخاشگری و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه چهارم و پنجم ابتدایی شهر قم سال تحصیلی 90-91
۷بررسی جایگاه امنیت در طراحی واحد همسایگی
۸پیشنهاد خرید کالا به مشتریان فروشگاه های زنجیره ای با استفاده از قواعد انجمنی وزن دار
۹مروری بر روش های تجزیه و تحلیل سبد خرید مشتریان با استفاده از قوانین انجمنی
۱۰بررسی نقش فرهنگ سازمانی در پیاده سازی سیستم های جامع مدیریتی مورد مطالعه: پلی کلینیک تخصصی شهید فهمیده فردیس سازمان تامین اجتماعی
۱۱هنجاریابی پرسشنامه بازاریابی ارتباطی حامیان مالی باشگاه های ورزشی
۱۲ارزیابی و تعیین اولویت توانمندسازهای جزیی فرهنگ ایمنی در صنعت ساختمان با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP
۱۳مطالعه عددی تاثیر میانقاب مصالح بنایی بر رفتار لرزه ای قاب دارای اتصالات مختلف
۱۴ارزیابی بکارگیری تقویت کننده در رفتار میانقاب مصالح بنایی به روش اجزای محدود
۱۵میزان بهبود عملکرد ساختمان های فلزی بهسازی شده با دیوار برشی فولادی
۱۶بهبود عملکرد ساختمان های فلزی میان مرتبه بهسازی شده با الگوی سیستم دیوار برشی فولادی تحت زلزله های دارای پالس های پیشرونده
۱۷مقایسه عملکرد روش های پوش اور پیشرفته
۱۸بررسی عملکرد سازه های فولادی با مهاربند برون محور با پیوند قایم
۱۹امکان بهره گیری از مفاهیم فرهنگی در بناهای امروز مطالعه موردی وقف و بنای فرهنگی ربع رشیدی
۲۰توسعه پایدار شهری در شهرهای اسلامی مطالعه موردی: قم
۲۱برخی مشکلات ناشی از عدم به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM برای کارفرما و ارایه مدلی برای حل آن
۲۲پیشرفت های استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیرمرور کاربردهای انرژی باد در محیطهای شهری
۲۳معماری بیونیک به صورت کاربردی ارایه راهکارها و چارچوب های کلی
۲۴پدیدارشناسی و معماری مروری بر تاثیرات این دیدگاه
۲۵باورهای معرفت شناختی و جهت گیری اهداف پیشرفت با میانجی گری خودکارآمدی
۲۶کمک طلبی بر اساس باورهای معرفت شناختی
۲۷باورهای معرفت شناختی و خودکارآمدی دانش آموزان
۲۸تدوین مدل کمک طلبی بر اساس باورهای معرفت شناختی و جهت گیری اهداف پیشرفت با میانجی گری خودکارآمدی در دانش آموزان
۲۹خشونت علیه زنان
۳۰باورهای غیرمنطقی مردان با نقش واسطه ای عملکرد عاطفی خانواده
۳۱عملکرد عاطفی خانواده و کاهش خشونت در خانواده
۳۲عوامل اثربخشی بازاریابی تحت وب در صنعت هواپیمایی
۳۳پیاده سازی عوامل اثربخشی بازار یابی الکترونیک (تحت وب)
۳۴شناسایی و اولویت بندی عوامل موثرسرمایه گذاری در معادن استان مرکزی
۳۵عوامل اثربخشی بازاریابی تحت وب
۳۶ارایه مدل پیشنهادی کیفیت نظام آموزش عالی در تولید دانش و کارآفرینی اقتصاد دانش بنیان
۳۷استراتژی آموزش کارآفرینی بار رویکرد اقتصاد مقاومتی
۳۸تاثیر امنیت شغلی, سیستم اطلاعاتی و توسعه بازار یابی اینترنتی
۳۹قیاس تطبیقی زنان فتان در حماسه فزدوسی و حواسه گیل گمش
۴۰اثر ورم پستان بر روى PH شیر در گله هاى گوسفند
۴۱بررسی نقش آموزش در کارآفرینی دانش آموزان
۴۲رابطه بین هوش اخلاقی و نگرش کار آفرینانه مدیران مدارس ابتدایی شهرستان ساوه
۴۳بررسی تاثیر منبع تولید پراکنده فتوولتاییک بر حفاظت ریزشبکه و هماهنگی حفاظتی با استفاده از LCFS
۴۴Fault Detection In Induction Machine By Analysis Of Stator Current In Transient Condition By Continuous Wavelet Transform
۴۵MOLECULAR ANALYSIS OF GENES OF ESBL )SHV.TEM.CTX) IN SHIGELLA SONNEI ISOLATED FROM CLINICAL SAMPLES BY PCR
۴۶IDENTIFICATION OF BLACTX-M, BLASHV, AND BLATEM GENES IN PSEUDOMONAS AERUGINOSA STRAINS ISOLATED FROM HUMAN AND ANIMAL SAMPLES USING MULTIPLEX-PCR METHOD
۴۷COMPARISON OF GENOMIC POLYMORPHISM OF ENTEROCOCCUS FAECALIS ISOLATED FROM CLINICAL SAMPLES USING ERIC-PCR AND BOX-PCR METHODS
۴۸ISOLATION AND SUDY OF DRUG-RESISTANT GENE (EFFLUX PUMP) IN PSEUDOMONAS AERUGINOSA ISOLATED FROM CLINICAL SAMPLES AND MILK FOOD BY MPCR AND DETERMINE ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY PATTERN
۴۹تاثیر آموزش تاب آوری بر خودکارآمدی تحصیلی، اجتماعی و هیجانی و نگرش های ناکارآمد در دانش آموزان
۵۰مقایسه و آنالیز ساختار تقویت کننده های کم نویز
