لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۰۶ مقاله شامل ۹۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Bloode exchange complications in the infants
۲موسیقی کناری در منظومه های زهره و منوچهر ایرج میرزا و ایرج و هوبره لاربن
۳بررسی مولفه های بومی و اقلیمی در داستان ترس و لرز غلامحسین ساعدی
۴مقایسه ی مولفه های تربیتی و اجتماعی در قابوس نامه و اخلاق ناصری
۵بررسی فقهی و حقوقی قبض و اقباض در بازار بورس
۶بررسی فقهی قاعده لاضرر پیرامون حقوق محیط زیست
۷جایگاه آزاداندیشی از دیدگاه مولوی
۸بررسی جایگاه پست و بلند در شعر سبک هندی
۹تحلیل داستان پادشاه و کنیزک مثنوی مولوی براساس نظریه کنشی گرماس
۱۰بررسی تاثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری ایران در روابط تجاری با چین
۱۱بررسی تاثیر فرصت های رشد بر ارتباط بین سرمایه گذاران نهادی با سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۱۲بررسی نقش میان جیگری عملکرد مالی بر رابطه بین گزارشگری افشای زیست محیطی، اجتماعی و سهامداران نهادی
۱۳تاثیر ریسک پذیری و تاکید مدیریت ارشد بر عملکرد تجاری و استراتژی رقابتی
۱۴سیر تحول عرضه به کار رفته در فضاهای و تزیینات ورودی بناهای تهران عهد قاجار
۱۵معماری و حافظ (ردپای معماری در اشعار حافظ)
۱۶نقش باور و مذهب در شکل گیری سقانفار با تکیه بر سقانفار سید ابو صالح قایمشهر
۱۷تاثیر طراحی معمارانه اتاق کودک برای ایجاد فضایی شاد، خلاق و بازی پذیر در خانه های امروز
۱۸تاثیر معماری سنتی بر معماری ایرانی در فضای جمعی با توجه به پایان نامه تالار هم اندیشی معماران با رویکرد زمینه گرایی در منطقه نیاوران تهران
۱۹نقش سرزندگی تحصیلی و سیستم فعال سازی مغزی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان بابل
۲۰مرورى بر عوامل تغذیه اى موثر بر کارایى برنامه هاى واکسیناسیون در پرورش طیور
۲۱بررسى اثر عصاره ى هیدروالکلى کبر (Capparis spinosa) بر پروتواسکولکس هاى کیست هیداتیک در شرایط آزمایشگاهى
۲۲بررسى فاکتورهاى عملکردى کلیه و کبد متعاقب درمان با نانوذره نقره در مدل زنوگرافت سرطان ایجاد شده توسط رده سلولى سرطان معده در موش هاى ترانسژنیک nude b6
۲۳مطالعه هیستوپاتولوژى تاثیر نانوذرات اکسید روى بر بافت پانکراس متعاقب تزریق داخل صفاقى در موش صحرایى نژاد ویستار
۲۴تغییرات سطوح پروتیین و آلبومین خون در موش صحرایى نژاد ویستار متعاقب مسمومیت ناشى از تزریق داخل صفاقى نانوذرات اکسید روى
۲۵بررسى اثر تیمول بر تخم و لارو پشه کولکس در شرایط آزمایشگاهى
۲۶بررسى چگونگى ایجاد مدل زنوگرافت سرطان توسط رده سلولى سرطان معده در موش هاى ترانسژنیک b6 nude
۲۷گزارش یک نمونه تومور مرکب سرطانى در یک قلاده سگ بومى (Case report)
۲۸گزارش وقوع استروپتوکوزیس در یک مزرعه پرورش قزل آلا رنگین کمان در منطقه هراز استان مازندران
۲۹گزارش وقوع بوتولیسم در سه قلاده سگ
۳۰گزارش وقوع IBH در گله ى گوشتى شهرستان گرگان
۳۱گزارش وقوع فلجى ناشى از گزش کنه در سگ نژاد میکس ماستیف
۳۲گزارش وقوع آبله در گله ى قرقاول شهرستان کردکوى
