لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه امام صادق در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه امام صادق در سال ۱۳۹۷ کلا ۸۸ مقاله شامل ۴۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۴۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱مقدمه ای بر سیاستگذاری فرهنگی و ارتباطی جمهوری اسلامی ایران در حوزه آموزش جنسی
۲Different Approaches to Council in Contemporary Arab Political Thought
۳Anti-arrogance and Support of Indigents across the World in Imam Khomeini’s Foreign Policy Thoughts Emphasizing on the Semantics of Indigence and Arrogance in Almizan Interpretation
۴The Emergence of an Islamic Approach in Post-Westphalian International Relations
۵واکاوی گفتمان علمی مسایل اساسی مدیریت و رهبری پروژه در ایران
۶بررسی ویژگی های فردی و مدیریتی مدیران جهادی (مورد مطالعه: حاج عبدالله والی)
۷بررسی سیمای زن در کتاب شازده حمام
۸تاثیر خودشیفتگی بر ارتکاب جرم در نوجوانان بزهکار
۹بزه دیدگی اطفال در فرآیند درمان توسط دارو و مکمل های ویژه ی کودکان
۱۰مسیولیت مدنی کودک در فقه و حقوق ایران
۱۱دلیل مکانیک کوانتومی برای تابش خود به خودی از چهار فلز (آهن، مس، آلومینیوم و سرب)
۱۲بهبود مستمر به مثابه ابزاری برای اجرای استراتژی تمایز
۱۳شناسایی عوامل کلیدی موثر در استقرار مدیریت دانش در شرکت های دانش بنیان
۱۴عوامل موثر بر موفقیت پارک های علم و فناوری در ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت (مطالعه موردی: پارک علم و فناوری پردیس)
۱۵مولفه های ساختاری اثرگذار بر راهبرد توسعه منابع انسانی (مورد مطالعه: اساتید و اعضای هیات علمی)
۱۶بررسی غلو در علم غیب پیامبر (ص) و ایمه اطهار (ع)
۱۷آسیب شناسی فقه هنر در جامعه امروز بر مبنای هنر در اندیشه دینی
۱۸ظرفیت وجودی فطرت در جهان اجتماعی مبتنی بر مبادی عرفانی نظریه فطرت با تاکید بر رویکرد عرفانی علامه طباطبایی (ره)
۱۹امربه معروف و نهی از منکر بهمثابه الگوی هنجارساز اجتماعی؛ تحلیل مضمون بیانات و مکتوبات مقام معظم رهبری (دام ظله)
۲۰الگوی اخلاق قرآنی در ارتباطات میان فرهنگی مسلمانان با غیرمسلمانان در جبهه مستضعفین؛ با تاکید بر مکتب تفسیری انقلاب اسلامی ایران
۲۱فطرت و توضیح تفاوت های انسان ها در اندیشه علامه طباطبایی
۲۲Regional Disparities of Oil Price Effects
۲۳تاثیر اندازه و نسبت اهرم مالی بر ریسک پذیری بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۲۴تاملی بر اخلاقیات در کتاب شازده حمام
۲۵اصالت نشانه شناسی متن در تاریخ باوری جدید: نگاهی به آراء یوری لوتمان
۲۶رویکردهای آموزشی نوین در رشد و آموزش کودکان در دوره پیش ازدبستان
۲۷پیش بینی بالندگی سازمانی بر اساس سرمایه اجتماعی در مراکز پیش دبستانی
۲۸نظریهپردازی در مطالعات سازمان و مدیریت: بررسی استدلال قیاسی، استقرایی و تمثیلی در عالم ذهن، زبان و خارج
۲۹اهمیت و جایگاه سرمایه گذاری در اسلام با تاکید بر شیوه های عملی سرمایه گذاری اسلامی
۳۰تاثیر ارتباطات بر رفتار مصرف کننده
۳۱نقد و بررسی دیدگاه های جدید ربا؛ گامی به سوی اقتصاد اسلامی
۳۲تاثیر مدیریت عملکرد در بهره وری نیروی انسانی
۳۳نقش سبک زندگی اسلامی در پیش بینی سبک رفتاری
۳۴بررسی امکان استفاده از سوآپ نکول اعتباری در پوشش ریسک اعتباری صکوک
۳۵الگوی مناسب ارزیابی قراردادهای بیع متقابل در چهارچوب اقتصاد اطلاعات
۳۶تحلیل ماهیت قراردادهای بیع متقابل حوزه بالادستی صنعت نفت و گازاز منظر فقه امامیه
۳۷رو ش شناسی اقتصاد متعارف و مسیله انتخاب پیش فرض ها:رویکردی بدیل در علم اقتصاد اسلامی
۳۸تحلیل ماهیت قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر فقه امامیه
۳۹مولفه های کنترلی حاکم بر انگیزه و رفتار اقتصادی انسان از منظر اقتصاد اسلامی
۴۰طراحی مدل توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری در سازمان های دولتی
۴۱نظام سازی قرآن بنیان؛ چیستی، چرایی و چگونگی
۴۲مطالعه تطبیقی ساختار قوای سه گانه در نظام حقوقی ایران و ژاپن
