لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه اراک در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه اراک در سال ۱۳۹۷ کلا ۴۶۱ مقاله شامل ۱۱۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۳۳۷ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Positive Aspects of Caregiving and Caregiver Burden: A Study of Caregivers of Patients With Dementia.
۲Suppression of p53R2 gene expression with specific siRNA sensitizes HepG2 cells to doxorubicin.
۳N-Acetylcysteine Compared to Metformin, Improves The Expression Profile of Growth Differentiation Factor-9 and Receptor Tyrosine Kinase c-Kit in The Oocytes of Patients with Polycystic Ovarian Syndrome.
۴Adsorption of Amido Black 10B from aqueous solution using polyaniline/SiO2 nanocomposite: Experimental investigation and artificial neural network modeling.
۵Angiogenic and Restorative Abilities of Human Mesenchymal Stem Cells Were Reduced Following Treatment With Serum From Diabetes Mellitus Type 2 Patients.
۶Modified covariance intersection for data fusion in distributed nonhomogeneous monitoring systems network
۷Transgenerational modification of hippocampus TNF-α and S100B levels in the offspring of rats chronically exposed to morphine during adolescence
۸Correlating cluster size and NLO response of complexes aggregated with bifurcated metal bonds: a DFT study
۹A comparison on Properties of Gudgeon Pin Parts Manufactured by Cold Extrusion and Machining Process
۱۰Temporal distribution of earthquakes using renewal process in the Dasht-e-Bayaz region
۱۱Genetic characterization of the Crataegus genus: Implications for in situ conservation
۱۲Investigating the different conditions on solution processed MoOx thin film in long lifetime fluorescent polymer light emitting diodes
۱۳Adsorption of Amido Black 10B from aqueous solution using polyaniline/SiO2 nanocomposite: Experimental investigation and artificial neural network modeling
۱۴Angiogenic and Restorative Abilities of Human Mesenchymal Stem Cells Were Reduced Following Treatment With Serum From Diabetes Mellitus Type 2 Patients
۱۵Anthropometric measurements in Iranian men
۱۶Mechanism of tribofilm formation on Ti6Al4V oxygen diffusion layer in a simulated body fluid
۱۷A modal-energy based equivalent lumped model for open cracks
۱۸A new sensing platform based on magnetic Fe3O4@NiO core/shell nanoparticles modified carbon paste electrode for simultaneous voltammetric determination of Quercetin and Tryptophan
۱۹N-acetylcysteine compared to metformin, improves the expression profile of growth differentiation factor-9 and receptor tyrosine kinase c-kit in the oocytes of patients with polycystic ovarian syndrome
۲۰Suppression of p53R2 gene expression with specific siRNA sensitizes HepG2 cells to doxorubicin
۲۱Role of irrigation water, inorganic and organic fertilizers in soil and crop contamination by potentially hazardous elements in intensive farming systems: Case study from Moghan agro-industry, Iran
۲۲Analysis of phytochemical and morphological variability in different wild-and agro-ecotypic populations of Melissa officinalis L. growing in northern habitats of Iran
۲۳A tuned version of genetic algorithm for efficient test suite generation in interactive t-way testing strategy
۲۴Potential toxicity of nano-graphene oxide on callus cell of Plantago major L. under polyethylene glycol-induced dehydration
۲۵A recommender system based on collaborative filtering using ontology and dimensionality reduction techniques
۲۶Automating pseudo-static analysis of concrete cantilever retaining wall using evolutionary algorithms
۲۷Decomposition of ibuprofen in water via an electrochemical process with nano-sized carbon black-coated carbon cloth as oxygen-permeable cathode integrated with ultrasound
۲۸N-acetylcysteine compared to metformin, improves the expression profile of growth differentiation factor-9 and receptor tyrosine kinase c-kit in the oocytes of patients with polycystic ovarian syndrome
۲۹Astrophysical S-factor of the 23He(α,γ)37Be reaction in the Big-Bang nucleosynthesis
۳۰Chemisorption of pyrimidine nucleotide onto exterior surface of pristine B12N12 nanocluster: A theoretical study
۳۱Preparation of tin ferrite–tin oxide by hydrothermal, precipitation and auto-combustion: photo-catalyst and magnetic nanocomposites for degradation of toxic azo-dyes
۳۲The Blue-Shift of Photoluminescence Spectra of Zinc Complexes of 8-Hydroxyquinoline by Addition of ZnO Nanoparticles
۳۳Sensitivity analysis of temperature and force in robotic bone drilling process using Sobol statistical method
۳۴Experimental investigation and development of new correlation for influences of temperature and concentration on dynamic viscosity of MWCNT-SiO2 (20-80)/20W50 hybrid nano-lubricant
۳۵Disquisition on the interaction of ibuprofen-Zn(II) complex with calf thymus DNA by spectroscopic techniques and the use of Hoechst 33258 and Methylene blue dyes as spectral probes.
