آرم شرکت آب و فاضلاب

شرکت آب و فاضلاب

نوع مرکز:

استان: تهران

شهر: تهران

شرکت آب و فاضلاب یک در شهر تهران، استان تهران است.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 1430 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از شرکت آب و فاضلاب را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1398 پژوهشگران شرکت آب و فاضلاب بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «آب بدون درآمد» و «مدیریت فشار» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
1430
کل مقالات ISI
0 مقاله
کل مجلات
0 ژورنال
کل کنفرانسها
0 همایش
کل دانشجویان
0 نفر
کل اساتید
0 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
0 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ شرکت آب و فاضلاب

نمودار مقابل رتبه (Rank) شرکت آب و فاضلاب را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات شرکت آب و فاضلاب در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی شرکت آب و فاضلاب

شرکت آب و فاضلاب تاکنون 1430 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 72 مقاله ژورنالی و 1358 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات شرکت آب و فاضلاب را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از شرکت آب و فاضلاب نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات شرکت آب و فاضلاب دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی شرکت آب و فاضلاب

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 0 مقاله توسط پژوهشگران شرکت آب و فاضلاب در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط شرکت آب و فاضلاب را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های شرکت آب و فاضلاب

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط شرکت آب و فاضلاب را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 0 همایش توسط شرکت آب و فاضلاب برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی
تاکنون هیچ مجله و ژورنال علمی برای شرکت آب و فاضلاب ثبت نشده است. اطلاعات ژورنالها و مجلات از پایگاه مرجع نشریات ایران استخراج و نمایش داده می شوند.
کارآفرینی و نوآوری شرکت آب و فاضلاب
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری شرکت آب و فاضلاب با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی شرکت آب و فاضلاب شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط شرکت آب و فاضلاب در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 541 مقاله مشترک با 161 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران شرکت آب و فاضلاب با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی شرکت آب و فاضلاب

شرکای علمی اصلی شرکت آب و فاضلاب طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران شرکت آب و فاضلاب ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1398 محورهای اصلی مقالات علمی شرکت آب و فاضلاب به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان شرکت آب و فاضلاب در سال 1398 موضوع آب بدون درآمد و مدیریت فشار می باشد.

موضوعات داغ پژوهشی

بر اساس تحلیلهای محتوایی صورت گرفته بر روی مقالات تولیدی شرکت آب و فاضلاب در سال 1398 موضوعات و کلیدواژه های زیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و محققان شرکت آب و فاضلاب بوده است.

طرح های پژوهشی شرکت آب و فاضلاب*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که شرکت آب و فاضلاب به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 0 طرح پژوهشی توسط شرکت آب و فاضلاب انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

اخبار شرکت آب و فاضلاب
متاسفانه اخبار شرکت آب و فاضلاب در لیست اخبار خروجی در پایگاه اخبار علمی تاکنون ثبت نشده است. اخبار علمی بزرگترین و جامعترین مرجع انتشار اخبار دانشگاهی و پژوهشی کشور است که به صورت آنلاین بیش از یکهزار دانشگاه و پژوهشگاه کشور را رصد نموده و اخبار لحظه ای را در اختیار پژوهشگران قرار میدهد.
آرم اخبارعلمی
افراد مهم علمی شرکت آب و فاضلاب

اساتید و اعضای هیات علمی شرکت آب و فاضلاب که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

نشستها و سخنرانیهای شرکت آب و فاضلاب
متاسفانه تاکنون هیچ نشست و سخنرانی علمی از شرکت آب و فاضلاب در پایگاه سیویلیکا درج نشده است. به منظور نمایش لیست سخنرانیها، جلسات دفاع و نشستهای علمی آنها را در بخش ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع اضافه نمایید. اطلاعات سخنرانیهای علمی مراکز علمی به رایگان در بخش نشستها و سخنرانی های علمی سیویلیکا قابل ثبت می باشد.
اعضای هیأت علمی شرکت آب و فاضلاب
    تاکنون هیچ عضو هیات علمی شرکت آب و فاضلاب در پایگاه سیویلیکا صفحه تخصصی ایجاد نکرده است. با ایجاد صفحه تخصصی به صورت خودکار در این صفحه نمایش داده می شود.

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با شرکت آب و فاضلاب
نام مرکز: شرکت آب و فاضلاب نوع مرکز: استان: تهران شهر: تهران آدرس: خیابان فاطمی، نبش خیابان حجاب، شرکت آب و فاضلاب استان تهران. کد پستی ١٤١٥٦١٥٤٥٣ وبسایت دانشگاه: http://www.tpww.ir/ شماره تلفن: ٨١٧٥١ شماره فکس: ٨٨٩٦٦٣٢٤
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران