لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۹۱ مقاله شامل ۱۲۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۹ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۵۵ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Polyurethane foam/nano hydroxyapatite composite as a suitable scaffold for bone tissue regeneration.
۲Black hole remnants in Hayward solutions and noncommutative effects
۳Indium-doped and positively charged ZnO nanoclusters: versatile materials for CO detection
۴New exact solutions of the coupled sine-Gordon equations in nonlinear optics using the modified Kudryashov method
۵Nonlinear harmonically excited vibration of third-order shear deformable functionally graded graphene platelet-reinforced composite rectangular plates
۶Surface Shape Design in Different Convection Heat Transfer Problems Via a Novel Coupled Algorithm
۷Catalytic role of transition metals supported on niobium oxide in O2 activation
۸New optical solitons of cubic-quartic nonlinear Schrödinger equation
۹Travelling wave solutions of the Korteweg-de Vries equation with dual-power law nonlinearity using the improved tan(ϕ(ξ)/2)-expansion method
۱۰Sub-yearling Siberian sturgeon (Acipenser baerii) fed diet supplemented with Immunogen
۱۱An inter-subunit disulfide bond of artemin acts as a redox switch for its chaperone-like activity.
۱۲Involvement of NO/NMDA-R pathway in the behavioral despair induced by amphetamine withdrawal.
۱۳Crosslinking of milk proteins by microbial transglutaminase: Utilization in functional yogurt products.
۱۴Probing the interaction of zero valent iron nanoparticles with blood system by biophysical, docking, cellular, and molecular studies.
۱۵Proteochemometric modeling of the origin of thymidylate synthase inhibition
۱۶Multiple Feature Extraction and Multiple Classifier Systems in Face Recognition
۱۷Numerical solution of fractional differential equation by wavelets and hybrid functions
۱۸New Trends in the Microencapsulation of Functional Fatty Acid-Rich Oils Using Transglutaminase Catalyzed Crosslinking
۱۹Grain size and nanoscale effects on the nonlinear pull-in instability and vibrations of electrostatic actuators made of nanocrystalline material
۲۰Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in Iran: A systematic review and meta-analysis
۲۱Resonant optical solitons with perturbation terms and fractional temporal evolution using improved tan (ϕ(η)/2)-expansion method and exp function approach
۲۲Effects of egg aging on the metabolites of ovarian fluid in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss
۲۳Involvement of NO/NMDA-R pathway in the behavioral despair induced by amphetamine withdrawal
۲۴Density-Dependent Conformable Space-time Fractional Diffusion-Reaction Equation and Its Exact Solutions
۲۵Rheological characterization of functional walnut oil-enriched butters stabilized by the various polysaccharides
۲۶Synthesis, characterisation and potential biomedical applications of magnetic core- Shell structures: Carbon-, dextran-, SiO2-And ZnO-coated Fe3O4 nanoparticles
۲۷Recent advances in the application of microbial transglutaminase crosslinking in cheese and ice cream products: A review
۲۸New explicit exact solutions of the unstable nonlinear Schrödinger’s equation using the expa and hyperbolic function methods
۲۹Theoretical approaches for bending analysis of founded Euler–Bernoulli cracked beams
۳۰An inter-subunit disulfide bond of artemin acts as a redox switch for its chaperone-like activity
۳۱Probing the interaction of zero valent iron nanoparticles with blood system by biophysical, docking, cellular, and molecular studies
۳۲Crosslinking of milk proteins by microbial transglutaminase: Utilization in functional yogurt products
۳۳Charge-controlled switchable CO adsorption on FeN4 cluster embedded in graphene
۳۴Environmental impact of rice production based on nitrogen fertilizer use.
۳۵Innovative food processing technologies on the transglutaminase functionality in protein-based food products: Trends, opportunities and drawbacks
۳۶Optical soliton solutions of the cubic-quintic non-linear Schrödinger’s equation including an anti-cubic term
۳۷Environmental impact of rice production based on nitrogen fertilizer use
۳۸Nonlocal large-amplitude vibration of embedded higher-order shear deformable multiferroic composite rectangular nanoplates with different edge conditions
۳۹Effect of Fe and Co doping on ethanol sensing property of powder-based ZnO nanostructures prepared by sol–gel method
۴۰Efficient monoenergetic proton beam from ultra-fast laser interaction with nanostructured targets
۴۱Prevalence and molecular typing of methicillin-resistant staphylococcus aureus carrying panton-valentine leukocidin gene
۴۲Ionic Liquid Based Ultrasound-Assisted Emulsification Microextraction for Preconcentration of Phenol Using Central Composite Design
۴۳New optical solitons of the longitudinal wave equation in a magnetoelectro-elastic circular rod
۴۴3D bio-printing technology for body tissues and organs regeneration.
۴۵Diseases diagnosis using fuzzy logic methods: A systematic and meta-analysis review.
۴۶Probing the chemical interaction space governed by 4-aminosubstituted benzenesulfonamides and carbonic anhydrase isoforms.
۴۷Siderophore-based biosensors and nanosensors; new approach on the development of diagnostic systems.
۴۸Can Health Belief Model Predict Breast Cancer Screening Behaviors?
۴۹Innovative processing techniques for altering the physicochemical properties of wholegrain brown rice (Oryza sativa L.) - opportunities for enhancing food quality and health attributes.
۵۰New insights into the selective inhibition of the β-carbonic anhydrases of pathogenic bacteria Burkholderia pseudomallei and Francisella tularensis: a proteochemometrics study.
۵۱Factors that Correlate with Poor Glycemic Control in Type 2 Diabetes Mellitus Patients with Complications.
۵۲The relationship between empowerment, occupational burnout, and job stress among nurses in Rasht Medical Education Centers: A dataset.
۵۳Ecological capability evaluation for afforestation and forest expansion using Geographic Information System (GIS) in management area of Caspian Sea.
۵۴Effect of dietary date seed meal as an alternative carbohydrate source on immune-related gene expression of Pacific white shrimp Penaeus vannamei.
۵۵Application of

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۹۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.