لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۷۷ مقاله شامل ۲۵۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۸ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Study of nanostructure and ethanol vapor sensing performance of WO3 thin films deposited by e-beam evaporation method under different deposition angles: application in breath analysis devices
۲Quality of Life and Body Image of Individuals with Gender Dysphoria.
۳On the dependence of structural and ammonia gas sensing properties of ZnO thin films on Mg doping
۴Quality of Life and Body Image of Individuals with Gender Dysphoria
۵Effects of aromatherapy with Rosa damascena on nulliparous women's pain and anxiety of labor during first stage of labor.
۶Applying theory of planned behavior to develop family-centered care, 2015-2016
۷The relationship between menopausal symptoms and sexual function
۸Applying Theory of Planned Behavior to Develop Family-centered Care, 2015-2016.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۷۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.