لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه تبریز در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه تبریز در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۰۴۴ مقاله شامل ۳۳۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۴۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶۶۷ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ارزیابی تحمل به شوری بر جوانه زنی بذر چغندرقند ( Beta vulgaris L )
۲ارزیابی ژنوتیپ های چغندرقند برای تحمل به تنش شوری
۳Propolis and Improvement of Spermatogenic Cells Population Indices in Oxaliplatin Treated Adult Rats
۴Methanolic Extract of Coconut Meat Decrease Sperm DNA Fragmentation and Teratozoospermia Index By Reduction of Oxidative Stress In Testis Tissues of Type II Diabetic Rats
۵Assessment of the Leydig Cells Population in Rat Testicular Tissue Following Treatment with Oxaliplatin
۶The Effect of Methanolic Extract of Iranian Oak Fruit on Apoptotic Index and Caspase 3 Expression in Epididymis in Male Adult Diabetic Rats
۷The Effect of Aqueous Extract of Zizyphus Jujube Fruit on Mean Volume And Total Number of Leydig Cells And Plasma Testosterone Level in Type I Diabetic Male Rats
۸توزیع فضایی آسیب های رفاهی در مناطق مختلف شهر تهران
۹چالش های گردشگری در برنامه ریزی شهری ایران
۱۰نقش آفرینی کالبدی -فضایی خانه های دوم در منطقه باغ بهادران استان اصفهان
۱۱دسته بندی خودرو مبتنی بر شبکه های کانولوشنی عمیق
۱۲تحلیل حرارتی شناور به منظور شناسایی و کاهش اثرات فروسرخ
۱۳مقایسه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی الیاف پشم نسل اول و دوم گوسفندان دورگه آرخارمرینو-قزل با والدین آنها
۱۴بررسی رابطه سبک های شخصیتی با تنبلی ( مطالعه موردی: دانشجویان خوابگاهی دانشگاه سراسر تبریز )
۱۵بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی (مطالعه موردی: اعضای هییت علمی دانشگاه بوعلی سینا)
۱۶عوامل اجتماعی موثر بر شکاف نسلی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی)
۱۷نقش روان رنجور خویی و روابط بین فردی در پیش بینی سازگاری اجتماعی
۱۸تحلیل محتوا کتاب فارسی پایه سوم دوره ابتدایی
۱۹نقش اعتیاد به اینترنت و تعادل تحصیل/ زندگی در پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی
۲۰نقش مدیریت زمان و خودکنترلی در پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی
۲۱داغ فقر به مثابه مانع توسعه در جوامع پیرامونی و نیمه پیرامونی (فقر مکانیکی و فقر پسامکانیکی)
۲۲مطالعه عوامل موثر بر بروز رفتارهای وندالیستی ( مورد مطالعه: دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر تبریز )
۲۳نقش خوش بینی، خودکارآمدی و تاب آوری در پیش بینی بهزیستی روانشناختی
۲۴تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی
۲۵نقش خودراهبری، خودآگاهی هیجانی وخودشکوفایی در پیش بینی بهزیستی روان شناختی
۲۶روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
۲۷نظریه نقد نامق کمال در باب زبان عثمانی و آمیختگی آن با زبان فارسی
۲۸برنامه ریزی فضاهای سبز بیمارستانی به عنوان مکان اجتماعی عمومی
۲۹ارزیابی تاثیر پیکربندی فضایی منظر بر ترجیحات، ادراک و بازیابی روحی بانوان در پارک های شهری تبریز
