لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه فنی و حرفه ای در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه فنی و حرفه ای در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۸۸ مقاله شامل ۲۱۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۸ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Preparation of novel CeO2-biochar nanocomposite for sonocatalytic degradation of a textile dye.
۲Effect of ultrasound treatments on functional properties and structure of millet protein concentrate.
۳A Network-Based Integrative Workflow to Unravel Mechanisms Underlying Disease Progression.
۴Process performance and modelling of anaerobic digestion using source-sorted organic household waste.
۵Effect of Wettability Enhancement of SiC Particles on Impact Toughness and Dry Sliding Wear Behavior of Compocasted A356/20SiCp Composites
۶Hydrogen production via supercritical water gasification of almond shell over algal and agricultural hydrochars as catalysts
۷Robust Deadbeat Control of an Induction Motor by Stable MRAS Speed and Stator Estimation
۸Comprehensive study on the influence of molybdenum substitution on characteristics and catalytic performance of magnetite nanoparticles
۹How morphological surface parameters are correlated with electrocatalytic performance of cobalt-based nanostructures
۱۰Domain-boundary element method for elastodynamics of functionally graded Timoshenko beams
۱۱A powerful discriminative approach for selecting the most efficient unit in DEA
۱۲Preparation and characterization of TiO2 nanofibers by hydrothermal method for removal of Benzodiazepines (Diazepam) from liquids as catalytic ozonation and adsorption processes
۱۳Interrelation between mechanical response, strain field, and local free volume evolution in glassy polymers: Seeking the atomistic origin of post-yield softening
۱۴Developing functional white chocolate by incorporating different forms of EPA and DHA - Effects on product quality
۱۵Solubility of CO2 in aqueous solutions of glycerol and monoethanolamine
۱۶A non-radial directional distance method on classifying inputs and outputs in DEA: Application to banking industry
۱۷Magnetohydrodynamics flow and heat transfer of Cu-water nanofluid through a partially porous wavy channel
۱۸Synthesis of SrFe12O19/SiO2/TiO2 composites with core/shell/shell nano-structure and evaluation of their photo-catalytic efficiency for degradation of methylene blue
۱۹A parallel spatiotemporal saliency and discriminative online learning method for visual target tracking in aerial videos.
۲۰Sensory, Digestion and Texture Quality of Commercial Gluten-Free Bread: Impact of Broken Rice Flour Type.
۲۱Discrimination between some Mycoplasma spp. and Acholeplasma laidlawii in bovine milk using high resolution melting curve analysis.
۲۲Preexisting cognitive impairment in intracerebral hemorrhage: Methodological issues.
۲۳Crosslinking of milk proteins by microbial transglutaminase: Utilization in functional yogurt products.
۲۴Approximate ternary quadratic 3-derivations on ternary banach algebras and C *-ternary rings
۲۵Jordan homomorphisms in C*-ternary algebras and JB*-triples
۲۶Corrigendum to "Degradation of azinphos-methyl and chlorpyrifos from aqueous solutions by ultrasound treatment" [J. Mol. Liq. 221 (September 2016) 1237-1242]
۲۷Integrated data envelopment analysis: Linear vs. nonlinear model
۲۸Spatiotemporal analysis of brucellosis incidence in Iran from 2011 to 2014 using GIS
۲۹Immunization with recombinant FliD confers protection against Helicobacter pylori infection in mice
۳۰Preexisting cognitive impairment in intracerebral hemorrhage: Methodological issues
۳۱Effect of mechanical activation on thermal energy storage properties of Co3O4/CoO system
۳۲Exergetic investigation of a solar dish collector with smooth and corrugated spiral absorber operating with various nanofluids
۳۳Optimum coagulant forecasting by modeling jar test experiments using ANNs
۳۴Coexistence through mutualist-dependent reversal of competitive hierarchies
۳۵Dynamics of a micro scale Timoshenko beam subjected to a moving micro particle based on the modified couple stress theory
۳۶Modified and ion exchanged clinoptilolite for the adsorptive removal of sulfur compounds in a model fuel: New adsorbents for desulfurization
۳۷Set-valued dynamics related to generalized Euler–Lagrange functional equations
۳۸On the distance from a matrix polynomial to matrix polynomials with some prescribed eigenvalues
۳۹Topographic characterization of thin film field-effect transistors of 2,6-diphenyl anthracene (DPA) by fractal and AFM analysis
۴۰Formulation of dark chocolate as a carrier to deliver eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids: Effects on product quality
۴۱NiO nanoparticle decorated on single-wall carbon nanotubes and 1-butyl-4-methylpyridinium tetrafluoroborate for sensitive raloxifene sensor
۴۲Stochastic collocation-based nonlinear analysis of concrete bridges with uncertain parameters
۴۳Ordered meso- and macroporous perovskite oxide catalysts for emerging applications.
۴۴Epidemiology and risk factors for Clostridium difficile-associated diarrhea in adult inpatients in a university hospital in China: Methodological issues.
۴۵Subchondral tibial bone texture predicts the incidence of radiographic knee osteoarthritis: data from the osteoarthritis initiative: methodological issues.
۴۶Formulation of dark chocolate as a carrier to deliver eicosapentaenoic and docosahexaenoic acids: Effects on product quality.
۴۷Discrete breathers assist energy transfer to ac-driven nonlinear chains.
۴۸Evaluation of three cryoprotectants used with bovine milk affected with Mycoplasma bovis in different freezing conditions.
۴۹A new correlation for minimum spouting velocity for conical spouted beds operating with high density particles
۵۰Thermal and exergy performance of a nanofluid-based solar dish collector with spiral cavity receiver
۵۱Enrichment of Milk Chocolate by Using EPA and DHA Originated from Various Origins: Effects on Product Quality
۵۲Performance assessment of a solar hydrogen and electricity production plant using high temperature PEM electrolyzer and energy storage
۵۳Effects of foliage and traffic intensity on runoff and sediment in skid trails after trafficking in a deciduous forest
۵۴Groups with a ternary equivalence relation
۵۵Entropy generation of MHD nanofluid inside an inclined wavy cavity by lattice Boltzmann method
۵۶Comments on marital status is a prognostic factor in amyotrophic lateral sclerosis.
۵۷Parapatric genetic divergence among deep evolutionary lineages in the Mediterranean green crab, Carcinus aestuarii (Brachyura, Portunoidea, Carcinidae), accounts for a sharp phylogeographic break in the Eastern Mediterranean.
۵۸Efficient Computational Design of a Scaffold for Cartilage Cell Regeneration.
۵۹Characterizations and rheological study of the purified polysaccharide extracted from quince seeds.
۶۰Advances in synthetic biology of oleaginous yeast Yarrowia lipolytica for producing non-native chemicals.
۶۱Photocatalytic inactivation of Vibrio fischeri using Fe
۶۲Evolution of rough-surface geometry and crystalline structures of aligned TiO
۶۳Metabolic syndrome and its components among women with polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis.
۶۴An Optimized Procedure to Develop a Three Dimensional Microfluidic Hydrogel with Parallel Transport Networks.
۶۵Rapid optimization of liposome characteristics using a combined microfluidics and design-of-experiment approach.
۶۶Promoting Role of MXene Nanosheets in Biomedical Sciences: Therapeutic and Biosensing Innovations.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۸۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.