۴۳تحلیل تعامل بخش های صنعت در اقتصاد ایران مبتنی بر مدل سازی داده-ستانده
۴۴بررسی تعریف بنگاه های کوچک و متوسط در ایران و جهان
۴۵بررسی راه های پیشگیری از ناهنجاری های جنسی زنان از دیدگاه اسلام
۴۶بررسی آسیب های اجتماعی ناشی از تاخیر در پرداخت دیه توسط شرکت های بیمه گزار
۴۷بازخوانی قاعده اصولی اراده معنای خاص از واژه عام در تفسیر آیات قرآن کریم
۴۸تاثیر اختلاف آراء عرفان و تصوف در تفسیر آیات قرآن کریم
۴۹تبیین اهداف برنامه درسی مدرسه شاد براساس آموزه های اسلامی
۵۰کارکردهای تربیتی خانواده برمبنای تحلیل محتوای ادعیه رضوی علیه السلام (ع)
۵۱چیستی و مولفه های تحول در انسان در سازمان های آموزشی براساس آموزه های اسلامی
۵۲تحلیل گفتمانی انتقاد اجتماعی در شعر شاعران انقلاب اسلامی
۵۳طراحی قراردادهای عرضه دارایی های معنوی در بازار سرمایه ایران مبتنی بر فقه امامیه
۵۴بررسی علل عدم پذیرش و نشر نوآوری در ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران
۵۵امکان سنجی فقهی استفاده از روش تامین مالی افزایش مالیات (TIF) در طرح های زیربنایی حمل و نقل ایران
۵۶الگوی مشارکت مطمین، جایگزینی برای کژکارکرد بانکداری مشارکتی
۵۷تحلیل و نقد گستره قاعده التعزیر دون الحد در نظام قضایی اسلام
۵۸کشف شبکه معنایی مفاهیم از قرآن مدخلی برای مطالعات علوم انسانی (مورد مطالعه کرامت انسانی برای سازمان)
۵۹کاربرد سیستم های اطلاعات مدیریت و فناوری اطلاعات در سازمان های آموزشی: با تاکید برعوامل موفقیت و شکست
۶۰اعمال نظارت ناپذیر قضایی در نظام حقوقی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران
۶۱تاملی بر حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تایید مصوبات مغایر با قانون اساسی
۶۲اصل تناسب در نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت های اختیاری در حقوق اداری انگلستان
۶۳مولفه های کرامت ذاتی انسان در اندیشه علامه طباطبایی
۶۴ارایه دسته بندی جامع از عوامل کلیدی موثر در استقرار مدیریت دانش سازمانی
۶۵سقط جنین ناشی از تجاوز به عنف
۶۶آسیب شناسی سیاست کنترل موالید و قانون تنظیم خانواد
۶۷نقش عدالت ترمیمی در واکنش کیفری به جرایم حوزه خانواده
۶۸بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با رضایت شغلی در بین معلمان زن مدارس دولتی شهرستان ورامین
۶۹بررسی وتبیین ویژگی های دانشگاه کارآفرین به عنوان دانشگاه نسل سوم وارایه مدلی برای آن (نیاز توسعه اقتصادی-اجتماعی)
۷۰تامین مالی جمعی، الگویی مناسب جهت تجهیز و تخصیص قرضالحسنه
۷۱تاثیر مدیریت عملکرد در بهره وری منابع انسانی
۷۲فرصت ها و تهدیدهای ساحت تربیت دینی و اخلاقی برنامه فلسفه برای کودکان
۷۳ترسیم صورت بندی تطورات گفتمانی گفت و گوهای قرآنی
۷۴چالش های اعاده حیثیت در فضای مجازی
۷۵ارتباطات میان فرهنگی و گفت وگوی بین ادیان : مطالعه موردی سه موسسه در انگلستان
۷۶الگوی جامع فرهنگ قرآنی و تبیین نقش آن در تغییرات فرهنگی جامعه اسلامی از منظر آیت اله خامنه ای(مدظله العالی)
۷۷بازخوانی انگاره ربا در قرآن کریم با تکیه بر الگوهای انسان شناسی اقتصادی
۷۸نقش آیات تعلیل در سوره احزاب
۷۹واکاوی الگوی سازمان جهادی در بخش صنعت
۸۰ظرفیت شناسی رویکرد راهبردی و آینده نگارانه به آموزه مهدویت در بستر تمدن نوین اسلامی
۸۱ارایه الگوی بومی رهبری کوانتومی در شرکتهای دانش بنیان ایران
۸۲ضوابط بهره برداری از منابع طبیعی نفت و گاز مبتنی بر فقه اسلامی و مقارن
۸۳آسیب شناسی موانع توسعه بخش کشاورزی در کشورهای اسلامی
۸۴بررسی شبهه قماری بودن در مورد معاملات مجموع صفر
۸۵نظریه انتخاب عادلانه در اقتصاد اسلامی با تکیه بر مکتب اقتصادی شهید صدر
۸۶بررسی رابطه تحریم و تجریم در پرتو قاعده التعزیر لکل عمل محرم
۸۷اثر معاملات اضطراری ناشی از اکراه در فقه امامیه و حقوق ایران
۸۸بررسی پایداری طرح های بازنشستگی خصوصی ترکیبی با استفاده از رویکرد تلفیقی نگاشت شناختی فازی و پویایی سیستمی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۸۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.