لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه اراک در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه اراک در سال ۱۳۹۷ کلا ۴۶۱ مقاله شامل ۱۱۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۳۳۷ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱The Preventing Effects of Selenium on the Testis Histological Changes, Spermatogenesis Indexes and Daily Sperm Production in Mice Exposed to Dexamethasone
۲The Effect of Pentoxiphyllin on Spermatogenesis Indexes and Daily Sperm Production in Mice Following Treatment with Dexamethasone
۳اندیشه های فرمالیستی در دماوندیه بهار
۴بررسی انسجام دستوری و واژگانی قصیده ترساییه خاقانی با استفاده از نظریه زبانشناسی هالیدی
۵بررسی قصیده ای از خاقانی برپایه ی نظریه ارتباطی یاکوبسون
۶بررسی ویژگی های زبان درمحور آواها، واژگان و ترکیب ها درقصاید سوگ خاقانی
۷تحلیل بلاغی زبان شخصیت راوی در داستان مه جنگل های بلوط
۸تفاوت سبک روایی گلستان سعدی با مقامه های پیش از خود
۹جستجویی در عوامل ابهام در شعر خاقانی
۱۰درس سبک و تدریس سبک
۱۱مولانا و منادا
۱۲مولفه های بلاغی شعر م. سرشک مطالعه موردی: تحلیل نمادهای شاخص اشعار او
۱۳نقد و تحلیل اصالت سبک درصور بیانی غزلیات امیری فیروزکوهی
۱۴نقش و تاثیر بلاغت در ترجمه شعر
۱۵نگاهی به شیوه های ختم کلام در دفتر چهارم مثنوی
۱۶Ovary stereological features and serum biochemical factors following induction of polycystic ovary syndrome with testosterone enanthate in mice: An experimental study
۱۷مقایسه اثر عصاره سیر و لواستاتین بر تغییرات غلظت کلسترول بافت کبد جوجه گوشتی
۱۸آسیب شناسی تکنیک همزمان سازی فحلی در مدیریت تولیدمثلی میش ها
۱۹تاثیر شرکت در فعالیت های فوق برنامه بر مهارت های حل مسیله و خلاقیت دانشجویان
۲۰جایابی و تنظیم بهینهUPFC به منظور بهبود پروفایل ولتاژ با الگوریتم جستجوی هارمونی
۲۱بررسی اثر IPFC در بهبود پروفایل ولتاژ سیستم قدرت
۲۲مقایسه بهزیستی روانشناختی و خودکارآمدی در معتادان بدون لغزش و دارای لغزش های مکرر تحت درمان نگهدارنده با متادون
۲۳رابطه تاب آوری و حمایت سازمانی ادراک شده با بهزیستی روان شناختی کارکنان متادون
۲۴امیدواری و ادراک خطر عواملی روانشناختی در پاسخ به درمان نگهدارنده با متادون
۲۵ساختار تاثیرپذیری از قرآن کزیم در اشعار اهلی شیرازی
۲۶بررسی کنایه های فعلی در اشعار خاقانی
۲۷شگردهای تعلیم اندیشه های دینی در شعر کودک (مطالعه موردی اصول دین)
۲۸بهبود خسارت ناشی از تنش شوری در گیاه اسطوخودوس با کاربردنانوذرات اکسیدآهن
۲۹ارزیابی مدل Aqua Crop در مدیریت کم آبیاری و شوری گندم در منطقه بیرجند
۳۰ارزیابی توابع کاهش جذب آب گندم در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی در منطقه بیرجند
۳۱ارایه روابط تجربی به منظور پیش بینی عملکرد هیدرولیکی پوشش pp450 و پوشش معدنی با بهره گیری از نتایج آزمون نفوذسنجی
۳۲طراحی مفهومی آنتن پلاسمایی دوقطبی دولایه در باند فرکانسی UHF
۳۳ارزیابی مدل درخت تصمیمM 5 و مدل شبکه عصبی مصنوعی در برآورد تبخیر و تعرق از ترکیب دادههای زمینی و سنجش از دوری مطالعه موردی: حوزه آبریز دریاچه ارومیه- ایستگاه تبریز