۳۰ارزیابی ترجیحات و ادراک شناختی بانوان نسبت به خاستگاه گیاهان در پارک های شهری تبریز
۳۱سلول حافظه SRAM هفت فرانسیس طوری که می توان با حاشیه ایستای نویز بهبود یافته
۳۲تاثیر عوامل نهادی روی کارآفرینی زنان (مورد مطالعه:استان آذربایجان شرقی)
۳۳ارزیابی کارایی در صنعت طیور و واحدهای تولیدی استان آذربایجانشرقی
۳۴نقش هوشمندسازی مدارس بر فرآیند یادگیری
۳۵ضرورت آموزش تفکر انتقادی و جایگاه آن در اسلام و جامعه
۳۶اثرات مکمل دارویی گیاهی بیوهربال بر افزایش وزن و ضریب تبدیل گوساله های پرواری هلشتاین
۳۷ارزیابی مسیرهای بیولوژیکی پاسخ ایمنی مرغ ها به ویروس H5N1 با استفاده از نرم افزارPath Visio
۳۸تاثیر جایگزینی پسماند رستوران بر افزایش وزن و ضریب تبدیل گوساله های پرواری هلشتاین
۳۹تاثیر بتایین برعملکرد رشد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی درشرایط تنش گرمایی
۴۰چالش های فیزیولوژیکی تولیدمثل در گاومیش
۴۱بررسی نقش آمایش سرزمین در برنامه ریزی مناطق مرزی مطالعه موردی: شهرستان سردشت
۴۲برنامه ریزی راهبردی توسعه ی روستاهای مرزی با تاکید بر بازارچه های مرزی مطالعه موردی: بازارچه های مرزی شهرستان سردشت
۴۳تاسیس امنیت و جایگاه سیاسی/مفهومی مرز با توجه به آراء فوکو و آگامبن در باب دولت مدرن
۴۴رابطه خیار تبعیض صفقه با خیار شرکت
۴۵کودک، آزادی عقیده و مذهب
۴۶دیدگاه نظام حقوقی ایران در زمینه تابعیت فرزند نامشروع
۴۷بررسی تاثیر روان شناختی فصل ها بر آفرینش هنری اخوان ثالث
۴۸تحلیل و ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی شهری مطالعه موردی منظریه تبریز
۴۹مکان یابی بهینه دفن پسماند شهرها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS مورد مطالعه شهر اسکو
۵۰پنهان سازی تصویر در تصاویر بامعنی به کمک فیلتر منظم و تبدیلات کسینوسی گسسته
۵۱پیمانه بندی نرم افزار با در نظر گرفتن ویژگی های ساختاری و غیرساختاری
۵۲طراحی یک ضرب کننده مدولار بدون علامت 64 در 64 بیتی موازی با استفاده از ساختار Baugh Wooley و تکنیک Wallace Tree
۵۳روشی جدید برای پیمانه بندی کد منبع نرم افزار
۵۴بهبود دقت الگوریتم KNN موازی مبتنی بر منطق فازی
۵۵یک الگوریتم خوشه بندی جدید مبتنی بر افراز برای پیمانه بندی سیستم های نرم افزاری
۵۶الگوریتم ژنتیک بهبود یافته با بهره گیری از تابع ترکیب باکتری جهت حل مسایل دودویی
۵۷ارایه یک روش ترکیبی برای خوشه بندی نرم افزار با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم های سلسله مراتبی
۵۸پیش بینی ساختار سه بعدی پروتیین با استفاده از الگوریتم تکاملی ترکیبی
۵۹Formal modelling and performance evaluation of puzzle type computer game using colored petri net
۶۰ارزیابی و رتبه بندی سطوح توسعه یافتگی سکونتگاه های روستایی با استفاده از روش های تحلیل تصمیم گیری چند معیاره (مورد مطالعه: استان کردستان)
۶۱بررسی عملکرد و تحلیل ترمودینامیکی نیروگاه زمین گرمایی شهرستان مشکین شهر
۶۲تاثیر آلودگی آب و هوا بر تولید مثل مهره داران
۶۳بررسی تاثیر یون کادمیوم بر فعالیت آنزیم لاکتوپراکسیداز
۶۴مکانیسم تاثیرمهاری یون سرب بر فعالیت آنزیم لاکتوپراکسیداز
۶۵بررسی آثار زیست محیطی و روش های بازیابی ترکیبات آلی فرار مطالعه موردی: صنعت چاپ
۶۶تاثیر گردش شغلی و بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی
۶۷معادلوی سیالی حرکت موج آلفون در اتمسفر خورشید
