لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در سال ۱۳۸۵

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در سال ۱۳۸۵ کلا ۷ مقاله شامل ۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۳ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Convenient and efficient method for the iodination of benzylic and aliphatic alcohols by using Al(HSO4)3/KI in nonaqueous solution
۲Carrier velocity considerations of waveguide-separate absorption charge multiplication avalanche photo-diode (WG-SACM-APD) InGaAs/InP structures
۳The enantioselective β-keto ester reductions by Saccharomyces cerevisiae

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.