۳۴بهبود عملکرد و بازدهی سلول های خورشیدی بر مبنای کاهش بازتاب نور با استفاده از لایه ضد بازتاب (MgF(2
۳۵بررسی عملکرد غشاهای تبادل یون کاتیونی با بهره گیری از زیولیت – نانوذرات نقره : خواص الکتروشیمیایی و ضد باکتریایی
۳۶ارایه راهکاری ترکیبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تیوری فازی به منظور رد ویژگی ایمنی از طریق کشف بن بست در سیستم های تبدیل گراف
۳۷بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی در توسعه بازار داخلی فرش دستباف (مطالعه موردی: صنعت فرش استان فارس)
۳۸زلال چون آب (بررسی مولفه های مکتب رمانتیسم در شعر معاصر با تکیه بر شعر با آب)
۳۹پیشرفت های اخیر در سیستم های دارورسانی با استفاده از نانوذرات تهیه شده در فرآیندهای شیمی سبز
۴۰روش های آموزش سلامت به کودکان پیش دبستانی
۴۱بررسی رابطه سیستم های مغزی- رفتاری با اضطراب اجتماعی دانش آموزان
۴۲بررسی رابطه سبک حل مساله اجتماعی و نظریه ذهن با اضطراب اجتماعی دانش آموزان
۴۳ارزیابی پیامدهای بهره برداری بی رویه از آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان اراک)
۴۴هیدروپلتیک آبخوان های مرزی
۴۵بررسی تغییرات مکانی شوری آب های زیرزمینی استان تهران (مطالعه موردی: استان تهران)
۴۶مروری بر حکمرانی آب
۴۷A Comparative study of Sympathy and Condolences Use by Iranian and English Native Speakers in Ceremonies: (a conversation analysis study)
۴۸Examining the Effect of Humorous Texts on Vocabulary Learning and Rate of Motivation among Iranian EFL Learners
۴۹Optimizing the layup and fabrication of the composite spar of a wind turbine blade
۵۰بررسی روش های مختلف محاسبه ضریب جذب صدا در لوله امپدانس
۵۱مقایسه روش های مدل سازی تک فاز و دوفاز در شبیه سازی جریان و انتقال حرارت نانوسیال در میکروکانال گرماگیر مستطیلی
۵۲تحلیل احتمالاتی ظرفیت باربری پی نواری بر روی خاکریز مسلح با بررسی اثر ارتفاع شیب
۵۳مقایسه بررسی ظرفیت باربری پی نواری واقع شده بر روی خاکریز مسلح شده با برید و ژیوگرید تحت بار استاتیکی
۵۴پایدارسازی گود به روش سپرکوبی در حالت شبه استاتیکی با رویکرد تحلیل احتمالاتی
۵۵مدلسازی و کنترل سطح درام نیروگاه زواره اصفهان با شبکه عصبی نارکس و کنترل کننده فازی
۵۶Optimization of Cr(VI) Photocatalytic Reduction by UV/TiO2: Influence of Inorganic and Organic Species and Kinetic Study
۵۷A novel modification of decouple scaled boundary finite element method in fracture mechanics problems
۵۸بررسی چندشکلی rs861539ژن XRCC3 به عنوان یک بیومارکر در پزشکی شخصی شده جهت پیش گویی بالینی در ارتباط با خطر ابتلا به سرطان پستان
۵۹فارماکوژنومیک و پزشکی شخصی در روانپزشکی
۶۰جایگاه فرش درالقای هویت ایرانی- اسلامی به شهرهای معاصر ایران
۶۱Testing Pragmatics; a Critical Insight
۶۲Gaining Insights into Atypical Pragmatic Development in Young Children;Autism Spectrum Disorder in Focus
۶۳اثر فشرده سازی تصاویر بر سنجش نیتروژن و ویژگی های زیست توده گندم با استفاده از یک دوربین دیجیتال
۶۴بررسی کارایی مصرف انرژی در تولید و عملکرد بادرنجبویه
۶۵مدل تحلیل اقتصادی انرژی و عملکرد گیاه مرزنگوش
