لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در سال ۱۳۹۱

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در سال ۱۳۹۱ کلا ۱۷۳ مقاله شامل ۱۴۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۷ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Nanowire based cell for Harvesting Energy From in-vivo environment
۲Piezoelectric Nanowire toward Harvesting Energy From in-vivo environment
۳شناسایی و استخراج مشخصات مدولاسیون OFDM با آنالیز طیفی
۴نقش طراحی ایمن سیلوهای ذخیره مواد غذایی در مدیریت بحران ناشی از بروز بلایای طبیعی
۵ردیابی ماهواره های مداردایروی LEOبا استفاده از الگوریتمIMM
۶بررسی لیتولوژی زیر لایه ها در مخزن آسماری با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی، آنالیز مغزه ها و کنده های حفاری و تعیین مدل های سه بعدی آنها با استفاده از روش های زمین آماری مطالعه موردی: یکی از میادین جنوب غربی ایران
۷The analytical model of the BRB system for strengthening the RC building
۸بررسی میزان تأثیرات تغییر پارامترهای فیزیکی بر اندازه SAR در مدل سر انسان مبتنی بر استاندارد IEC 62209-1
۹طراحی یک آنتن دوبانده جدید با استفاده از تشدید کننده های اسلاتی
۱۰تشخیص کورمدولاسیونها بر اساس تخمین فرکانس حامل و تئوری تصمیم گیری
۱۱نحلیل و بررسی مدولاسیون OFDM بروی کانال مخابراتی اکوستیک در آب های با عمق کم
۱۲ثبت تصاویر در محیط نویزی با استفاده از تبدیل موجک
۱۳تخمین سایز لنز برای گیرنده بر حسب نرخ خطای بیت در مخابرات نوری نوع FSO و ارائه یک تخمین یک سایز بهینه
۱۴بکارگیری تکنیک HSDPA به منظور افزایش نرخ بیت قابل دسترس کاربرد در جهت DL در شبکه های موبایل : نسخه پنج در 3GPP
۱۵طراحی یک نوع فیلتر جهت جداسازی نوری در سیستم های مخابرات فیبر نوری DWDM
۱۶طراحی یک فیلتر میان گذر سه بانده جدید
۱۷تحلیل، طراحی و شبیه سازی تقویت کنندههای باند وسیع با ساختار توزیع شده با گین متغیر
۱۸MBMS نسخه 6 در 3GPP تکنیکی برای تکامل سرویس های Broadcasting و Multicasting در Mobile TV ها
۱۹یک روش فشرده سازی برای تصاویری سنجش از دور با استفاده از خوشه بندی و بازسازی بافت
۲۰تشخیص کور مدولاسیون های دیجیتال مخابرات ماهواره ای با استفاده از ویژگیهای طیفی
۲۱تخمین آفست زمان بندی سمبل (STO) در حوزه زمان با استفاده از پیشوند گردشی (Cyclic Prefix) برای سیستم های OFDM
۲۲بکارگیری همسایگی مکانی در طبقه بندی نیمه نظارتی تصاویر ابر طیفی
۲۳بررسی همبستگی متقابل کدهای ماکزیمال، گلد و کازامی در سیستم CDMA
۲۴استفاده از شبکه های حسگر بی سیم برای تشخیص سیل در شهرهای هوشمند
۲۵ترکیب طبقه بندی کننده های چندگانه با تقسیم فضای ویژگی بر اساس معیار همبستگی طیفی حداکثر و حداقل
۲۶استفاده از الگوریتم Early Stopping مبتنی بر خوشه بندی فازی به منظور کاهش الکترودها در استخراج سیگنالهای ECG
۲۷طبقه بندی تصاویر ماهواره ای بر اساس تلفیق مدل های مبتنی بر بافت با استفاده از شبکه عصبی MLP
۲۸طراحی یک نوسان ساز کولپیتز کنترل شده با ولتاژ با نویز فاز کم و مصرف توان پایین در تکنولوژی CMOS 0.18-µm
۲۹یک مقسم فرکانس قفل تزریقی کولپیتس بر پایه سلف اکتیو قابل تنظیم
۳۰طراحی و شبیه سازی ضرب کننده آنالوگ، CMOS در تکنولوژی 0.35µm و باند فرکانسی 10GHZ با استفاده از بارهای دیودی
۳۱طراحی و شبیه سازی یک ضرب کننده چهار ربعی ولتاژ آنالوگ CMOS، با استفاده از بارهای دیودی در باند فرکانسی 1GHZ
