لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۵۹ مقاله شامل ۱۴۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۶ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Bloode exchange complications in the infants
۲موسیقی کناری در منظومه های زهره و منوچهر ایرج میرزا و ایرج و هوبره لاربن
۳بررسی هزینه خدمات درمانی ارایه شده در مرکز آموزشی درمانی رازی قایمشهر
۴بررسی مولفه های بومی و اقلیمی در داستان ترس و لرز غلامحسین ساعدی
۵مقایسه ی مولفه های تربیتی و اجتماعی در قابوس نامه و اخلاق ناصری
۶بررسی فقهی و حقوقی قبض و اقباض در بازار بورس
۷بررسی فقهی قاعده لاضرر پیرامون حقوق محیط زیست
۸جایگاه آزاداندیشی از دیدگاه مولوی
۹بررسی جایگاه پست و بلند در شعر سبک هندی
۱۰تحلیل داستان پادشاه و کنیزک مثنوی مولوی براساس نظریه کنشی گرماس
۱۱بررسی تاثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری ایران در روابط تجاری با چین
۱۲بررسی تاثیر فرصت های رشد بر ارتباط بین سرمایه گذاران نهادی با سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۱۳بررسی نقش میان جیگری عملکرد مالی بر رابطه بین گزارشگری افشای زیست محیطی، اجتماعی و سهامداران نهادی
۱۴تاثیر ریسک پذیری و تاکید مدیریت ارشد بر عملکرد تجاری و استراتژی رقابتی
۱۵سیر تحول عرضه به کار رفته در فضاهای و تزیینات ورودی بناهای تهران عهد قاجار
۱۶معماری و حافظ (ردپای معماری در اشعار حافظ)
۱۷نقش باور و مذهب در شکل گیری سقانفار با تکیه بر سقانفار سید ابو صالح قایمشهر
۱۸تاثیر طراحی معمارانه اتاق کودک برای ایجاد فضایی شاد، خلاق و بازی پذیر در خانه های امروز
۱۹تاثیر معماری سنتی بر معماری ایرانی در فضای جمعی با توجه به پایان نامه تالار هم اندیشی معماران با رویکرد زمینه گرایی در منطقه نیاوران تهران
۲۰نقش سرزندگی تحصیلی و سیستم فعال سازی مغزی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان بابل
۲۱مرورى بر عوامل تغذیه اى موثر بر کارایى برنامه هاى واکسیناسیون در پرورش طیور
۲۲بررسى اثر عصاره ى هیدروالکلى کبر (Capparis spinosa) بر پروتواسکولکس هاى کیست هیداتیک در شرایط آزمایشگاهى
۲۳بررسى فاکتورهاى عملکردى کلیه و کبد متعاقب درمان با نانوذره نقره در مدل زنوگرافت سرطان ایجاد شده توسط رده سلولى سرطان معده در موش هاى ترانسژنیک nude b6
۲۴مطالعه هیستوپاتولوژى تاثیر نانوذرات اکسید روى بر بافت پانکراس متعاقب تزریق داخل صفاقى در موش صحرایى نژاد ویستار
۲۵تغییرات سطوح پروتیین و آلبومین خون در موش صحرایى نژاد ویستار متعاقب مسمومیت ناشى از تزریق داخل صفاقى نانوذرات اکسید روى
۲۶بررسى اثر تیمول بر تخم و لارو پشه کولکس در شرایط آزمایشگاهى
۲۷بررسى چگونگى ایجاد مدل زنوگرافت سرطان توسط رده سلولى سرطان معده در موش هاى ترانسژنیک b6 nude
۲۸گزارش یک نمونه تومور مرکب سرطانى در یک قلاده سگ بومى (Case report)
۲۹گزارش وقوع استروپتوکوزیس در یک مزرعه پرورش قزل آلا رنگین کمان در منطقه هراز استان مازندران
۳۰گزارش وقوع بوتولیسم در سه قلاده سگ
۳۱گزارش وقوع IBH در گله ى گوشتى شهرستان گرگان
۳۲گزارش وقوع فلجى ناشى از گزش کنه در سگ نژاد میکس ماستیف
۳۳گزارش وقوع آبله در گله ى قرقاول شهرستان کردکوى
۳۴گزارش وقوع هیستومونیازیس در گله ى کبک شهرستان گمیشان استان گلستان
۳۵گزارش نادر یک مورد تومور پستانى در یک قلاده سگ نر بالغ نژاد مخلوط
۳۶مرورى بر اثر داروهاى آنتى هیستامینى بر تابلوى الکتروکاردیوگرام
