لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه بجنورد در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه بجنورد در سال ۱۳۹۷ کلا ۶۹ مقاله شامل ۶۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۳ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Muscle fiber conduction velocity of the vastus medilais and lateralis muscle after eccentric exercise induced-muscle damage.
۲Prediction of ICU mortality in critically ill children : Comparison of SOFA, GCS, and FOUR score.
۳The Effect of Strengthening Executive Functions Through Group Games on the Social Skills of Preschool Children.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۶۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.