لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان در سال ۱۳۹۷ کلا ۷۳ مقاله شامل ۷۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱مکان یابی عرصه فعالیتهای اقتصادی در منطقه قیروکارزین با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
۲مکانیابی پارکینگ های شهری شهر قیر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)
۳راه های توسعه گردشگری روستایی و جذب گردشگر در شهرستان قیروکارزین
۴مکانیابی عرصه فعالیت های اقتصادی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (توسعه شهرک های صنعتی شهرستان فیروزآباد)
۵اثر مصرف مکمل سرخارگل (آکیناسه) همراه با تمرین مقاومتی بر اینترلوکین 10 ( IL-10 ) غیر ورزشکاران
۶اثر مصرف مکمل سرخارگل (آکیناسه) همراه با تمرین مقاومتی بر اینترلوکین 6 (IL-6) غیر ورزشکاران
۷بررسی اثر کرنل غیرخطی بر تخمین دبی متوسط ماهیانه ایستگاه هیدرومتری حنیفقان در مدل رگرسیون بردار پشتیبان
۸شبیه سازی رسوب رودخانه با استفاده از مدل های رگرسیون بردار پشتیبان SVR ومقایسه آن با مدل های استنتاج فازی Anfis موجک نروفازی مطالعه موردی: رودخانه کر - ایستگاه درودزن
۹بررسی عملکرد لرزه ای اتصال دیوار برشی بتنی به ستون با میراگر ویسکوزبا تحلیل دینامیکی غیر خطی
۱۰بررسی فرآیند و ابزارهای ادراکی در کشف فضای لایتناهی مساجد
۱۱بررسی رفتار غیر خطی دینامیکی لرزه ای پل های باکسی پیش تنیده قوسی با نامنظمی در ارتفاع
۱۲بررسی عملکرد لرزه ای سد های بتنی وزنی با تغییر عرض پاشنه سد با تحلیل دینامیکی غیر خطی به روش اجزاء محدود
۱۳ارزیابی و مدلسازی میزان طول گیرداری مورد نیاز در اتصالات تیر I شکل به دیوار بتنی
۱۴Effects of fiberand glass on the mechanical properties of self-compacting concrete
۱۵بررسی تاثیر چیدمان میراگر های ویسکوز درمقاومت پیچشی و عملکردلرزه ای سازه های فولادی با تحلیل دینامیکی غیر خطی
۱۶بررسی عملکرد لرزه ای پل های کابلی مقاوم سازی شده با میراگرویسکوزباتحلیل دینامیکی غیر خطی
۱۷بررسی الگوی پارامتریک تزیینات معماری و فرش دستباف ایرانی در بیان معنی
۱۸شناسایی الگوی طراحی مهمانسرا با توجه به سیرتحول تاریخی کاروانسراهای ایران
۱۹بررسی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی با تاکید بر نقش سرمایه فکری و عوامل محیطی- مکانی
۲۰بررسی عوامل افزایش استفاده مشتریان از خدمات نوین بانکداری با در نظر گرفتن نقش یادگیری سازمانی و اطلاعات بانکی کارکنان
۲۱بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی مبتنی بر دیدگاه تیوری شناختی اجتماعی با استفاده از مدل معادلات ساختاری در شعب بانک ملت استان فارس
۲۲بررسی عملکرد الیاف پارافیبر و پلی اتیلن در مخلوط آسفالتی با آزمایش شیار افتادگی
۲۳تحلیل خود انگاشت های درونی مدیران با تاکید بر استهلاک دانش و تاثیرآن بر اثربخشی نیروی انسانی در سازمان ها مورد مطالعه: بانک های دولتی و خصوصی شهرستان لارستان
۲۴نقش مدیریت نوین در عمران و توسعه کالبدی روستاها (مطالعه موردی: بخش مهران شهرستان بندرلنگه)
۲۵معرفی شیوه های برتر سرمایه گذاری در حوزه فین تک و پیشنهاد رویکرد برتر در بانک تجارت
۲۶بررسی شیوه های توسعه کانال های چندگانه ویژه مشتریان بانکداری شرکتی
۲۷شناسایی راهکارهای بهبود تجربه مشتری از طریق بانکداری دیجیتال
۲۸ارزیابی تاثیرکارایی بتن وبررسی آزمونگر K- اسلامپ
۲۹تاثیر اتصالات جوشی بر آسیب پذیری لرزه ای سازه های فولادی
۳۰بررسی نقاط قوت و ضعف سیستم قالب های عایق ماندگار
۳۱ارزیابی پایایی; ساختار منفذی و فرایندهای نقل و انتقال بتن
۳۲روش تحلیل پوش اور مبنی بر برش مودال برای تخمین نیازهای لرزه ای ساختمان بلند
۳۳مولفه های تاثیرگذار معماری بر توسعه اقتصادی از طریق جذب توریست
۳۴بررسی تاثیرسبک های جدید رهبری در رفتار کارکنان و کارایی عملکرد سازمان (مورد مطالعه: سازمان بهزیستی استان فارس)
۳۵بررسی عملکرد الیاف شیشه ای و فورتا در مخلوط آسفالتی با آزمایش مدول برجهندگی
۳۶شبیه سازی سه بعدی جریان چگال در کانال های همگرای شیبدار با استفاده از نرم افزار FLUENT
۳۷تولید بتن بازیافتی، چالش ها وراهکارها
۳۸تحلیلی بر ابزارهای حس مکان و شیوه ی برقراری ارتباط معنوی با معماری مساجد تاریخی ایران
۳۹تاثیر مقدار سیمان و پوزولان در بتن غلطکی
۴۰تاثیر12 هفته تمرینات قدرتی بر قدرت عضلانی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهرستان شیراز