۳۷گزارش یک مورد هایپرپلازى ناحیه ى آمپولا در یک راس الاغ
۳۸گزارش یک نمونه تومور بدخیم پستانى (کارسینوما) در یک قلاده سگ ماده
۳۹پروستاگلاندینها و برخى از کاربردهاى آن در دامپزشکى
۴۰بیمارى هاى زیونوز در دانشجویان دامپزشکى: گزارش یک مورد درماتوفیتوز
۴۱ساختمان پلاکت وموارد استفاده از پلاسماى غنى از پلاکت
۴۲بررسى میزان شیوع آلودگى انگلى سیستى سرکوس گوسفند کشتارى در کشتارگاه هاى صنعتى استان قم در فصول مختلف سال هاى 1390 تا 1394
۴۳بررسى سطح سرمى قند خون متعاقب درمان با نانوذره نقره در مدل زنوگرافت سرطان ایجاد شده توسط رده سلولى سرطان معده در موش هاى ترانسژنیک b6 nude
۴۴گزارش وقوع کارسینوما پستانى در یک قلاده سگ نژاد تریر و درمان آن به روش جراحى
۴۵گزارش وقوع فیبروسارکوماى پا در یک قلاده سگ نژاد ژرمن شپرد
۴۶مطالعه هیستوپاتولوژى تاثیر نانوذرات اکسید روى بر بافت کلیه موش نر نژاد ویستار
۴۷بررسی ضایعات هیستوپاتولوژیک ناشى از نانو ذره اکسید روى بر روى بافت ریه در موش صحرایى نر نژاد ویستار
۴۸بررسى تاثیر نانو ذرات اکسید روى بر روى سطح فسفر خون در موش صحرایى نر
۴۹تاثیر نانوذرات اکسید روى بر سطوح خونى نیتروژن اوره خون (BUN) و کراتینین (CRE) در موش صحرایى
۵۰مطالعه تاثیرات ماده موثره ژرانیول بر بافت ریه در موش صحرایى نر نژاد ویستار
۵۱بررسى تغییرات سطوح آنزیم هاى کبدى متعاقب تزریق نانوذرات اکسید روى در موش هاى نژاد ویستار
۵۲بررسى ضایعات ناشى از نانوپارتیکل اکسید روى بر روى بافت ناى درموش صحرایى نر نژاد ویستار
۵۳بررسى سطح سرمى آنزیم CPK متعاقب درمان با نانوذره نقره در مدل زنوگرافت سرطان ایجاد شده توسط رده سلولى سرطان معده در موش هاى ترانسژنیک b6 nude
۵۴بررسى اثرات تغذیه اى سینامالدهید در غذاى ماهى در ماهى کپور معمولى (carpio Cyprinus)
۵۵بررسى تاثیرات آلودگیهاى زیست محیطى ناشى از فلزات سنگین در ماهیان
۵۶بررسى اثر آنتاگونیستى باکترىهاى لاکتیک اسید جدا شده از شیر شتر بر روى باکترى سالمونلا
۵۷اهمیت بتا اسید هاى گیاه رازک در خوراک
۵۸بررسى اثرات سمى ناشى از نانوپارتیکل اکسید روى بر روى بافت کبد در موش صحرایى نر نژاد ویستار
۵۹تغییرات هیستوپاتولوژیک بافت ناى در موش هاى صحرایى نژاد ویستارمتعاقب تجویز خوراکى ژرانیول
۶۰تغییرات سطوح خونى سدیم و پتاسیم متعاقب تزریق داخل صفاقى نانو ذرات اکسید روى در موش صحرایى نر
۶۱تاثیر تبلیغات مسیولیت های اجتماعی شرکت ها بر نگرش و تمایل به خرید مشتریان
۶۲مروری بر دیدگاه جلال الدین مولوی پیرامون آزاداندیشی
۶۳بررسی رابطه بین عدم کارایی مدیریتی با محافظه کاری مشروط و نامشروط با تاکید بر هزینه نمایندگی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
۶۴تبیین تاثیر وفاداری و اعتماد مصرف کننده به خرده فروش از طریق نام تجاری
۶۵بررسی تشخیص مدیریت سود با استفاده از تغییرات گردش دارایی ها و حاشیه سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۶۶بررسی عوامل تقویت کننده پایداری تعاملات اجتماعی در فضاهای فرهنگی همچون فرهنگسراها
۶۷بررسی بازی درمانی و مهارت های کودکان پیش دبستانی
۶۸بررسی تاثیر جهت گیری بازار بر عملکرد صادراتی شرکت های کوچک و متوسط صادر کننده استان مازندران
۶۹بررسی رابطه بین تبلیغات دهان به دهان با قصد خرید مجدد مشتریان مطالعه موردی بانک پاسارگاد استان مازندران
۷۰عوامل تاثیرگذار بر سودآوری بیمه عمر مطالعه موردی: شرکت های بیمه ایران