۳۶Resveratrol decreases apoptosis and NLRP3 complex expressions in experimental varicocele rat model.
۳۷Experimental study and simulation of
۳۸Revised Risk Priority Number in Failure Mode and Effects Analysis Model from the Perspective of Healthcare System.
۳۹Characterizing the clinical isolates of dermatophytes in Hamadan city, Central west of Iran, using PCR-RLFP method.
۴۰Auto-fluorescence of a silk fibroin-based scaffold and its interference with fluorophores in labeled cells.
۴۱Effectiveness of super brain yoga for children with hyperactivity disorder.
۴۲Comparison of surgical or nonsurgical treatment outcomes in patients with thoracolumbar fracture with Score 4 of TLICS: A randomized, single-blind, and single-central clinical trial.
۴۳Uncovering the link between reproductive factors and multiple sclerosis: A case-control study on Iranian females.
۴۴Short communication: Test of the relationship between prepartum milk leakage and blood calcium concentration in Holstein cows-An observational study.
۴۵Effect of spiritual counseling on spiritual well-being in Iranian women with cancer: A randomized clinical trial.
۴۶Tumor necrosis factor- α, adiponectin and their ratio in gestational diabetes mellitus.
۴۷A Randomized Double-Blinded, Placebo-Controlled Trial Investigating the Effect of Fish Oil Supplementation on Gene Expression Related to Insulin Action, Blood Lipids, and Inflammation in Gestational Diabetes Mellitus-Fish Oil Supplementation and Gestational Diabetes.
۴۸Cell-specific and pH-sensitive nanostructure hydrogel based on chitosan as a photosensitizer carrier for selective photodynamic therapy.
۴۹Effects of Coenzyme Q10 Supplementation on Serum Values of Gamma-glutamyl transferase, Pseudocholinesterase, Bilirubin, Ferritin, and High-Sensitivity C-Reactive Protein in Women with Type 2 Diabetes.
۵۰Groundwater Pollution Sources Apportionment in the Ghaen Plain, Iran.
۵۱Association between chemerin rs17173608 and rs4721 gene polymorphisms and gestational diabetes mellitus in Iranian pregnant women.
۵۲Parental ethnicity associated with risk for multiple sclerosis: A population-based incident case-control study in Iran.
۵۳Essential oils improved weight gain, growth and feed efficiency of young dairy calves fed 18 or 20% crude protein starter diets.
۵۴Ameliorative Effects of Zataria Multiflora Hydro-Alcoholic extract on Gentamicin Induced Nephrotoxicity in Rats.
۵۵Low, but Not High, Doses of Copper Sulfate Impair Synaptic Plasticity in the Hippocampal CA1 Region In Vivo.
۵۶The Effects of Apotel and Remifentanil on Postoperative Pain.
۵۷Validity and reliability of the Farsi version of the ECOS-16 questionnaire for females with osteoporosis.
۵۸Subcutaneous administration CpG-ODNs acts as a potent adjuvant for an HIV-1-tat-based vaccine candidate to elicit cellular immunity in BALB/c mice.
۵۹The Influences of Chromium Supplementation on Glycemic Control, Markers of Cardio-Metabolic Risk, and Oxidative Stress in Infertile Polycystic ovary Syndrome Women Candidate for In vitro Fertilization: a Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial.
۶۰Analgesic tolerance induced by repeated morphine injections induces cross-tolerance to the analgesic effect of orexin-A in rats.