۴۱تاثیر 8 هفته تمرینات آمادگی جسمانی بر رشد مهارت های حرکتی دانش آموزان پسر سال ششم مقطع ابتدایی شهرستان لارستان
۴۲تشخیص نسخه های پزشکی با کمک یک مدل فازی جدید
۴۳تشخیص لبه در تصاویر دیجیتال با استفاده از تکنیک منطق فازی
۴۴ارزیابی روش های سنجش از دور در تجزیه زمانی- مکانی و فضایی پدیده ریزگرد با استفاده از سنجنده MODIS (مطالعه موردی: استان خوزستان)
۴۵بهینه سازی اسکان موقت پس از وقوع بحران با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (منطقه 8 شهرداری شیراز)
۴۶پایش روند توسعه فیزیکی شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: شهر فهرج)
۴۷رابطه دوسویه بازاریابی الکترونیک و تجارت الکترونیک
۴۸شیوع افسردگی در کارگران و پیامد های آن در جامعه و خانواده
۴۹مطالعه تحلیلی توزیع بارش ها با استفاده از نمایه های خشکسالی در اقلیم های مختلف ایران
۵۰پیش بینی و پهنه بندی کمی منابع آب زیرزمینی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ، سامانه اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور
۵۱روش های قانونی برای اثبات نسب و ضمانت اجراهای حفظ هویت کودک
۵۲حمایت از حق هویت و تابعیت کودک در حقوق ایران
۵۳نقد و بررسی وضعیت تابعیت فرزندان متولد شده از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در حقوق ایران
۵۴بسترهای قانونی و الزامات تحقق پذیری مشارکت شهروندان در نوسازی و بهسازی بافته ای فرسوده شهری (مورد مطالعه: منطقه 13 تهران)
۵۵تحقق پذیری حکمروایی خوب شهری در مدیریت شهری نوین با رویکرد مشارکتی (مورد مطالعه: شهرداری کرج)
۵۶تحلیل تاثیر مولفههای نامشهود بر اشتغال آفرینی کشورمورد مطالعه: سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان فارس
۵۷تحلیل افزایش مهارت های ساختارداخلی در به راه انداختن موتور قطار اقتصادی ایران (مورد مطالعه: شرکت های شهرک صنعتی لارستان)
۵۸تحلیل اطلاعات و گزارش های حسابرسی شده ی صورت های مالی جهت تصمیم گیری صحیح وبه موقع مدیران مورد مطالعه: کانون های فرهنگی آموزش کشور
۵۹تحلیل دارایی و سرمایههای نامشهود بر رشد تولید و اشتغال کشورمورد مطالعه: سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان فارس
۶۰بررسی رابطه ی رفتار انحرافی کارکنان و تعهد سازمانی موردمطالعه: سازمانهای بهزیستی استان فارس
۶۱تاثیر شفافیت اطلاعات مالی بر بودجه و بازده سازمان ها مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
۶۲تاثیر رفتار منطقی مدیران بر میزان شفافیت اطلاعات مالی شرکت ها موردمطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۶۳تحلیل تخصص مالی هییت مدیره بر میزان ریسک پذیری شرکت موردمطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۶۴تحلیل حاکمیت خارجی شرکتی بر بازده سهام شرکت موردمطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۶۵تحلیل کیفیت گزارشات صورتهای مالی بر نسبت های مالی شرکت ها (موردمطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
۶۶تاثیر ترکیب هییت مدیره بر سرمایه گذاری توسعه شرکت در بورس (موردمطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
۶۷تحلیل مالیه رفتاری مدیران بر سطوح نقدینگی (مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
۶۸تحلیل افزایش نقدینگی و اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی بر تعداد عرضه اولیه عمومی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۶۹تحلیل حجم بهینه دولت و کاهش تورم در راه انداختن موتور رشد اقتصادی ایران
۷۰تحلیل عوامل فرهنگی- اجتماعی اقتصاد سایه ای برکسری بودجه کشور (مورد مطالعه: سازمان امور مالیاتی استان فارس)
۷۱تحلیل افزایش مهارت های انسانی در کاهش تاثیر تحریم ها بر کشور (مورد مطالعه: شرکت های شهرک صنعتی لارستان)
۷۲تحلیل افشای با کیفیت اطلاعات مالی اینترنتی بر میزان خرید و فروش سهام (موردمطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
۷۳تجزیه و تحلیل رفتارشهروندی کارکنان بر صحت و سقم اطلاعات یا شایعه پردازی و طراحی مدل آن (مورد مطالعه: دانشکده های علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان فارس)
۷۴تاثیر مقدار سیمان و پوزولان در بتن غلطکی در ایران

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۷۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.