۳۳گزارش وقوع هیستومونیازیس در گله ى کبک شهرستان گمیشان استان گلستان
۳۴گزارش نادر یک مورد تومور پستانى در یک قلاده سگ نر بالغ نژاد مخلوط
۳۵مرورى بر اثر داروهاى آنتى هیستامینى بر تابلوى الکتروکاردیوگرام
۳۶گزارش یک مورد هایپرپلازى ناحیه ى آمپولا در یک راس الاغ
۳۷گزارش یک نمونه تومور بدخیم پستانى (کارسینوما) در یک قلاده سگ ماده
۳۸پروستاگلاندینها و برخى از کاربردهاى آن در دامپزشکى
۳۹بیمارى هاى زیونوز در دانشجویان دامپزشکى: گزارش یک مورد درماتوفیتوز
۴۰ساختمان پلاکت وموارد استفاده از پلاسماى غنى از پلاکت
۴۱بررسى میزان شیوع آلودگى انگلى سیستى سرکوس گوسفند کشتارى در کشتارگاه هاى صنعتى استان قم در فصول مختلف سال هاى 1390 تا 1394
۴۲بررسى سطح سرمى قند خون متعاقب درمان با نانوذره نقره در مدل زنوگرافت سرطان ایجاد شده توسط رده سلولى سرطان معده در موش هاى ترانسژنیک b6 nude
۴۳گزارش وقوع کارسینوما پستانى در یک قلاده سگ نژاد تریر و درمان آن به روش جراحى
۴۴گزارش وقوع فیبروسارکوماى پا در یک قلاده سگ نژاد ژرمن شپرد
۴۵مطالعه هیستوپاتولوژى تاثیر نانوذرات اکسید روى بر بافت کلیه موش نر نژاد ویستار
۴۶بررسی ضایعات هیستوپاتولوژیک ناشى از نانو ذره اکسید روى بر روى بافت ریه در موش صحرایى نر نژاد ویستار
۴۷بررسى تاثیر نانو ذرات اکسید روى بر روى سطح فسفر خون در موش صحرایى نر
۴۸تاثیر نانوذرات اکسید روى بر سطوح خونى نیتروژن اوره خون (BUN) و کراتینین (CRE) در موش صحرایى
۴۹مطالعه تاثیرات ماده موثره ژرانیول بر بافت ریه در موش صحرایى نر نژاد ویستار
۵۰بررسى تغییرات سطوح آنزیم هاى کبدى متعاقب تزریق نانوذرات اکسید روى در موش هاى نژاد ویستار
۵۱بررسى ضایعات ناشى از نانوپارتیکل اکسید روى بر روى بافت ناى درموش صحرایى نر نژاد ویستار
۵۲بررسى سطح سرمى آنزیم CPK متعاقب درمان با نانوذره نقره در مدل زنوگرافت سرطان ایجاد شده توسط رده سلولى سرطان معده در موش هاى ترانسژنیک b6 nude
۵۳بررسى اثرات تغذیه اى سینامالدهید در غذاى ماهى در ماهى کپور معمولى (carpio Cyprinus)
۵۴بررسى تاثیرات آلودگیهاى زیست محیطى ناشى از فلزات سنگین در ماهیان
۵۵بررسى اثر آنتاگونیستى باکترىهاى لاکتیک اسید جدا شده از شیر شتر بر روى باکترى سالمونلا
۵۶اهمیت بتا اسید هاى گیاه رازک در خوراک
۵۷بررسى اثرات سمى ناشى از نانوپارتیکل اکسید روى بر روى بافت کبد در موش صحرایى نر نژاد ویستار
۵۸تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت ناى در موش هاى صحرایى نژاد ویستارمتعاقب تجویز خوراکى ژرانیول
۵۹تغییرات سطوح خونى سدیم و پتاسیم متعاقب تزریق داخل صفاقى نانو ذرات اکسید روى در موش صحرایى نر
۶۰تاثیر تبلیغات مسیولیت های اجتماعی شرکت ها بر نگرش و تمایل به خرید مشتریان
۶۱مروری بر دیدگاه جلال الدین مولوی پیرامون آزاداندیشی
۶۲بررسی رابطه بین عدم کارایی مدیریتی با محافظه کاری مشروط و نامشروط با تاکید بر هزینه نمایندگی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
۶۳تبیین تاثیر وفاداری و اعتماد مصرف کننده به خرده فروش از طریق نام تجاری
