لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون در سال ۱۳۹۷ کلا ۵۷ مقاله شامل ۴۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Investigation of the vibrational characteristics of double-walled carbon nanotubes/double-layered graphene sheets using the finite element method
۲Effects of oral dosage of lead acetate II on osteocalcin gene expression in rat mesenchymal stem cells
۳Effects of the hydroalcoholic extract of Artemisia khorassanica on wound healing potential in mice
۴Effects of Oral Dosage of Lead Acetate II on Osteocalcin Gene Expression in Rat Mesenchymal Stem Cells.
۵Administration of Intravenous Zoledronic Acid Every 3 Months vs. Annually in β-thalassemia Patients with Low Bone Mineral Density: a Retrospective Comparison of Efficacy.
۶Effect of packaging method, temperature and storage period on physicochemical and sensory properties of wild almond kernel.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۵۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.