لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۷۱ مقاله شامل ۱۵۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۶ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱تجلی اسطوره در شعر معاصر با نگاهی به ادبیات پایداری
۲نقش سیستم های اطلاعاتی بر اجرای موثر استراتژی های صنعت بانکداری (مورد مطالعه: شعب بانک مسکن شهر تهران)
۳شناسایی شاخص های هزینه یابی برمبنای فعالیت صنعت بانکداری با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه فازی
۴طراحی مدل ریاضی برنامه ریزی حمل و نقل و ذخیره سازی روغن خام خوراکی
۵پایدار سازی شبکه و جیران سازی نرخ خرابی روزانه با بکارگیری رویکرد پیش بینی بار بهینه با استفاده از الگوریتم کوکو
۶یک روش زمان بندی برای بهبود زمان و هزینه اجرای وظایف در محیط گرید
۷یک روش زمان بندی برای بهبود کارآیی و قابلیت اطمینان در محیط گرید
۸تاثیر نانو سیلور بر خصوصیات بافت شناسی ایلیوم جوجه های گوشتی
۹بررسی تاثیر روش حمایت رفتاری مثبت بر کاهش پرخاشگری و افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه چهارم و پنجم ابتدایی شهر قم سال تحصیلی 90-91
۱۰بررسی جایگاه امنیت در طراحی واحد همسایگی
۱۱پیشنهاد خرید کالا به مشتریان فروشگاه های زنجیره ای با استفاده از قواعد انجمنی وزن دار
۱۲مروری بر روش های تجزیه و تحلیل سبد خرید مشتریان با استفاده از قوانین انجمنی
۱۳بررسی نقش فرهنگ سازمانی در پیاده سازی سیستم های جامع مدیریتی مورد مطالعه: پلی کلینیک تخصصی شهید فهمیده فردیس سازمان تامین اجتماعی
۱۴هنجاریابی پرسشنامه بازاریابی ارتباطی حامیان مالی باشگاه های ورزشی
۱۵ارزیابی و تعیین اولویت توانمندسازهای جزیی فرهنگ ایمنی در صنعت ساختمان با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP
۱۶مطالعه عددی تاثیر میانقاب مصالح بنایی بر رفتار لرزه ای قاب دارای اتصالات مختلف
۱۷ارزیابی بکارگیری تقویت کننده در رفتار میانقاب مصالح بنایی به روش اجزای محدود
۱۸میزان بهبود عملکرد ساختمان های فلزی بهسازی شده با دیوار برشی فولادی
۱۹بهبود عملکرد ساختمان های فلزی میان مرتبه بهسازی شده با الگوی سیستم دیوار برشی فولادی تحت زلزله های دارای پالس های پیشرونده
۲۰مقایسه عملکرد روش های پوش اور پیشرفته
۲۱بررسی عملکرد سازه های فولادی با مهاربند برون محور با پیوند قایم
۲۲امکان بهره گیری از مفاهیم فرهنگی در بناهای امروز مطالعه موردی وقف و بنای فرهنگی ربع رشیدی
۲۳توسعه پایدار شهری در شهرهای اسلامی مطالعه موردی: قم
۲۴برخی مشکلات ناشی از عدم به کارگیری مدل سازی اطلاعات ساختمان BIM برای کارفرما و ارایه مدلی برای حل آن
۲۵پیشرفت های استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیرمرور کاربردهای انرژی باد در محیطهای شهری
۲۶معماری بیونیک به صورت کاربردی ارایه راهکارها و چارچوب های کلی
۲۷پدیدارشناسی و معماری مروری بر تاثیرات این دیدگاه
۲۸باورهای معرفت شناختی و جهت گیری اهداف پیشرفت با میانجی گری خودکارآمدی
۲۹کمک طلبی بر اساس باورهای معرفت شناختی
۳۰باورهای معرفت شناختی و خودکارآمدی دانش آموزان
۳۱تدوین مدل کمک طلبی بر اساس باورهای معرفت شناختی و جهت گیری اهداف پیشرفت با میانجی گری خودکارآمدی در دانش آموزان