۶۴بررسی تشخیص مدیریت سود با استفاده از تغییرات گردش دارایی ها و حاشیه سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۶۵بررسی عوامل تقویت کننده پایداری تعاملات اجتماعی در فضاهای فرهنگی همچون فرهنگسراها
۶۶بررسی بازی درمانی و مهارت های کودکان پیش دبستانی
۶۷بررسی تاثیر جهت گیری بازار بر عملکرد صادراتی شرکت های کوچک و متوسط صادر کننده استان مازندران
۶۸بررسی رابطه بین تبلیغات دهان به دهان با قصد خرید مجدد مشتریان مطالعه موردی بانک پاسارگاد استان مازندران
۶۹عوامل تاثیرگذار بر سودآوری بیمه عمر مطالعه موردی: شرکت های بیمه ایران
۷۰ارزیابی دیدگاه مدیران و کتابداران کتابخانه ملی ایران در مورد مدیریت سبز
۷۱بررسی گونه شناسی خانه های بومی مازندران با رویکرد فرهنگ (مطالعه موردی شهر بابل)
۷۲بررسی خانه های بومی استان مازندران با رویکرد فرهنگ
۷۳بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات در توانمندسازی شغلی کارکنان دانشگاه مازندران
۷۴نقش فناوری اطلاعات در آموزش نیروی انسانی با تاکید بر توانمندسازی
۷۵تاثیر حاکمیت شرکتی بر احتمال وقوع تقلب در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۷۶بررسی رابطه بین استراتژی های رقابتی و عملکرد شرکت ها (به انضمام مطالعه موردی)
۷۷اندازه گیری میزان افشای ریسک داوطلبانه و بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و کیفیت درسطح شرکت درقالب ویژگیهای هییت مدیره با آن
۷۸مطالعه کاربرد مولفه های سایبرنتیک در مدیریت اداره کل کتابخانه های عمومی استان مازندران
۷۹عوامل موثر بر خرید تضمینی گندم در شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه -2 استان مازندران
۸۰ارزیابی وب سایت دانشگاه علوم پزشکی مازندران بر اساس وب معنایی و سطح آشنایی حرفه مندان علم اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات
۸۱کاربرد شبکه های پتری در شبیه سازی سیستم کنترل ترافیک هوایی
۸۲بهبود الگوریتم مبتنی براجتماع با روش سرگردانی در بهینه سازی چندمدی
۸۳اثر مفید به کارگیری روش آموزش دیجیتالی بر کیفیت کارافرینی و یادگیری دانشجویان
۸۴وفادارسازی مشتریان در خرید از شبکه های اجتماعی
۸۵تاثیر اصول معماری سبز بر پایه رعایت اصول معماری بومی (اقلیم معتدل ومرطوب) در طراحی کتابخانه به منظور ارتقاء عملکرد و جذب مخاطب
۸۶بررسی تاثیر مدیریت هویت برند و مسیولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد برند و رفتار شهروندی برند با نقش میانجی گری تعهد سازمانی (مطالعه موردی: کارمندان شعب بانک پاسارگاد شهر تهران)
۸۷آنالیز فاکتورهای مخرب آلودگی صوتی بر انسان و راهکارهای مبارزه با آن ها
۸۸بررسی تاثیر اعتماد اجتماعی بر ریسک سقوط قیمت سهام
۸۹تاثیرگذاری اعتماد اجتماعی بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای صنایع شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۹۰اثر کیفیت حسابداری و حسابداری محافظه کارانه بر سود شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۹۱بررسی تاثیر کیفیت حسابداری و حسابداری محافظه کارانه بر سود

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۰۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.