لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه امام صادق در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه امام صادق در سال ۱۳۹۷ کلا ۵۷ مقاله شامل ۳۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۹ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱مقدمه ای بر سیاستگذاری فرهنگی و ارتباطی جمهوری اسلامی ایران در حوزه آموزش جنسی
۲واکاوی گفتمان علمی مسایل اساسی مدیریت و رهبری پروژه در ایران
۳بررسی ویژگی های فردی و مدیریتی مدیران جهادی (مورد مطالعه: حاج عبدالله والی)
۴بررسی سیمای زن در کتاب شازده حمام
۵تاثیر خودشیفتگی بر ارتکاب جرم در نوجوانان بزهکار
۶بزه دیدگی اطفال در فرآیند درمان توسط دارو و مکمل های ویژه ی کودکان
۷مسیولیت مدنی کودک در فقه و حقوق ایران
۸دلیل مکانیک کوانتومی برای تابش خود به خودی از چهار فلز (آهن، مس، آلومینیوم و سرب)
۹بهبود مستمر به مثابه ابزاری برای اجرای استراتژی تمایز
۱۰شناسایی عوامل کلیدی موثر در استقرار مدیریت دانش در شرکت های دانش بنیان
۱۱عوامل موثر بر موفقیت پارک های علم و فناوری در ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت (مطالعه موردی: پارک علم و فناوری پردیس)
۱۲مولفه های ساختاری اثرگذار بر راهبرد توسعه منابع انسانی (مورد مطالعه: اساتید و اعضای هیات علمی)
۱۳بررسی غلو در علم غیب پیامبر (ص) و ایمه اطهار (ع)
۱۴آسیب شناسی فقه هنر در جامعه امروز بر مبنای هنر در اندیشه دینی
۱۵ظرفیت وجودی فطرت در جهان اجتماعی مبتنی بر مبادی عرفانی نظریه فطرت با تاکید بر رویکرد عرفانی علامه طباطبایی (ره)
۱۶امربه معروف و نهی از منکر بهمثابه الگوی هنجارساز اجتماعی؛ تحلیل مضمون بیانات و مکتوبات مقام معظم رهبری (دام ظله)
۱۷الگوی اخلاق قرآنی در ارتباطات میان فرهنگی مسلمانان با غیرمسلمانان در جبهه مستضعفین؛ با تاکید بر مکتب تفسیری انقلاب اسلامی ایران
۱۸فطرت و توضیح تفاوت های انسان ها در اندیشه علامه طباطبایی
۱۹Regional Disparities of Oil Price Effects
۲۰تاثیر اندازه و نسبت اهرم مالی بر ریسک پذیری بانک های تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۲۱تاملی بر اخلاقیات در کتاب شازده حمام
۲۲اصالت نشانه شناسی متن در تاریخ باوری جدید: نگاهی به آراء یوری لوتمان
۲۳رویکردهای آموزشی نوین در رشد و آموزش کودکان در دوره پیش ازدبستان
۲۴پیش بینی بالندگی سازمانی بر اساس سرمایه اجتماعی در مراکز پیش دبستانی
۲۵نظریهپردازی در مطالعات سازمان و مدیریت: بررسی استدلال قیاسی، استقرایی و تمثیلی در عالم ذهن، زبان و خارج
۲۶اهمیت و جایگاه سرمایه گذاری در اسلام با تاکید بر شیوه های عملی سرمایه گذاری اسلامی
۲۷تاثیر ارتباطات بر رفتار مصرف کننده
۲۸نقد و بررسی دیدگاه های جدید ربا؛ گامی به سوی اقتصاد اسلامی
۲۹تاثیر مدیریت عملکرد در بهره وری نیروی انسانی
۳۰نقش سبک زندگی اسلامی در پیش بینی سبک رفتاری
۳۱مطالعه تطبیقی ساختار قوای سه گانه در نظام حقوقی ایران و ژاپن
۳۲تحلیل تعامل بخش های صنعت در اقتصاد ایران مبتنی بر مدل سازی داده-ستانده
۳۳بررسی تعریف بنگاه های کوچک و متوسط در ایران و جهان
۳۴بررسی راه های پیشگیری از ناهنجاری های جنسی زنان از دیدگاه اسلام
۳۵بررسی آسیب های اجتماعی ناشی از تاخیر در پرداخت دیه توسط شرکت های بیمه گزار
۳۶بازخوانی قاعده اصولی اراده معنای خاص از واژه عام در تفسیر آیات قرآن کریم
۳۷تاثیر اختلاف آراء عرفان و تصوف در تفسیر آیات قرآن کریم
۳۸تحلیل و نقد گستره قاعده التعزیر دون الحد در نظام قضایی اسلام
۳۹کشف شبکه معنایی مفاهیم از قرآن مدخلی برای مطالعات علوم انسانی (مورد مطالعه کرامت انسانی برای سازمان)
۴۰کاربرد سیستم های اطلاعات مدیریت و فناوری اطلاعات در سازمان های آموزشی: با تاکید برعوامل موفقیت و شکست

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۵۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.