۳۲طراحی و شبیه سازی ظرب کننده آنالوگ CMOS در تکنولوژی 130nm، با ولتاژ و توان مصرفی پایین، در باند فرکانسی وسیع
۳۳ارائه یک مدل مداری برای آشکار ساز MSM با استفاده از معادلات نرخ حامل
۳۴طراحی بهینه مدارهای مجتمع آنالوگ با استفاده از شبکه های عصبی و الگوریتم HGAPSO
۳۵طراحی یک تقویت کننده ولتاژ پایین با استفاده از الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات چند هدفه
۳۶طراحی یک فیلتر عام OTA-C تنظیم شونده چند حالته
۳۷یک فیلتر دو مجذوری OTA-C تنظیم شونده در حالت جریانی
۳۸پدیده تغییر پذیر بودن اثر امضا طیفی یک کلاس با مکان
۳۹یک مقایسه کننده مستقر مبدل آنالوگ به دیجیتال با افزایش ولتاژ پریست
۴۰ضرب کننده تریود cmos کاملاً تفاضلی مد جریانی با انتقال خطی
۴۱پیاده سازی مدار جدید CMOS از یک سلول جمع کننده کامل یک بیتی
۴۲محدودیت های پاسخ فرکانسی در تقویت کننده تفاضلی با بار فعال در وضعیت تک خروجی
۴۳ضرب کننده آنالوگ چند منظوره چهار ربعی
۴۴مطالعه شکل پذیری اتصال تیر به ستون های فولادی پرشده با بتن دارای بولت دو سر پیچ
۴۵تحلیل عددی اثر گیرداری در اتصال تیر به ستون فولادی پر شده با بتن (CFT) توسط بولتهای مهاری
۴۶مقایسه نتایج فونداسیونهای تحلیل شده توسط نرم افزار SAFE با نرم افزار المان محدود شبیه سازی خاک PLAXIS
۴۷بررسی کارایی بند ۱۷- ۶- ۷ آیین نامه مقررات ملی مبحث هفتم. - (فشار وارده به دیوار زیرزمین متصل به سقف) در حالت دینامیکی برای خاک
۴۸مدل اجزا محدود آزمایش رانش برای بررسی رفتار برشگیر نبشی مایل در سقف های مرکب بتنی فولادی
۴۹بررسی وارائه نمودارها و نقشه های تیپ بندی جهت طراحی سامانه حفاظت از دیواره گود Soldeir Pile
۵۰تحلیل عددی پدیده تحکیم غیر خطی لایه رس اشباع با شرایط زهکشی متغیر نسبت به زمان
۵۱بررسی آسیب پذیری بخشی از شهرشیراز با استفاده از اندازه گیری های میکروترمور
۵۲بررسی منابع آلاینده تالاب انزلی و توان خودپالایی تالاب در کاهش و حذف آلاینده ها
۵۳طراحی بهینه یک تقویت کننده عملیاتی دو طبقه درتکنولوژیBulk driven با استفاده ازا لگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات
۵۴ارائه یک ابزاربهینه سازی جدید مبتنی برشبیه سازیجهت طراحی مدارهای مجتمع آنالوگ براساس الگوریتم ژنتیک
۵۵طراحی کمپرسور 3 به 2 جدید با استفاده از گیتXORسه ترانزیستوری
۵۶طراحی کمپرسور 4 به 2 جدید با استفاده از گیتXORسه ترانزیستوری
۵۷طراحی یک نوع فیلتر جهت جداسازی نوری با استفاده از ساختار بلورهای فوتونی دوبعدی در سیستم های مخابرات فیبرنوریDWDM
۵۸طبقه بندی تصاویر ماهواره ای بر اساس تلفیق مدل های مبتنی بر بافت با استفاده از شبکه های عصبیRBF وSVM
۵۹آموزش شبکه های عصبی با استفاده از الگوریتم ترکیبی رقابت استعماری - ژنتیک و کاربرد آن درطراحی مدارهای مجتمع آنالوگ
۶۰طراحی یک نوع فیلترنوریFabry-Perot لایه نازک با قابلیت تنظیم طول موج
۶۱طراحی یک نوع فیلتر Fabry-Perotلایه نازک تنظیم پذیر با تغییر در ماده بازتابنده
۶۲مقایسه طراحی دونوع فیلتر Fabry-Perotلایه نازک با قابلیت تنظیم طول موج
۶۳تحلیل،طراحی، ساخت و کوچک سازی ابعاد یک مقسم توان چند ضلعی مایکرواستریپ
۶۴بکارگیری تکنیک hsdpaبه منظور افزایش نرخ بیت قابل دسترس کاربرد درجهت DL درشبکه های موبایل نسخه پنچ در3GPP
۶۵ثبت تصاویردرمحیطنویزی با استفاده ازتبدیل موجک
۶۶طراحی و شبیه سازی مالتی پلکسرadd/dropنوری قابل تنظیم