۶۱Short communication: Test of the relationship between prepartum milk leakage and blood calcium concentration in Holstein cows-An observational study
۶۲Effectiveness of super brain yoga for children with hyperactivity disorder
۶۳"ship-in-a-bottle", a new synthesis strategy for preparing novel hybrid host-guest nanocomposites for highly selective membrane gas separation
۶۴Studies on a multifunctional chromo-fluorogenic sensor for dual channel recognition of Zn2+ and CN- ions in aqueous media: Mimicking multiple molecular logic gates and memory devices
۶۵Mesenchymal stem cells differentiate to endothelial cells using recombinant vascular endothelial growth factor -A
۶۶Tumor necrosis factor-α, adiponectin and their ratio in gestational diabetes mellitus
۶۷The effect of electrical poling conditions on the microstructure and performance of PVC/nano-ZnO ion exchange membranes
۶۸Novel chitosan/polyvinyl alcohol thin membrane adsorbents modified with detonation nanodiamonds: Preparation, characterization, and adsorption performance
۶۹A one-pot three-component approach to synthesis of novel dihydroxyoxoindeno[1,2-b]pyrrole derivatives
۷۰Production of recombinant streptavidin and optimization of refolding conditions for recovery of biological activity
۷۱Investigating properties of poly (ether-amide)/MWCNT nanocomposite films containing 2,7-bis(4-aminophenoxy)naphthalene and isophthalic segments
۷۲Direct reduction of blood serum cholesterol using Thymus vulgaris L.: Preliminary biosorption study
۷۳Cell-specific and pH-sensitive nanostructure hydrogel based on chitosan as a photosensitizer carrier for selective photodynamic therapy
۷۴Novel composite graphene oxide/chitosan nanoplates incorporated into PES based nanofiltration membrane: Chromium removal and antifouling enhancement
۷۵Language teachers' beliefs on materials use and their locus of control: Case-studies from Iran and Japan
۷۶The evaluation of diagnostic and predictive values of helicobacter pylori stool antigen test in Iranian patients with dyspepsia
۷۷Generalized active disturbance rejection control of structures under seismic disturbance considering time delays
۷۸Cloning, expression, purification and antigenicity of antigenic region of MOMP protein from chlamydia trachomatis
۷۹Factors related to the survival of patients with breast cancer in hamedan based on the competitive risks
۸۰Cloning and production of the monomer form of recombinant streptavidin and appraisal of it`s binding affinity to biotin
۸۱Inversion of Gravity Data by Constrained Nonlinear Optimization based on nonlinear Programming Techniques for Mapping Bedrock Topography
۸۲The effects of continuous and interval aerobic training on the metabolic syndrome in elderly men
۸۳Uncovering the link between reproductive factors and multiple sclerosis: A case-control study on Iranian females
۸۴Nonlinear T-S fuzzy stabilizer design for power systems including random loads and static synchronous compensator
۸۵Cloning, expression and purification of escherichia coli modified phytase
۸۶Ion-pair-based hollow-fiber liquid-phase microextraction combined with high-performance liquid chromatography for the simultaneous determination of urinary benzene, toluene, and styrene metabolites
۸۷A genetic variant in CDKN2A/B gene is associated with the increased risk of breast cancer
۸۸Comparison of cesarean section and normal vaginal delivery using entonox inhalation in terms of oxidative stress indices in newborns and mothers
۸۹A randomized double-blinded, placebo-controlled trial investigating the effect of fish oil supplementation on gene expression related to insulin action, blood lipids, and inflammation in gestational diabetes mellitus-fish oil supplementation and gestational diabetes
۹۰A Study of Redistribution of Silicon in Dual-Phase Silicon Steels
۹۱Effect of spiritual counseling on spiritual well-being in Iranian women with cancer: A randomized clinical trial
۹۲Mechanisms underlying the protective effects of beneficial fungi against plant diseases
۹۳Influence of tool geometry on material flow and mechanical properties of friction stir welded Al-Cu bimetals
۹۴Cofiniteness of local cohomology modules for a pair of ideals for small dimensions
۹۵Investigation of dielectric response function in strongly coupled magnetized dusty plasmas
۹۶Positive Aspects of Caregiving and Caregiver Burden: A Study of Caregivers of Patients With Dementia
۹۷Groundwater pollution sources apportionment in the ghaen plain, Iran
۹۸Activated carbon nanoparticles entrapped mixed matrix polyethersulfone based nanofiltration membrane for sulfate and copper removal from water
۹۹Calculation of astrophysical S-factor in reaction C13(p,γ)14N for first resonance levels
۱۰۰Microwave-assisted hydro-distillation of essential oil from rosemary: Comparison with traditional distillation

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۶۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.