لیست مقالات بین المللی (ISI) مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران در سال 1399 (2020)

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران در سال 1399 کلا 50 مقاله شامل 25 مقاله در کنفرانسهای داخلی و 23 مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر مشخصات حداکثر 100 عنوان مقاله عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

undraw-business
 • undraw-business
  درخواست گزارش کامل مقالات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

  کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران شامل 50 مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.

لیست مقالات بین المللی (ISI) مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران در سال 1399 (2020)

نمایش لیست:

سال :

 • عنوان مقاله ISI
  سال انتشار
  نویسنده*
  سمت
  زبان
  دانلود مقالات
 • 2020
  Parastoo Majidian
  Crop and Horticultural Science Research Department, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Sari, Iran.,
  انگلیسی
 • 2020
  Mostafa Farajpour
  Seed and Plant Improvement Research Department, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Sari 19395-1113, Iran.,
  انگلیسی
* در لیست فوق فقط نام یکی از نویسندگان که دارای سمت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران است نمایش داده شده است.
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران