لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان در سال ۱۳۹۷ کلا ۳۹ مقاله شامل ۳۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱مکان یابی عرصه فعالیتهای اقتصادی در منطقه قیروکارزین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
۲مکانیابی پارکینگ های شهری شهر قیر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
۳راه های توسعه گردشگری روستایی و جذب گردشگر در شهرستان قیروکارزین
۴مکانیابی عرصه فعالیت های اقتصادی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (توسعه شهرک های صنعتی شهرستان فیروزآباد)
۵اثر مصرف مکمل سرخارگل (آکیناسه) همراه با تمرین مقاومتی بر اینترلوکین 10 ( IL-10 ) غیر ورزشکاران
۶اثر مصرف مکمل سرخارگل (آکیناسه) همراه با تمرین مقاومتی بر اینترلوکین 6 (IL-6) غیر ورزشکاران
۷بررسی اثر کرنل غیرخطی بر تخمین دبی متوسط ماهیانه ایستگاه هیدرومتری حنیفقان در مدل رگرسیون بردار پشتیبان
۸شبیه سازی رسوب رودخانه با استفاده از مدل های رگرسیون بردار پشتیبان SVR ومقایسه آن با مدل های استنتاج فازی Anfis موجک نروفازی مطالعه موردی: رودخانه کر - ایستگاه درودزن
۹بررسی عملکرد لرزه ای اتصال دیوار برشی بتنی به ستون با میراگر ویسکوزبا تحلیل دینامیکی غیر خطی
۱۰بررسی فرآیند و ابزارهای ادراکی در کشف فضای لایتناهی مساجد
۱۱بررسی رفتار غیر خطی دینامیکی لرزه ای پل های باکسی پیش تنیده قوسی با نامنظمی در ارتفاع
۱۲بررسی عملکرد لرزه ای سد های بتنی وزنی با تغییر عرض پاشنه سد با تحلیل دینامیکی غیر خطی به روش اجزاء محدود
۱۳ارزیابی و مدلسازی میزان طول گیرداری مورد نیاز در اتصالات تیر I شکل به دیوار بتنی
۱۴Effects of fiberand glass on the mechanical properties of self-compacting concrete
۱۵بررسی تاثیر چیدمان میراگر های ویسکوز درمقاومت پیچشی و عملکردلرزه ای سازه های فولادی با تحلیل دینامیکی غیر خطی
۱۶بررسی عملکرد لرزه ای پل های کابلی مقاوم سازی شده با میراگرویسکوزباتحلیل دینامیکی غیر خطی
۱۷بررسی الگوی پارامتریک تزیینات معماری و فرش دستباف ایرانی در بیان معنی
۱۸شناسایی الگوی طراحی مهمانسرا با توجه به سیرتحول تاریخی کاروانسراهای ایران
۱۹بررسی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی با تاکید بر نقش سرمایه فکری و عوامل محیطی- مکانی
۲۰بررسی عوامل افزایش استفاده مشتریان از خدمات نوین بانکداری با در نظر گرفتن نقش یادگیری سازمانی و اطلاعات بانکی کارکنان
۲۱بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی مبتنی بر دیدگاه تیوری شناختی اجتماعی با استفاده از مدل معادلات ساختاری در شعب بانک ملت استان فارس
۲۲بررسی عملکرد الیاف پارافیبر و پلی اتیلن در مخلوط آسفالتی با آزمایش شیار افتادگی
۲۳تحلیل خود انگاشت های درونی مدیران با تاکید بر استهلاک دانش و تاثیرآن بر اثربخشی نیروی انسانی در سازمان ها مورد مطالعه: بانک های دولتی و خصوصی شهرستان لارستان
۲۴نقش مدیریت نوین در عمران و توسعه کالبدی روستاها (مطالعه موردی: بخش مهران شهرستان بندرلنگه)
۲۵معرفی شیوه های برتر سرمایه گذاری در حوزه فین تک و پیشنهاد رویکرد برتر در بانک تجارت
۲۶بررسی شیوه های توسعه کانال های چندگانه ویژه مشتریان بانکداری شرکتی
۲۷شناسایی راهکارهای بهبود تجربه مشتری از طریق بانکداری دیجیتال
۲۸ارزیابی تاثیرکارایی بتن وبررسی آزمونگر K- اسلامپ
۲۹تاثیر اتصالات جوشی بر آسیب پذیری لرزه ای سازه های فولادی
۳۰بررسی نقاط قوت و ضعف سیستم قالب های عایق ماندگار
۳۱ارزیابی پایایی; ساختار منفذی و فرایندهای نقل و انتقال بتن
۳۲روش تحلیل پوش اور مبنی بر برش مودال برای تخمین نیازهای لرزه ای ساختمان بلند
۳۳مولفه های تاثیرگذار معماری بر توسعه اقتصادی از طریق جذب توریست
۳۴بررسی تاثیرسبک های جدید رهبری در رفتار کارکنان و کارایی عملکرد سازمان (مورد مطالعه: سازمان بهزیستی استان فارس)
۳۵بررسی عملکرد الیاف شیشه ای و فورتا در مخلوط آسفالتی با آزمایش مدول برجهندگی
۳۶شبیه سازی سه بعدی جریان چگال در کانال های همگرای شیبدار با استفاده از نرم افزار FLUENT
۳۷تولید بتن بازیافتی، چالش ها وراهکارها
۳۸تحلیلی بر ابزارهای حس مکان و شیوه ی برقراری ارتباط معنوی با معماری مساجد تاریخی ایران
۳۹تاثیر مقدار سیمان و پوزولان در بتن غلطکی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.