۵۱طراحی تقویت کننده کم نویز با فرکانس کاری Ghz 4.2
۵۲تصحیح و مدل سازی ناپایداری ولتاژ آستانه (دریفت) در ترانزیستور اثر میدانی فلز-اکسید-نیم رسانا (MOSFET) باکانال کوتاه و کانال بلند در تکنولوژی CMOS
۵۳طراحی و آنالیز یک vco با عدد نویز پایین توس تکنولوژی cmos
۵۴بررسی اثر کود پتاسیم بر ویژگی های کمی و کیفی گیاهی دارویی اسفرزه (Plantago Ovata)، در شرایط تنش خشکی
۵۵بررسی رابطه بین شایستگی های شرکت و عملکرد صادراتی با نقش میانجی استراتژی های رقابتی (مورد مطالعه: شرکت سایپا)
۵۶بررسی تاثیر پرداخت پاداش بر عملکرد و تعهد سازمانی کارکنان اداره امورمالیاتی شهرستان ساوه
۵۷بررسی تاثیر ابعاد سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر عملکرد سازمانی وزارت آموزش و پرورش
۵۸جو سازمانی به عنوان میانجی رابطه رهبری اصیل با اشتیاق شغلی
۵۹مجتمع توانبخشی معلولین جسمی و حرکتی با رویکردکیفیت زندگی اجتماعی
۶۰بررسی جایگزینی واحد تصفیه گاز ترش با بستر ثابت غربال مولکولی در پالایشگاه گاز سیری
۶۱استفاده از نانو کامپوزیت جهت حذف کاتیون های سرب
۶۲اثر گذاری منابع تولید پراکنده PV بر روی حفاظت سیستم توزیع انرژی الکتریکی
۶۳بهبود عملکرد راکتور سنتز مالییک انیدرید با استفاده از فناوری انتگراسیون حرارتی
۶۴بررسی پاسخ ارتعاشی ورق کامپوزیتی به ولتاژ اعمال شده به لایه ی پیزوالکتریک
۶۵مدلسازی ورق ارتوتروپیک با وصله های پیزوالکتریک با استفاده از روش اجزاء محدود
۶۶مدل پخش بار اقتصادی ریزشبکه در سیستم توزیع با درنظر گرفتن قیود قابلیت اطمینان و محیط زیست
۶۷مدل سازی و شبیه سازی فرایند جداسازی آب از گازهای خوراک پالایشگاهی به کمک داده های میدانی
۶۸حفاظت از شبکه توزیع در حضور منبع تولید پراکنده PV
۶۹رابطه بین سبک های دفاعی با ثبات در دانش آموزان ناتوان یادگیری و عادی دختر پایه پنجم ×ابتدایی
۷۰مدل رگرسیونی قدرت برند و وفاداری مشتریان در ورزش
۷۱ارایه الگوریتمی برای بازشناسی ارقام دست نویس فارسی با استفاده از ترکیب طبقه بندها
۷۲بهبود در بازشناسی کلمات دست نوشته فارسی با استفاده از الگوریتم های یادگیرنده تجمعی
۷۳اهمیت شایستگی سرمایه انسانی در سازمان
۷۴استراتژی آموزش کارآفرینی بار رویکرد اقتصاد مقاومتی
۷۵تاثیر سبک رهبری تبادلی بر وفاداری کارکنان دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه
۷۶بررسی سبک رهبری تبادلی و تاثیر آن بر وفاداری کارکنان
۷۷بررسی وفاداری کارکنان و سبک رهبری تبادلی و تاثیر آنها بر یکدیگر
۷۸بررسی تاثیر گذاری ابعاد سبک رهبری تبادلی بر فاداری در کارکنان دانشکده علوم پزشکی
۷۹رابطه بین تحلیل رفتگی شغلی با مدیریت تعارض در اداره برق شهرستان ساوه
۸۰بررسی تحلیل رفتگی شغلی و رابطه آن با مدیریت تعارض
۸۱بررسی تطبیقی نمادگرایی در شعر فروغ فرخ زاد و واختانگ تورادزه
۸۲تاثیر عوامل بنیادی در حرکت قیمت سهام ( مطالعه موردی : بانک ها و موسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )
۸۳جایگاه علم قاضی در قانون مجازات اسلامی 1392 و رویه قضایی
۸۴حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام
۸۵بررسی رابطه عقل و وحی و تاثیرات اجتماعی آن از دیرباز
۸۶اثربخشی خلاقیت در فضای بازشهری
۸۷بررسی پردیس کودکان و نوجوانان به منظور افزایش مهارت
۸۸استفاده از الگوریتم های تکاملی برای بهینه سازی های مهندسی
۸۹ارایه رویکرد مبتنی بر منطق فازی در بهبود انرژی و طول عمر شبکه حسگر بی سیم
۹۰طراحی هتل بیمارستان اقامتی درمانی با رویکرد بازدهی اقتصادی در ایران
۹۱روش صحیح تولید و اجرای آسفالت گرم درراهسازی
۹۲شناخت الگوهای حرکتی معماری بازار و امکان تعاملات اجتماعی در مجتمع های تجاری
۹۳سیر تحول فضای آموزشی باتاکید بر نقش تعاملات اجتماعی بر یادگیری ( نمونه موردی مدرسه خان شیراز و دارالفنون )
۹۴تعیین مکان وظرفیت D-STATCOM در شبکه توزیع با هدف کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ با استفاده از الگوریتم فرهنگی
۹۵Fault Detection In Induction Machine By Analysis Of Stator Current In Transient Condition By Continuous Wavelet Transform

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۱۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.