۶۷بررسی الگوریتم های مطرح در طبقه بندی داده های ابر طیفی و راهکارهای بهینه سازی آنها
۶۸کاهش الکترودها دراستخراج ECG استاندارد 12-لیدی با استفاده ازالگوریتم early stopping مبتنی برخوشه بندی فازی
۶۹مدل سازی انتخاب منابع بهینه برای زیر وظایف با هدف بهبود قابلیت اطمینان سرویس‌های گرید ا استفاده از شبکه‌های پتری رنگی
۷۰نهان نگاری دیجیتال جهت مقاصد تعیین اعتبار در حوزه تبدیل گسسته کسینوسی
۷۱ارائه الگوریتم جدید جهت به دست آوردن کلید توزیع شده در شبکه‌های موردی بی‌سیم
۷۲بررسی مقاومت فشاری ساروج و معرفی انواع ساروج در استان بوشهر
۷۳تعیین ضریب رفتار یک سازه بیست طبقه بتن مسلح ساخته شده به روش قالب تونلی و مقایسه ضریب رفتار آن با استاندارد 2800 ایران
۷۴ارزیابی تاثیر تکیه گاه های الاستومری بر رفتار دینامیکی پایه پل های بتنی
۷۵نهان نگاری اطلاعات در تصاویر دیجیتال در حوزه کرولت
۷۶بررسی پارامترهای موثر بر ظرفیت کمانشی غیر الاستیک ورق اتصال بادبندی در ساختمانهای فولادی
۷۷تحلیل دینامیکی تاثیر استفاده از جداسازهای لرزه ای در رفتار مخازن زمینی به روش شبیه سازی عددی
۷۸بررسی توزیع نیرو در صفحه های اتصال با حالت های خاص
۷۹بررسی اثرات کوانتومی در رفتار و مشخصات قطعات نیمه رسانا در مقیاس نانو با استفاده از حل عددی معادله شرودینگر و معادلات مدل ترابرد انرژی به صورت جفت شده
۸۰مطالعه اثرات مکانیک کوانتومی در رفتار و مشخصات آشکارسازهای نوری MSM در مقیاس نانو با استفاده ازحل عددی مدل شیب چگالی
۸۱ارزیابی روش بهسازی لرزه ای سازه های فولادی با استفاده از کاهش سختی و میراگرهای ویسکوز در ساختمانهای نامنظم در ارتفاع
۸۲بهینه سازی میرایی و سرعت موج فشاری در تحلیل خطی پاسخ قائم زمین در دامنه زمان
۸۳بررسی تنش در اجزاء اتصال تیر فولادی به ستون مربع شکل فلزی پرشده با بتن توسط بولتهای مهاری
۸۴بررسیعملکرد اتصال خمشی ستون – درختی دارای تیر کوتاه با بال عریض شده
۸۵نمادهای اخلاقی اجتماعی از دیدگاه قرآن و عترت
۸۶مقایسه راندمان حذف نیترات و نیتریت از آب آشامیدنی به دو روش اسمز معکوس والکترودیالیز در منطقه ۳ تهران در پائیز 89
۸۷مدیریت مواد زاید در بیمارستان اردیبهشت شیراز
۸۸حذف VOCS از سیتم کارخانجات تصفیه دوم روغن
۸۹پایش خشکسالی و پهنه بندی آن با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS مطالعه موردی استان بوشهر
۹۰مدلسازی یک حسگرMEMSاز یک تقویت کنندهMOSFETتفاضلی گیت مشترک
۹۱خاصیت پیزوفوتوترونیک نانوساختارهایZnO وکاربردهای آن
۹۲خاصیت پیزوترونیک نانوساختارهایZnOو کاربردهای آن
۹۳طراحی مدولاتور سیگما – دلتا درجه دو با توان مصرفی کم با استفاده از روشCMFB
۹۴طراحی و شبیه سازی سوئیچRF MEMS با تحریک الکترواستاتیکی به منظور کاربرد در سیستم های شیفت دهنده فاز
۹۵طراحی و شبیه سازی سوئیچRF MEMS با دو صفحه متحرکو بهینه سازی پارامترهای آن در حد مطلوب
۹۶ارائه یک ساختار جدید باند حذف شده فونوتیک درمدارات مایکروویو
۹۷ارائه یک ساختار جدید باند حذف شده فونوتیک درمدارات مایکروویو
۹۸تشدید کننده میان نگذر تطبیق یافته با مبدلK قابل تنظیم
۹۹طرح جدید فیلتر میانگذر با خط پیچ دار tapped -line با استفاده از مبدلJ/K
۱۰۰سنتز آرایه خطی از آنتنها با روش الگوریتم ژنتیک بمنظور کاهش سطح گلبرگهای جانبی نسبت به گلبرگ اصلی پرتو

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۷۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.