لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز در سال ۱۳۹۷ کلا ۳۷۶ مقاله شامل ۲۹۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۷ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۷۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱تحلیل اگزرژی و سیستم خنک کاری هوای کمپرسور نیروگاه سیکل ترکیبی فارس جهت امکان سنجی افزایش راندمان
۲بررسی اثر زبری بر ضرایب لیفت و درگ جریان حول دو استوانه چرخان پشت سرهم در اعداد رینولدز مختلف
۳شبیه سازی و بررسی اقتصادی نیروگاه سیکل ترکیبی فارس به منظور تعیین تاثیر پارامترهای اساسی در بازدهی
۴بررسی ضرایب لیفت و درگ دو استوانه چرخان پشت سرهم در اعداد رینولدز مختلف
۵تاثیر فازهای ایجاد شده در عملیات حراتی بر خواص مکانیکی اتصالات غیر مشابه سوپر آلیاژهای اینکونل و فولاد های زنگ نزن آستنیتی
۶مطالعه تست غیرمخرب جریان گردابی در صنایع ریلی و مقایسه آن با روش های آلتراسونیک و ذرات مغناطیسی
۷گذری بر آرکی تایپ سایه ، سفر و من در رمان ملکوت بهرام صادقی
۸جداسازی گازهای دی- اکسیدکربن و متان با استفاده از غشای پلیمری آلیاژ پلی وینیل الکل
۹بررسی پارامترایمنی حساسیت به گرما فلیرهای حرارتی MT و MTV
۱۰بررسی پارامترایمنی حساسیت به الکتریسیته ساکن فلیرهای حرارتی MT و MTV
۱۱بررسی پارامترهای ایمنی حساسیت به ضربه و اصطکاک فلیرهای حرارتی MT و MTV
۱۲کار با مشکل فایل های کوچک در فایل توزیع سیستم Hadoop
۱۳عوامل تبیین کننده رشد صنعتی: درس هایی از تجارب جهانی
۱۴اثر بخشی درمان انسجام حسی بر افزایش سطح فعالیت فیزیکی و حرکتی کودکان اختلال طیف اتیسم شهر شیراز در سال تحصیلی 1396-1395
۱۵اثربخشی موسیقی درمانی مبتنی بر روش ارف شولورک برکاهش نشانه های اختلال بیش فعالی-نقص توجه دانش آموزان شهر شیراز
۱۶اثربخشی داستان اجتماعی مبتنی بر سیستم مبادله تصویر (پکس) در افزایش مهارت اجتماعی- هیجانی کودکان اتیسم 6-4 ساله شیراز
۱۷بررسی تاثیر پرخاشگری بر مهارت های شناختی و عزت نفس در بین دانش آموزان هنرستانهای دخترانه شیراز
۱۸آثار و تاثیر توبه در محدوده مسیولیت کیفری
۱۹چگونگی نحوه ی مواجهه قضایی با خسارت های زاید بر دیه
۲۰مسوولیت کیفری غیر مسلمان در تعزیرات منصوص شرعی از دیدگاه حقوق ایران
۲۱واکاوی ابعاد مجرمان دارای حالت خطرناک از دیدگاه جرم شناسی و قانون ایران
۲۲رابطه جرم شناسی و جرم یابی و ارایه راه کارهای پیشگیری از جرم
۲۳بررسی تراوایی گاز دی اکسید کربن در غشاهای کامپوزیتی بر پایه پلی اتر بلاک آمید
۲۴آروماتیزیشن n-هگزان با پروموترهای Ga، Znو Mo بر روی پایه ی زیولیت اصلاح شده یH-ZSM-5
۲۵نظام حقوقی حاکم بر بخش عمومی و خصوصی در اقتصاد ایران
۲۶ارث کودک متولد از زنا از منظر فقه و حقوق
۲۷سیر تحولات مسیولیت کیفری اطفال و نوجوانان در حقوق ایران با نگاهی به آیات و روایات
۲۸بررسی تاثیر نرخ بدهی بر مازاد وجه نقددرشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۲۹نقش واسطه ای نرخ بدهی در رابطه بین سهامداران نهادی و مازاد وجه نقددر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۳۰بررسی تاثیر سهامداران نهادی بر مازاد وجه نقد درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۳۱بررسی تاثیر نرخ بدهی بر سهامداران نهادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۳۲کاربرد روش های آماری در تحلیل و پردازش داده های بزرگ
۳۳ارزیابی مشکلات موجود در طراحی و ساخت ساختمان های فلزی متداول و شناسایی عوامل موثر در افزایش کیفیت آنها
۳۴پیش آیندهای انگیزشی رانندگی پرخطر در نوجوانان پسر
