لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی پژوهشکده سوانح طبیعی در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران پژوهشکده سوانح طبیعی در سال ۱۳۹۷ کلا ۴ مقاله شامل ۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱مخاطرات محیطی و تاثیر آن در توسعه پایدار روستایی
۲بررسی ملاحظات زیست محیطی و ایمنی دخیل در مکان یابی مراکز صنعتی
۳نقش عوامل انسانی در ایجاد وتشدید سیلاب در حوزه آبخیز کردان و راهکارهای ساماندهی و کنترل سیلاب در آن
۴شناسایی نقاط روستایی آسیبپذیر در برابر خطر سیل (نمونه موردی: نقاط روستایی استان گیلان)

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.