لیست مقالات بین المللی (ISI) موسسه تحقیقات آب در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه تحقیقات آب در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۳ مقاله شامل ۱۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۳ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Impacts of climate and synoptic fluctuations on dust storm activity over the Middle East
۲Closure to "extraction of the flow rate equation under free and submerged flow conditions in pivot weirs with different side contractions" by N. Sheikh Rezazadeh Nikou, M. J. Monem, and K. Safavi
۳Impacts of climate and synoptic fluctuations on dust storm activity over the Middle East.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.