۳۵ضرورت تربیت جنسی کودکان از دیدگاه والدین و اجتماع
۳۶بررسی عوامل موثر بر بروز طلاق عاطفی ناشی از خیانت زناشویی میان زوجین در خانواده شهر شیراز
۳۷نقش واسطه ای تاب آوری برای خودتنظیمی شناختی هیحانی و خودکارآمدی ادراک شده شغلی در معلمان استثنایی
۳۸پیش بینی خودکارآمدی ادراک شده شغلی در معلمان استثنایی بر اساس خودتنظیمی شناختی هیحانی
۳۹پیش بینی تمایل به خودکشی بر اساس تمایزیافتگی و تعارضات زناشویی در زنان در حال طلاق
۴۰اثربخشی آموزش گروهی مهارت های زندگی بر افزایش تاب آوری و سازگاری اجتماعی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت اداره بهزیستی شهرستان فیروزآباد
۴۱پیش بینی روابط فرزندان با یکدیگر بر اساس نگرش والدین به روابط فرزندان
۴۲پیش بینی روابط فرزندان با یکدیگر بر اساس نگرش فرزندان به روابط با والدین
۴۳پیش بینی خود مهارگری بر اساس ناگویی هیجانی در دانش آموزان دبیرستانی
۴۴پیش بینی خود مهارگری بر اساس باورهای فراشناختی در دانش آموزان دبیرستانی
۴۵بررسی تاثیر معنویت سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی در معلمان ورزش شهر شیراز
۴۶تعیین وضعیت شوخ طبعی و سلامت روانی همسران جانبازان
۴۷مقایسه شوخ طبعی براساس ویژگی های جمعیت شناختی جانبازان ورزشکار
۴۸موانع اثرگذار بر مشارکت زنان در فعالیت های ورزشی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
۴۹بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای هیات تنیس روی میز استان فارس براساس مدل SWOT
۵۰نگرش راهبردی به زنجیره و شبکه تامین در سازمان های پروژه محور
۵۱انتخاب مناسب ترین روش انعقاد قرارداد پروژه های ساختمانی براساس ریسکهای بااهمیت بااستفاده از روش COPRAS
۵۲مطالعه عددی رفتار شمع تحت بارگذاری پیچشی در خاک های ماسه ای متراکم
۵۳مطالعه عددی رفتار شمع تحت بارگذاری پیچشی در خاک های ماسه ای سست
۵۴بررسی آزمایشگاهی میزان افت انتقال صوت از بتن حاوی لاستیک بازیافتی
۵۵اثر نانو اکسید آهن بر مقاومت فشاری بتن
۵۶مقاومت کششی و خمشی بتن حاوی نانو اکسید آهن
۵۷واکاوی مراقبت های شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در ایران و جهان
۵۸تعامل فرهنگ و تجارت در نمایشگاه های بین المللی
۵۹شناسایی الگوی طراحی مهمانسرا با توجه به سیرتحول تاریخی کاروانسراهای ایران
۶۰مکانیابی مراکز ورزشی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی: شهر شیراز
۶۱بررسی نقش راهبرد توسعه شهریCDSدر توسعه پایدار شهری با استفاده از الگوی تحلیلSWOT مطالعه موردی : شهر شیراز
۶۲بررسی تاثیر یادگیری سیار در آموزش مطلوب
۶۳جبر و اختیار از دیدگاه فریقین (اشاعره و معتزله) و پاسخ شیعه امامیه
۶۴آسیب شناسی طرح جابرابن حیان وارایه راهکارهایی برای کیفیت بخشی به پروژه های علمی دانش آموزان
۶۵تغییرات برخی صفات ارقام مختلف کنار در شرایط انبار
۶۶تاثیر واکس اسیل روی خواص کیفی و کمی پس از برداشت میوه کنار
۶۷تعیین وزن بحرانی پیاز گل نرگس رقم شهلا ( Narcissus tazetta (L. cv. Shahla در گلدهی آن
۶۸بررسی اثر تاریخ کاشت و کودهای آهن کلاته و گوگرد بنتونیت دار بر صفات فیزیولوژیکی گل پریوش (Catharanthus roseus)در شهرستان بهبهان
۶۹بررسی تعیین بهترین روش برآورد سیلاب در طراحی سازه های آبی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز ماسوله رودخان)
۷۰Economical and simple synthesis of polysubstituted quinolines via Friedländer hetero-annulation using CrO3 as a highly efficient catalyst under solvent-free conditions
