لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال ۱۳۹۷ کلا ۳۸۵ مقاله شامل ۲۷۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۹۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱A hybrid DEA-MOLP model for public school assessment and closure decision in the City of Philadelphia
۲Alexithymia influences craving through facets of emotion regulation in alcoholic patients
۳Developing a novel model of data envelopment analysis–discriminant analysis for predicting group membership of suppliers in sustainable supply chain
۴Microwave-assisted photocatalysis of neurotoxin compounds using metal oxides quantum dots/nanosheets composites: Photocorrosion inhibition, reusability and antibacterial activity studies
۵Palladium oxide nanoparticles supported on reduced graphene oxide and gold doped: Preparation, characterization and electrochemical study of supercapacitor electrode
۶Preparation and characterization of TiO2 nanofibers by hydrothermal method for removal of Benzodiazepines (Diazepam) from liquids as catalytic ozonation and adsorption processes
۷A new dynamic range directional measure for two-stage data envelopment analysis models with negative data
۸The concern of emergence of multi-station reaction pathways that might make stepwise the mechanism of the 1,3-dipolar cycloadditions of azides and alkynes
۹How to assess sustainability of countries via inverse data envelopment analysis?
۱۰Recent developments in the synthesis and applications of dihydropyrimidin-2(1H)-ones and thiones.
۱۱Chemometric simultaneous determination of Sofosbuvir and Ledipasvir in pharmaceutical dosage form.
۱۲Magnetic dispersive solid-phase extraction based on graphene oxide/Fe
۱۳"Not tonight zebrafish": the effects of Ruta graveolens on reproduction.
۱۴Temperature dependence of dissociative electron attachment to bromo-chlorotoluene isomers: Competition between detachment of Cl
۱۵EVP, minimax theorems and existence of nonconvex equilibria in complete G-metric spaces
۱۶Evaluation of dry matter yield and essential oil production in 84 accessions of Tanacetum polycephalum Sch.Bip.Through multivariate analyses
۱۷The role of social capital in job burnout rate among physical education teachers of Mashhad
۱۸The effect of mycorrhizal symbiosis and seed priming on the amount of chlorophyll index and absorption of nutrients under drought stress in sesame plant under field conditions
۱۹Quantification of the uterine involution and dimensions, hormonal response and reproductive performance of pyometric and healthy dairy cows treated with Dinoprost
۲۰Common fixed point results for weakly compatible mappings using C-class functions
۲۱On some results in metric spaces using auxiliary simulation functions via new functions
۲۲Fixed point theorems for several types of Meir-Keeler contraction mappings in Ms−metric spaces
۲۳α-ψ-geraghty contractions in generalized metric spaces via new functions
۲۴Best proximity point theorems for generalized α - ψ -proximal contractions
۲۵Integrated data envelopment analysis: Linear vs. nonlinear model
۲۶Reaching for [6]n SiC-cyclacenes and [6]n SiC-acenes: A DFT approach
۲۷Synthesis of Chromene Derivatives via Three-Component Reaction of 4-hydroxycumarin Catalyzed by Magnetic Fe3O4 Nanoparticles in Water
۲۸How is the quality and quantity of primary dysmenorrhea affected by physical exercises? A study among Iranian students
۲۹Wildfire spatial pattern analysis in the Zagros Mountains, Iran: A comparative study of decision tree based classifiers
۳۰Recent developments in the synthesis and applications of dihydropyrimidin-2(1H)-ones and thiones
۳۱Novel X- and Y-substituted heterofullerenes X4Y4C12 developed from the nanocage C20, where X = B, Al, Ga, Si and Y = N, P, As, Ge: a comparative investigation on their structural, stability, and electronic properties at DFT
۳۲Kinetics Study of Antimicrobial Peptide, Melittin, in Simultaneous Biofilm Degradation and Eradication of Potent Biofilm Producing MDR Pseudomonas aeruginosa Isolates
۳۳LiDAR-supported prediction of slope failures using an integrated ensemble weights-of-evidence and analytical hierarchy process
۳۴Developing a model for optimizing the geometric characteristics of water diversion systems
۳۵Spatial prediction of wildfire probability in the Hyrcanian ecoregion using evidential belief function model and GIS
۳۶Electron-induced chemistry in imidazole clusters embedded in helium nanodroplets
۳۷Numerical solution of high-order Volterra–Fredholm integro-differential equations by using Legendre collocation method
۳۸Green Synthesis of Pyrido[2,1- a ]isoquinolines and Pyrido[1,2- a ]quinolines by Using ZnO Nanoparticles
۳۹Task types and discursive features: Mediating role of meta-talk in focus
۴۰JHR -operator pairs in C∗ -algebra-valued modular metric spaces and related fixed point results via C∗ -class functions
۴۱An optimization problem under partial order constraints on a metric space
۴۲Nanopowder synthesis of novel Sn(II)-imprinted poly(dimethyl vinylphosphonate) by ultrasound-assisted technique: Adsorption and pre-concentration of Sn(II) from aqueous media and real samples
۴۳Chemometric simultaneous determination of Sofosbuvir and Ledipasvir in pharmaceutical dosage form
۴۴Temperature dependence of dissociative electron attachment to bromo-chlorotoluene isomers: Competition between detachment of Cl- and Br-
۴۵How to assess sustainability of suppliers in the presence of volume discount and negative data in data envelopment analysis?