۷۱ارزیابی دیدگاه مدیران و کتابداران کتابخانه ملی ایران در مورد مدیریت سبز
۷۲بررسی گونه شناسی خانه های بومی مازندران با رویکرد فرهنگ (مطالعه موردی شهر بابل)
۷۳بررسی خانه های بومی استان مازندران با رویکرد فرهنگ
۷۴نقش سبک رهبری خدمت گزار بر خلق و خو و عملکرد کارکنان در خلق شهرت هتل ها
۷۵بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس دامنه های خلاقیت کافمن
۷۶بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات در توانمندسازی شغلی کارکنان دانشگاه مازندران
۷۷نقش فناوری اطلاعات در آموزش نیروی انسانی با تاکید بر توانمندسازی
۷۸تاثیر حاکمیت شرکتی بر احتمال وقوع تقلب در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۷۹بررسی رابطه بین استراتژی های رقابتی و عملکرد شرکت ها (به انضمام مطالعه موردی)
۸۰اندازه گیری میزان افشای ریسک داوطلبانه و بررسی رابطه حاکمیت شرکتی و کیفیت درسطح شرکت درقالب ویژگیهای هییت مدیره با آن
۸۱مطالعه کاربرد مولفه های سایبرنتیک در مدیریت اداره کل کتابخانه های عمومی استان مازندران
۸۲عوامل موثر بر خرید تضمینی گندم در شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه -2 استان مازندران
۸۳ارزیابی وب سایت دانشگاه علوم پزشکی مازندران بر اساس وب معنایی و سطح آشنایی حرفه مندان علم اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات
۸۴کاربرد شبکه های پتری در شبیه سازی سیستم کنترل ترافیک هوایی
۸۵بهبود الگوریتم مبتنی براجتماع با روش سرگردانی در بهینه سازی چندمدی
۸۶اثر مفید به کارگیری روش آموزش دیجیتالی بر کیفیت کارافرینی و یادگیری دانشجویان
۸۷وفادارسازی مشتریان در خرید از شبکه های اجتماعی
۸۸تاثیر اصول معماری سبز بر پایه رعایت اصول معماری بومی (اقلیم معتدل ومرطوب) در طراحی کتابخانه به منظور ارتقاء عملکرد و جذب مخاطب
۸۹بررسی تاثیر مدیریت هویت برند و مسیولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد برند و رفتار شهروندی برند با نقش میانجی گری تعهد سازمانی (مطالعه موردی: کارمندان شعب بانک پاسارگاد شهر تهران)
۹۰آنالیز فاکتورهای مخرب آلودگی صوتی بر انسان و راهکارهای مبارزه با آن ها
۹۱بررسی تاثیر اعتماد اجتماعی بر ریسک سقوط قیمت سهام
۹۲تاثیرگذاری اعتماد اجتماعی بر ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای صنایع شیمیایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۹۳اثر کیفیت حسابداری و حسابداری محافظه کارانه بر سود شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۹۴بررسی تاثیر کیفیت حسابداری و حسابداری محافظه کارانه بر سود
۹۵نقش فناوری اطلاعات در آموزش نیروی انسانی با تاکید بر توانمندسازی
۹۶بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۹۷بررسی رابطه ی سیستم های اطلاعاتی مدیریت با کارآفرینی سازمانی؛مطالعه موردی کارکنان دانشگاه مازندران
۹۸بررسی رابطه ی سیستم های اطلاعاتی مدیریت با عملکرد مدیریت منابع انسانی:مطالعه موردی کارکنان اداره کل آموزش و پررورش استان مازندران
۹۹بررسی رابطه ی بین سیستم های اطلاعاتی مدیریت با بهره وری سازمانی:مطالعه موردی بر روی کارکنان اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری استان مازندران
۱۰۰بررسی رابطه ی بین مدیریت دانش با سیستم های اطلاعاتی مدیریت درمعلمان مقطع ابتدایی شهرستان بابل

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۵۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.