۶۸دینامیک امواج آلون و مغناطوصوتی سریع در مغناطوسپهر زمین
۶۹چشم انداز فضاهای سبز دانشگاهی با تاکید بر دیدگاه متخصصان (مطالعه موردی: دانشگاه تبریز)
۷۰مقایسه تاثیر روش تدریس مبتنی بر تفکر فعال و روش تدریس سنتی در یادگیری درس علوم تجربی ابتدایی دانش آموزان پسر ناحیه 1 شهرستان اردبیل
۷۱تاثیرات دهیدراسیون حاد بر روی پارامترهای بیومکانیکی کشتی گیران حرفه ای
۷۲بررسی تاثیر ناهنجاری های صافی کف پا و زانوی ضربدری بر تعادل، سرعت و توان دختران ژیمناست نونهال
۷۳مقایسه میزان پرخاشگری و خشم رقابتی در زنان ورزشکار رشته های تیمی و انفرادی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۷۴بررسی ارتباط بین قدرت عضلات پایین تنه و تعادل پویا در مردان دارای اضافه وزن
۷۵تجزیه تحلیل نقش واسطه ای نگرش مشتریان بر قصد خرید بلیط الکترونیکی مسابقات فوتبال
۷۶تبیین تاثیر رسانه بر توسعه ورزش قهرمانی و همگانی در نگرش مثبت به ورزش
۷۷تاثیر یک هفته مکمل سازی سیترولین مالات بر برخی شاخص های آسیب عضلانی مردان کشتی گیر
۷۸مقایسه تاثیر یک هفته مکمل سازی ال-آرژنین و ترکیب آن با سیترولین مالات بر برخی شاخص های آسیب عضلانی مردان کشتی گیر
۷۹ارتباط ویژگی های شخصیتی با انگیزه مشارکت ورزشی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند
۸۰بررسی کانون توجه درونی و بیرونی در دو گروه وابسته به زمینه و مستقل از زمینه
۸۱بررسی آثار ورزش مادران بر شاخص های رشد نوزادان
۸۲بررسی رابطه بین سبک های شناختی و شخصیت ورزشکاران شرکت کننده در نهمین المپیاد ورزشی دانشجویی دختران
۸۳تجزیه تحلیل جنبه های تاسیساتی، خدماتی و بهداشتی استادیوم های لیگ برتر فوتبال ایران ( مطالعه موردی: استادیوم های شهر تبریز )
۸۴تجزیه و تحلیل عملکرد سازه های فضاکار در مورد مدل اسنپ
۸۵پایدارسازی گودبرداری در زمینهای شیبدار با استفاده از نیلینگ
۸۶تاثیر دیوار برشی در سازه های بتنی بلند مرتبه
۸۷مطالعه موردی تاثیر دیوارهای برشی به لحاظ اقتصادی در سازه های بتنی
۸۸بررسی تاثیر زهکشی بر نشست حاصل از حفاری تونل خط 2 متروی تبریزبر ساختمان بیمارستان امیر المومنین
۸۹مطالعه خشک سالی های تبریز با روش شاخص اکتشاف خشک سالی
۹۰بررسی اندرکنش زمین لرزه های بزرگ درمنطقه شمال غرب کشور براساس تغییرات تنش کولمب
۹۱استفاده از سیستم جاذب انرژی در فرود اضطراری بالگرد
۹۲مطالعه اندرکنش تونل های سگمنتی و گسلش نرمال با استفاده از مدل سازی عددی
۹۳مطالعه عددی تاثیر گسلش امتداد لغز بر روی تونل های سگمنتی کم عمق
۹۴بررسی آزمایشگاهی تاثیر اندازه جعبه برش مستقیم ساده بر پارامترهای مقاومتی خاک
۹۵بررسی تاثیر مواد ارگانیک در تثبیت خاکهای ریزدانه با الیاف پلی پروپیلن
۹۶ارزیابی و تخمین نسبت بار بستر به بار کل رسوبی در رودخانه های شنی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
۹۷بررسی تاثیر بارش بر تغییرات تراز آبزیرزمینی با استفاده از تبدیل موجک و آزمون من کندال مطالعه موردی
۹۸بررسی روند رسوب مخزن سد آیدوغموش با استفاده از نرم افزار 0.3 Gstar و پیش بینی عمر مفید آن
۹۹آشکار سازی پدیده گرد غبار با استفاده از تکنیک های دور سنجی مطالعه موردی: غرب ایران
۱۰۰تخمین دمای سطح آب با استفاده از تکنیک های سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: دریاچه ارومیه)

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۰۴۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.