لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه صنعت نفت در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه صنعت نفت در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۰۲ مقاله شامل ۳۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶۵ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Design of optimal load distribution algorithm in a gas compression station by MPC tracking in response to variable demand
۲تقریب منحنی بازده کمپرسور گریز از مرکز جهت یافتن نقاط بهینه کاری در شرایط کاری متغیر با استفاده از روش بهینه یابی آنی
۳پایش پارامترای توربین گاز تاسیسات تقویت فشار گاز با قرایت اتوماتیک نمایشگر عقریه ای دوار با استفاده از پردازش تصویر
۴بررسی خواص ریولوژی و فیلتراسیون گل های پایه آبی بوسیله ی انواع مختلف نانوذرات آنیونی
۵بررسی مکانسیم های مختلف مشکل گیر رشته حفاری و راه های پیشگیری از هر مکانیسم
۶تبدیل ریاضی و گرافیکی پارامترهای ریولوژی مدل سیالات توانی به پارامتر های مدل پلاستیک بینگهام
۷Simulation of Low Salinity Waterflooding in One of the Iranian Oil Reservoirs
۸تخمین خواص PVT نفت با به کار گیری شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه نتایج با روابط تجربی
۹بررسی آزمایشگاهی اثر نانوذارت مختلف در بازیافت نفت
۱۰تاثیر سورفکتانت طبیعی بر عملکرد گل حفاری سبک
۱۱تاثیر دما، خزش و برهمکنش سیال حفاری و شیل بر پایداری دیواره چاه
۱۲تهنشین شدن آسفالتین
۱۳بررسی زیست روان کننده ها در سیالات حفاری: پژوهش های اخیر، عملکرد، و کاربردهای آنها
۱۴بررسی تاثیرضریب پراکندگی محوری روی جذب سطحی بخار آب از گاز طبیعی
۱۵مقایسه ایزوترم های مختلف در پیش بینی داده های تعادل جذب تک جزیی و ارایه یک ایزوترم جدید برای پیش بینی جذب بخار آب روی جاذب زیولیتی
۱۶تاثیر نانوذرات بر بهبود عملکرد گل حفاری پایه آبی
۱۷ارزیابی پوسته ی گندم (سبوس گندم) به عنوان افزودنی کنترل هرزروی در سیال حفاری پایه آبی
۱۸بررسی تاثیر تامین مالی زنجیره عرضه بر عملکرد شرکت:تقویت کارایی زنجیره عرضه و افزایش سودآوری
۱۹بررسی چگونگی استفاده از راکتورهای غشایی در صنعت نفت
۲۰بررسی مکانیزم خوردگی زیر عایق های حرارتی در صنایع نفت و گاز و راهکارهای پیشگیری از این پدیده مخرب
۲۱کاربرد فناوری نانو در سیمان کاری چاه های نفت و گاز
۲۲بررسی جامع ازدیاد برداشت نفت با روش نوین میکروبی
۲۳بررسی فرآیند تولید هیدروژن در راکتورهای غشایی
۲۴بررسی تاثیر میدان الکتریکی و مغناطیسی خطوط انتقال در شرایط صاعقه و تاثیر آن بر پوشش عایقی و ولتاژ القا شده لوله های فلزی موازی با خطوط انتقال در زیر خاک
۲۵مروری بر تاثیر نانوذرات بر روی خواص ریولوژی و فیلتراسیون گل های پایه آبی
۲۶بررسی عددی تاثیر متقابل سوراخ های متعدد بر ضریب تمرکز تنش در ورق های ایزوتروپیک و کامپوزیتی
۲۷Consequence modeling of Propane and n-Butane storage tank in NGL refinery of Iranian offshore oil company – A case study
۲۸The Qualitative assessment of domino effects caused by explosion and jetfire
۲۹Hazard identification of Pressure vessel area with HAZOP in Fajr Jam Gas Refinery
۳۰اندازه گیری و تحلیل شاخصهای بهره وری در صنعت: رهیافت اقتصادسنجی
۳۱بررسی جامع عملیات حفاری چاه های نفت و گاز با تکنولوژی MPD
۳۲تکنولوژی استفاده ازسیالات پایه سنتزی برای بهبود عملکرد حفاری
۳۳حفاری سازندهای نمکی: بررسی سیالات حفاری
۳۴مدلی برای تعیین میزان انحلال پذیری نرمال آلکان ها در کربن دی اکسید فوق بحرانی
۳۵تاثیر سورفکتانت SDS بر خواص ریولوژی سیال حفاری افرونی
۳۶مطالعه موردی شبیه سازی عملیات فرازآوری با گاز در یکی از چاه های جنوب ایران
۳۷آنالیزحساسیت میکروسنسور پیزوالکتریک دربرهم کنش با نانو ذره به کمک نرم افزار متلب
۳۸شبیه سازی حرکت ارتعاشی میکروتیرک درمواجهه با نیروی مویینگی به کمک نرم-افزار متلب
۳۹بررسی اعتمادپذیری خط لوله دریایی خورده شده در خلیج فارس

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۰۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.