۴۶Cardiorespiratory system monitoring using a developed acoustic sensor.
۴۷RAPD PCR Profile, Antibiotic Resistance, Prevalence of
۴۸Soliton wave solutions in optical metamaterials with anti-cubic law of nonlinearity by ITEM
۴۹Retraction notice to “Application of RF magnetron sputtering for growth of AZO on glass substrate” [J. Cryst. Growth 447 (2016) 62–66](S0022024816302135)(10.1016/j.jcrysgro.2016.04.062)
۵۰On some fixed point results for (s, p, α)-contractive mappings in b-metric-like spaces and applications to integral equations
۵۱Extending the Meshless Local Petrov–Galerkin Method to Solve Stabilized Turbulent Fluid Flow Problems
۵۲Nephroprotective activity of Alyssum meniocoides Boiss aqueous extract on streptozotocin-induced diabetic nephrotoxicity in male mice
۵۳Release and extraction of letrozole in blood plasma using resorcinol functionalized multi-walled carbon nanotube coupled with high-performance liquid chromatography
۵۴Electronic and optical properties of graphene-like InAs: An ab initio study
۵۵Effect of Ti Substrate Ion Implantation on the Physical Properties of Anodic TiO2 Nanotubes
۵۶Effect of silver thickness on structural, optical and morphological properties of nanocrystalline Ag/NiO thin films
۵۷Growth and Physical Properties of CdS/TiO2 Bilayer by Plasma-Based Method
۵۸Innovative conditions on the non-normal cayley graphs of valency seven
۵۹Performance evaluation of general network production processes with undesirable outputs: A DEA approach
۶۰A new Alzheimer's disease cell model using B cells to induce beta amyloid plaque formation and increase TNF alpha expression.
۶۱Nanopowder synthesis of novel Sn(II)-imprinted poly(dimethyl vinylphosphonate) by ultrasound-assisted technique: Adsorption and pre-concentration of Sn(II) from aqueous media and real samples.
۶۲Doubly charged coronene clusters-Much smaller than previously observed.
۶۳Metabolic syndrome and its components are associated with increased chronic kidney disease risk: Evidence from a meta-analysis on 11 109 003 participants from 66 studies.
۶۴Poly(AA-co-VPA) hydrogel cross-linked with N-maleyl chitosan as dye adsorbent: Isotherms, kinetics and thermodynamic investigation.
۶۵Correlation between neonatal calf diarrhea and the level of maternally derived antibodies.
۶۶Degradation of macrolide antibiotics via sono or photo coupled with Fenton methods in the presence of ZnS quantum dots decorated SnO
۶۷Influence of adjuvant mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) on symptoms of post-traumatic stress disorder (PTSD) in veterans - results from a randomized control study.
۶۸Adaptive numerical approach based upon Chebyshev operational vector for nonlinear Volterra integral equations and its convergence analysis
۶۹Emergence of a Virulent Genotype VIIi of Newcastle Disease Virus in Iran.
۷۰Preparation and characterization of MnS
۷۱Substituted Aminobenzothiazole Derivatives of Tacrine: Synthesis and Study on Learning and Memory Impairment in Scopolamine-Induced Model of Amnesia in Rat.
۷۲Synthesis and characterization of Sb
۷۳Designing a Novel Recombinant HN Protein with Multi Neutralizing Antigenic Sites and Auto Tag Removal Ability Based on NDV-VIIj for Diagnosis and Vaccination Application.
۷۴Stem cell therapy for lung diseases: From fundamental aspects to clinical applications.
۷۵Removal of Acid Blue 62 textile dye from aqueous solutions by cerium reagents.
۷۶Investigation of adherent-invasive
۷۷Complete genome analysis of Iranian IS-1494 like avian infectious bronchitis virus.
۷۸The assessment of anti-tumoral activity of polysaccharide extracted from terrestrial filamentous fungus.
۷۹Molecular Detection of Mycoplasma synoviae from Backyard and commercial Turkeys in Some Parts of Iran.
۸۰Preparation and characterization of WS
۸۱Multicentric lymphoma in a Rottweiler dog with bilateral ocular involvement: A case report.
۸۲The effects of selective Pilates versus extension-based exercises on rehabilitation of low back pain.
۸۳Two case reports of unusual phimosis in rhesus monkeys (Macaca Mulatta).
۸۴Development of IgY-Based Sandwich ELISA as a Robust Tool for Rapid Detection and Discrimination of Toxigenic
۸۵The antiproliferative effects of cold atmospheric plasma-activated media on different cancer cell lines, the implication of ozone as a possible underlying mechanism.
۸۶Environmental efficiency of Saccharomyces cerevisiae on methane production in dairy and beef cattle via a meta-analysis.
۸۷Association of CDH1 and TERT Single-Nucleotide Polymorphisms with Susceptibility to Familial Breast Cancer Risk.
۸۸Growth Inhibitory Effect of Lactocare on
۸۹Immunomodulatory and Anti-Inflammatory Phytochemicals for the Treatment of Inflammatory Bowel Disease (IBD): - Turning Strong Rationale into Strong Evidence?
۹۰The Effect of Lavandula Stoechas on Toxigenesis and the Growth of Vibrio Parahaemolyticus.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۸۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.