۶۶بررسی عملکرد اکوستیکی یک مافلر ترکیبی و محفظه بر صدای یک موتور ژنراتور گاز سوز
۶۷بررسی تاثیر مافلرهای مختلف بر صدای یک موتور ژنراتور گاز سوز
۶۸بررسی تاثیر سرعت و بارگذاری موتور بر صدای منتشره از آن با استفاده از امولسیون آب گازوییل
۶۹بررسی تاثیر سرعت و بارگذاری موتور بر انتشار اکسیدهای نیتروژن از یک موتور دیزل با استفاده از امولسیون آب گازوییل
۷۰شناسایی ارقام مختلف دانه لوبیا با استفاده از پردازش تصویر و الگوریتم جنگل تصادفی
۷۱مسیله تزاحمات اخلاقی و راه حل مطلوب آن
۷۲بررسی نسبت انیمیشن های غربی و باورهای دینی کودک با تاکید بر انیمیشن سینمایی موآنا و نسبت آن با اصول دین
۷۳اخلاق اسلامی در سخن گفتن
۷۴واکاوی تاثیر تحلیل های نحوی در گفتمان قرآنی آیه وصیت
۷۵کاربست نظریه معنایی انگاره - بنیاد در طنزهای اقلیمی رساله دلگشا
۷۶بررسی نقش الیاف فولادی و الیاف پلیمری ماکرو، بر ریولوژی، مقاومت فشاری ومقاومت کششی بتن خودتراکم
۷۷Catalytic reduction of 4-nitrophenol over cubic platinum nanoparticles supported on gamma alumina
۷۸بررسی عملکرد الکتروشیمیایی غشاهای تبادل یونی اصلاح شده با اکسید سیلیس و نانوذرات نقره به منظور کاهش مصرف انرژی در گند زدایی آب
۷۹مقدمه ای بر استفاده از نانو ذرات جفت شده با ترکیبات طبیعی به عنوان نانو دارو
۸۰تاثیر همزمان آبگیری نسبی و بزرگ نمایی سرریز بر رقوم سطح آب و ضریب دبی سرریز در بندهای انحراف
۸۱بررسی تاثیر ایجاد روزنه بر ضریب دبی سرریز نوک اردکی
۸۲مکان یابی واحدهای اندازه گیری فازورهای شبکه انتقال با در نظرگرفتن هم زمان مشاهده-پذیری و شرایط کنترل شده ی جزیره ای
۸۳بررسی رفتار سیمان های مختلف در بتن و تاثیر بر مقاومت الکتریکی و نفوذ در برابر یون کلراید
۸۴کنترل موجودی بهینه تحت بازپرسازی تصادفی
۸۵مدل قیمت گذاری در مدیریت درآمد تحت اطلاعات محدود از تقاضا
۸۶کاربرد روش های فراابتکاری در مسیله تخصیص کریدور
۸۷مدل سازی گردش شغلی کارکنان چندمهارته با هدف حداقل کردن واریانس بارکاری کارکنان
۸۸تبیین روش های تربیتی قرآن
۸۹تاثیر دین و باورهای دینی بر سلامت روان وکاهش آسیب های اجتماعی دانشجویان دانشگاه اراک
۹۰رابطه سبک زندگی اسلامی بر هویت و بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه اراک
۹۱نمود فرهنگ و سبک زندگی ایرانی در فرش های تصویری دوره قاجار
۹۲استفاده نمادین از نقوش فرش دستباف در معماری با رویکرد روانشناسی محیطی
۹۳اقتصاد بحران آب و ارایه راهکارهای اقتصادی جهت کاهش تاثیر آن در کشاورزی مناطق بحرانی
۹۴تحلیل الاستیک ورق چند لایه ی کامپوزیت با استفاده از تیوری زیگزاگ و روش انرژی
۹۵بررسی رفتار مکانیکی استنت های هوشمند جهت استفاده در عروق پا
۹۶استخراج خواص سلول سرطانی معده T4a با استفاده از تیوری تماس توسعه یافته هرتز
۹۷مدل سازی فاز دوم نانومنیپولیشن دوبعدی با استفاده از مدل تماسی جی کا آر و مدل اصطکاکی کولمب
۹۸مقایسه رفتار مکانیکی و کلینیکی دو نوع استنت از جنس آلیاژهای حافظه دار جهت کاربرد در عروق پا
۹۹طراحی استراتژی کنترلی قانون پایه برای خودروی ترکیبی الکتریکی پلاگین
۱۰۰طراحی و بهینه سازی چرخدنده مغناطیسی برای کاربری در توربین بادی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۶۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.