لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در سال ۱۳۸۸

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در سال ۱۳۸۸ کلا ۴۴ مقاله شامل ۳۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱A GIS model for determination of water resources suitability for goats grazing
۲Design and simulation of Low Noise Amplifier circuit for 5 GHz to 6 GHz
۳Knowledge of the most-at-risk populations about Human Immunodeficiency Virus prevention
۴I-V characteristics of a ZnO thick-film varistor fabricated by cold-pressing method
۵Improvement of CMOS RF gain amplifier using differential circuit transconductance linearization
۶Experimental data analysis of five Moore 10000 class fans used in air cooled heat exchangers

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.