لیست مقالات بین المللی (ISI) مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در سال 1396 (2017)

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در سال 1396 کلا 11 مقاله شامل 4 مقاله در کنفرانسهای داخلی و 4 مقاله در ژورنالهای داخلی و ۳ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر مشخصات حداکثر 100 عنوان مقاله عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

undraw-business
 • undraw-business
  درخواست گزارش کامل مقالات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

  کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین شامل 11 مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.

لیست مقالات بین المللی (ISI) مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین در سال 1396 (2017)

نمایش لیست:

سال :

 • عنوان مقاله ISI
  سال انتشار
  نویسنده*
  سمت
  زبان
  دانلود مقالات
 • Review of the genus Cyrtosia Perris (Diptera: Mythicomyiidae: Platypyginae) in Iran, with description of three new species.
  2017
  Babak Gharali
  Plant Protection Research Department, Qazvin Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Qazvin, Iran.. bgharaei@yahoo.com.,
  انگلیسی
 • Association between melatonin receptor 1A (MTNR1A) gene polymorphism at the MnlI site and production traits in Shal and crossbreeding between Shal and Romanov
  2017
  Hadi Tavatori
  انگلیسی
 • First record of the genus Doliopteryx Hesse, 1956 (Diptera: Mythicomyiidae: Glabellulinae) from Iran, with description of two new species.
  2017
  Babak Gharali
  Plant Protection Research Department, Qazvin Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Qazvin, Iran.. bgharaei@yahoo.com.,
  انگلیسی
* در لیست فوق فقط نام یکی از نویسندگان که دارای سمت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین است نمایش داده شده است.
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران