لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در سال ۱۳۸۶

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در سال ۱۳۸۶ کلا ۸ مقاله شامل ۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Nitration of some aromatic compounds by sodium nitrate in the presence of benzyltriphenylphosphonium peroxodisulfate
۲Bromination of some aromatic compounds with potassium bromide in the presence of benzyltriphenylphosphonium peroxodisulfate
۳Potentiometric and spectrophotometric studies of copper(II) complexes of some ligands in aqueous and nonaqueous solution
۴Accuracy and efficiency enhanced nonlinear model order reduction

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.