لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند در سال ۱۳۹۷ کلا ۷۴ مقاله شامل ۶۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Inherent health and environmental risk assessment of nanostructured metal oxide production processes.
۲Prediction of geotechnical properties of treated fibrous peat by artificial neural networks
۳Free vibration analysis of sandwich beams with carbon nanotube reinforced face sheets based on extended high-order sandwich panel theory
۴Calcareous nannofossil biostratigraphy of the eocene of the zagros basin in Iran
۵Inherent health and environmental risk assessment of nanostructured metal oxide production processes
۶Preparation and application of α-Fe

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۷۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.