۳۲خشونت علیه زنان
۳۳باورهای غیرمنطقی مردان با نقش واسطه ای عملکرد عاطفی خانواده
۳۴عملکرد عاطفی خانواده و کاهش خشونت در خانواده
۳۵عوامل اثربخشی بازاریابی تحت وب در صنعت هواپیمایی
۳۶پیاده سازی عوامل اثربخشی بازار یابی الکترونیک (تحت وب)
۳۷شناسایی و اولویت بندی عوامل موثرسرمایه گذاری در معادن استان مرکزی
۳۸عوامل اثربخشی بازاریابی تحت وب
۳۹ارایه مدل پیشنهادی کیفیت نظام آموزش عالی در تولید دانش و کارآفرینی اقتصاد دانش بنیان
۴۰استراتژی آموزش کارآفرینی بار رویکرد اقتصاد مقاومتی
۴۱تاثیر امنیت شغلی, سیستم اطلاعاتی و توسعه بازار یابی اینترنتی
۴۲قیاس تطبیقی زنان فتان در حماسه فزدوسی و حواسه گیل گمش
۴۳اثر ورم پستان بر روى PH شیر در گله هاى گوسفند
۴۴بررسی نقش آموزش در کارآفرینی دانش آموزان
۴۵رابطه بین هوش اخلاقی و نگرش کار آفرینانه مدیران مدارس ابتدایی شهرستان ساوه
۴۶بررسی تاثیر منبع تولید پراکنده فتوولتاییک بر حفاظت ریزشبکه و هماهنگی حفاظتی با استفاده از LCFS
۴۷Fault Detection In Induction Machine By Analysis Of Stator Current In Transient Condition By Continuous Wavelet Transform
۴۸MOLECULAR ANALYSIS OF GENES OF ESBL )SHV.TEM.CTX) IN SHIGELLA SONNEI ISOLATED FROM CLINICAL SAMPLES BY PCR
۴۹IDENTIFICATION OF BLACTX-M, BLASHV, AND BLATEM GENES IN PSEUDOMONAS AERUGINOSA STRAINS ISOLATED FROM HUMAN AND ANIMAL SAMPLES USING MULTIPLEX-PCR METHOD
۵۰COMPARISON OF GENOMIC POLYMORPHISM OF ENTEROCOCCUS FAECALIS ISOLATED FROM CLINICAL SAMPLES USING ERIC-PCR AND BOX-PCR METHODS
۵۱ISOLATION AND SUDY OF DRUG-RESISTANT GENE (EFFLUX PUMP) IN PSEUDOMONAS AERUGINOSA ISOLATED FROM CLINICAL SAMPLES AND MILK FOOD BY MPCR AND DETERMINE ANTIBIOTIC SUSCEPTIBILITY PATTERN
۵۲تاثیر آموزش تاب آوری بر خودکارآمدی تحصیلی، اجتماعی و هیجانی و نگرش های ناکارآمد در دانش آموزان
۵۳مقایسه و آنالیز ساختار تقویت کننده های کم نویز
۵۴طراحی تقویت کننده کم نویز با فرکانس کاری Ghz 4.2
۵۵تصحیح و مدل سازی ناپایداری ولتاژ آستانه (دریفت) در ترانزیستور اثر میدانی فلز-اکسید-نیم رسانا (MOSFET) باکانال کوتاه و کانال بلند در تکنولوژی CMOS
۵۶طراحی و آنالیز یک vco با عدد نویز پایین توس تکنولوژی cmos
۵۷بررسی اثر کود پتاسیم بر ویژگی های کمی و کیفی گیاهی دارویی اسفرزه (Plantago Ovata)، در شرایط تنش خشکی
۵۸بررسی رابطه بین شایستگی های شرکت و عملکرد صادراتی با نقش میانجی استراتژی های رقابتی (مورد مطالعه: شرکت سایپا)
۵۹بررسی تاثیر پرداخت پاداش بر عملکرد و تعهد سازمانی کارکنان اداره امورمالیاتی شهرستان ساوه
۶۰بررسی تاثیر ابعاد سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر عملکرد سازمانی وزارت آموزش و پرورش
۶۱جو سازمانی به عنوان میانجی رابطه رهبری اصیل با اشتیاق شغلی
۶۲مجتمع توانبخشی معلولین جسمی و حرکتی با رویکردکیفیت زندگی اجتماعی
۶۳بررسی جایگزینی واحد تصفیه گاز ترش با بستر ثابت غربال مولکولی در پالایشگاه گاز سیری
۶۴استفاده از نانو کامپوزیت جهت حذف کاتیون های سرب
۶۵اثر گذاری منابع تولید پراکنده PV بر روی حفاظت سیستم توزیع انرژی الکتریکی