۷۱Convenient and mild synthesis of tetrahydrobenzo[b]pyran derivatives catalyzed by Tin(II) chloride as an efficient catalyst under ambient temperature
۷۲بررسی ارتباط رفتار مربی گری با انگیزش پیشرفت و عملکرد تیمی بازیکنان بدمینتون استان هرمزگان
۷۳مقایسه ابعاد کیفیت زندگی کاری مربیان باشگاه های بدنسازی شهرستان بندرعباس
۷۴بررسی ژیوشیمی بنتونیت های فارس و کاربرد آنها در صنعت
۷۵ارایه مدل تصمیم گیری ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت گاز استان فارس
۷۶مسیولیت پذیری اجتماعی استراتژیک و تاکتیکی شرکتی و چسبندگی هزینه ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۷۷بررسی دیدگاه مالی رفتاری در کارایی بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۷۸بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر مدیریت ظرفیت و منابع با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری
۷۹بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر مدیریت تقاضا با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری
۸۰بررسی تاثیر مدیریت تقاضا بر مدیریت ظرفیت و منابع با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری
۸۱PANTON- VALENTIN LEUKOCIDIN AND MECA IN METHICILLIN-RESISTANT STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) ISOLATES FROM HOSPITALIZED PATIENTS IN RASHT, IRAN
۸۲PHYLOGENETIC ANALYSIS AND ANTIBIOTIC PATTERN DETERMINATION OF ESCHERICHIA COLI STRAINS ISOLATED FROM THE COAST OF THE GENAVEH REGION
۸۳EFFECT OF ULTRASOUND ON CYANOTOXIN DESTRUCTION
۸۴STUDY PREVALENCE OF AGR IN STAPHYLOCOCCUS AUREUS
۸۵EVALUATION OF ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY OATTERN STREPTOCOCCUS MUTANS ISOLATED FROM DENTAL PLAQUES TO CHLORHEXIDINE, NANOSIL AND COMMON ANTIBIOTICS
۸۶ANTIMICROBIAL EFFECT OF AQUEOUS AND HYDROALCOHOLIC EXTRACTS OF PLANTAGO PSYLLIUM AGAINST EXPERIMENTAL INFECTION OF HELICOBACTER PYLORI IN FEMALE RAT
۸۷IMMUNOLOGICAL AND PATHOLOGICAL CHANGES IN MICE TOWARDS INFECTION BY PASTEURELLA MULTOCIDA CULTURED IN HIGH AND LOW IRON MEDIA
۸۸THE PRELIMINARY EFFECT OF DAIRY PRODUCTS’ PROBIOTIC LACTOBACILLI ON THE CELL VIABILITY OF U937 CELLS
۸۹MOLECULAR IDENTIFICATION AND ISOLATION OF DAIRY PRODUCTS’ PROBIOTIC LACTOBACILLI FROM FARS, IRAN
۹۰ANALYSIS OF STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS COMMUNITY PROFILES OF DAIRY PRODUCTS FROM FARS, IRAN
۹۱بررسی رابطه سلامت روانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه دهم و یازدهم شهرستان یاسوج
۹۲بررسی و مقایسه مولفه های برنامه درسی از دیدگاه رفتارگرایی و سازنده گرایی اجتماعی
۹۳ارایه الگوی مفهومی یادگیری ترکیبی مبتنی بر قابلیت ها وویژگی های نظریه سازنده گرایی اجتماعی
۹۴تاثیر اکتساب دانش بر نوآوری و نقش واسطه سیستم مدیریت دانش در شرکت های کوچک و متوسط شیراز
۹۵رابطه جهت گیری بازار با عملکرد صادراتی سازمان
۹۶تبیین تاثیر ابعاد کیفیت آموزش بر برند موسسه
۹۷تاثیر هوش بازاریابی بر ویژگی های محصول در برندسازی
۹۸بررسی دیدگاه مالی رفتاری در سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۹۹سنجش نقش گردشگری شهری در توسعه اقتصادی شهر شیراز با استفاده از روش (swot)
۱۰۰تحلیل مرتبه دوم قاب های فولادی با مقطع متغیر در حالت الاستو پلاستیک به کمک روش DQM

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۷۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.