لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه تحقیقات آب در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران موسسه تحقیقات آب در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۳ مقاله شامل ۱۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۳ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ارزیابی تغییرات اقلیم به کمک ردیاب های ایزوتوپی با استفاده از تکنیک تحلیل طیفی
۲بررسی و تحلیل اثر تغییرات پوشش گیاهی بر تغییرات دمای سطحی زمین (مطالعه موردی شهر مشهد)
۳تاثیر برخی از پارامترهای محیطی بر روی ذخایر ماهی کفال طلایی طی سال های 1370 الی 1395
۴مدل سازی عددی سیستم جریان آب زیرزمینی دشت ساری - نکا با استفاده از مدل MODFLOW
۵کاربرد فناوری تیکه نگاری صوتی در پایش سرعت جریان های جزرومدی
۶تفکیک اثرات فعالیت های انسانی و نوسانات اقلیمی بر جریان ورودی به سد کرخه با استفاده از مدلSWAT
۷پیش بینی بلندمدت هیدرولوژیکی در حوضه آبریز کرخه با استفاده از مدلSWAT
۸ارزیابی خطر زمین لغزش در حوزه دماوند به روش رگرسیون لجستیک
۹تحلیل ناپایداری دامنه ای در مقیاس ناحیه ای در حوزه دماوند به روش شبکه های عصبی
۱۰بررسی اثر سازند انحلال پذیر گچساران بر میزان املاح محلول آب مخزن سد پارسیان

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.