۶۶بهبود عملکرد راکتور سنتز مالییک انیدرید با استفاده از فناوری انتگراسیون حرارتی
۶۷بررسی پاسخ ارتعاشی ورق کامپوزیتی به ولتاژ اعمال شده به لایه ی پیزوالکتریک
۶۸مدلسازی ورق ارتوتروپیک با وصله های پیزوالکتریک با استفاده از روش اجزاء محدود
۶۹مدل پخش بار اقتصادی ریزشبکه در سیستم توزیع با درنظر گرفتن قیود قابلیت اطمینان و محیط زیست
۷۰مدل سازی و شبیه سازی فرایند جداسازی آب از گازهای خوراک پالایشگاهی به کمک داده های میدانی
۷۱حفاظت از شبکه توزیع در حضور منبع تولید پراکنده PV
۷۲رابطه بین سبک های دفاعی با ثبات در دانش آموزان ناتوان یادگیری و عادی دختر پایه پنجم ×ابتدایی
۷۳مدل رگرسیونی قدرت برند و وفاداری مشتریان در ورزش
۷۴ارایه الگوریتمی برای بازشناسی ارقام دست نویس فارسی با استفاده از ترکیب طبقه بندها
۷۵بهبود در بازشناسی کلمات دست نوشته فارسی با استفاده از الگوریتم های یادگیرنده تجمعی
۷۶اهمیت شایستگی سرمایه انسانی در سازمان
۷۷استراتژی آموزش کارآفرینی بار رویکرد اقتصاد مقاومتی
۷۸رابطه بین هوش معنوی با روحیه ی علمی دانشجویان پرستاری شهرستان ساوه
۷۹تاثیر سبک رهبری تبادلی بر وفاداری کارکنان دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه
۸۰بررسی سبک رهبری تبادلی و تاثیر آن بر وفاداری کارکنان
۸۱بررسی وفاداری کارکنان و سبک رهبری تبادلی و تاثیر آنها بر یکدیگر
۸۲بررسی تاثیر گذاری ابعاد سبک رهبری تبادلی بر فاداری در کارکنان دانشکده علوم پزشکی
۸۳رابطه بین تحلیل رفتگی شغلی با مدیریت تعارض در اداره برق شهرستان ساوه
۸۴بررسی تحلیل رفتگی شغلی و رابطه آن با مدیریت تعارض
۸۵بررسی تطبیقی نمادگرایی در شعر فروغ فرخ زاد و واختانگ تورادزه
۸۶تاثیر عوامل بنیادی در حرکت قیمت سهام ( مطالعه موردی : بانک ها و موسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )
۸۷جایگاه علم قاضی در قانون مجازات اسلامی 1392 و رویه قضایی
۸۸حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام
۸۹بررسی رابطه عقل و وحی و تاثیرات اجتماعی آن از دیرباز
۹۰Selecting an Appropriate Express Railway Pavement System Using VIKOR Multi-Criteria Decision Making Model
۹۱اثربخشی خلاقیت در فضای بازشهری
۹۲بررسی پردیس کودکان و نوجوانان به منظور افزایش مهارت
۹۳استفاده از الگوریتم های تکاملی برای بهینه سازی های مهندسی
۹۴ارایه رویکرد مبتنی بر منطق فازی در بهبود انرژی و طول عمر شبکه حسگر بی سیم
۹۵طراحی هتل بیمارستان اقامتی درمانی با رویکرد بازدهی اقتصادی در ایران
۹۶روش صحیح تولید و اجرای آسفالت گرم درراهسازی
۹۷شناخت الگوهای حرکتی معماری بازار و امکان تعاملات اجتماعی در مجتمع های تجاری
۹۸سیر تحول فضای آموزشی باتاکید بر نقش تعاملات اجتماعی بر یادگیری ( نمونه موردی مدرسه خان شیراز و دارالفنون )
۹۹تعیین مکان وظرفیت D-STATCOM در شبکه توزیع با هدف کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ با استفاده از الگوریتم فرهنگی
۱۰۰Fault Detection In Induction Machine By Analysis Of Stator Current In Transient Condition By Continuous Wavelet Transform

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۷۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.