لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه تبریز در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه تبریز در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۳۷۵ مقاله شامل ۶۲۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۷۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶۷۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ارزیابی تحمل به شوری بر جوانه زنی بذر چغندرقند ( Beta vulgaris L )
۲ارزیابی ژنوتیپ های چغندرقند برای تحمل به تنش شوری
۳Propolis and Improvement of Spermatogenic Cells Population Indices in Oxaliplatin Treated Adult Rats
۴Methanolic Extract of Coconut Meat Decrease Sperm DNA Fragmentation and Teratozoospermia Index By Reduction of Oxidative Stress In Testis Tissues of Type II Diabetic Rats
۵Assessment of the Leydig Cells Population in Rat Testicular Tissue Following Treatment with Oxaliplatin
۶The Effect of Methanolic Extract of Iranian Oak Fruit on Apoptotic Index and Caspase 3 Expression in Epididymis in Male Adult Diabetic Rats
۷The Effect of Aqueous Extract of Zizyphus Jujube Fruit on Mean Volume And Total Number of Leydig Cells And Plasma Testosterone Level in Type I Diabetic Male Rats
۸توزیع فضایی آسیب های رفاهی در مناطق مختلف شهر تهران
۹چالش های گردشگری در برنامه ریزی شهری ایران
۱۰نقش آفرینی کالبدی -فضایی خانه های دوم در منطقه باغ بهادران استان اصفهان
۱۱دسته بندی خودرو مبتنی بر شبکه های کانولوشنی عمیق
۱۲تحلیل حرارتی شناور به منظور شناسایی و کاهش اثرات فروسرخ
۱۳مقایسه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی الیاف پشم نسل اول و دوم گوسفندان دورگه آرخارمرینو-قزل با والدین آنها
۱۴بررسی رابطه سبک های شخصیتی با تنبلی ( مطالعه موردی: دانشجویان خوابگاهی دانشگاه سراسر تبریز )
۱۵بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی (مطالعه موردی: اعضای هییت علمی دانشگاه بوعلی سینا)
۱۶عوامل اجتماعی موثر بر شکاف نسلی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی)
۱۷نقش روان رنجور خویی و روابط بین فردی در پیش بینی سازگاری اجتماعی
۱۸تحلیل محتوا کتاب فارسی پایه سوم دوره ابتدایی
۱۹نقش اعتیاد به اینترنت و تعادل تحصیل/ زندگی در پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی
۲۰نقش مدیریت زمان و خودکنترلی در پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی
۲۱داغ فقر به مثابه مانع توسعه در جوامع پیرامونی و نیمه پیرامونی (فقر مکانیکی و فقر پسامکانیکی)
۲۲مطالعه عوامل موثر بر بروز رفتارهای وندالیستی ( مورد مطالعه: دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر تبریز )
۲۳نقش خوش بینی، خودکارآمدی و تاب آوری در پیش بینی بهزیستی روانشناختی
۲۴تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم ابتدایی
۲۵نقش خودراهبری، خودآگاهی هیجانی وخودشکوفایی در پیش بینی بهزیستی روان شناختی
۲۶روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
۲۷نظریه نقد نامق کمال در باب زبان عثمانی و آمیختگی آن با زبان فارسی
۲۸Performance comparison of land change modeling techniques for land use projection of arid watersheds
۲۹تحلیل و ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی شهری (مطالعه موردی منظریه تبریز)
۳۰مکان یابی بهینه دفن پسماند شهرها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS مورد مطالعه: شهر اسکو
۳۱سنجش تاثیر اجرای سیاست قیمت تضمینی جو: به کارگیری رهیافت جورسازی بر پایه نمره تمایل (PSM)
۳۲Kinematic runoff and erosion model efficiency assessment for hydrological simulation of semi-arid watersheds
۳۳تولید شتاب های غیر یکنواخت تکیه گاهی بر اساس رکوردهای واقعی ثبت شده در ساختگاه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی NARX
۳۴شاخص های مطلوب مسکن و مشکلات آن در ایران
۳۵ارزیابی توان های اکولوژیکی حوضه های آبریز لیقوان چای و سعیدآباد چای جهت مکانیابی دهکده های گردشگری
۳۶ارزیابی وضعیت کیفیت محیط شهری با استفاده از شاخصهای سنجش از دور
۳۷برنامه ریزی فضاهای سبز بیمارستانی به عنوان مکان اجتماعی عمومی
۳۸ارزیابی تاثیر پیکربندی فضایی منظر بر ترجیحات، ادراک و بازیابی روحی بانوان در پارک های شهری تبریز
۳۹ارزیابی ترجیحات و ادراک شناختی بانوان نسبت به خاستگاه گیاهان در پارک های شهری تبریز
۴۰سلول حافظه SRAM هفت فرانسیس طوری که می توان با حاشیه ایستای نویز بهبود یافته
۴۱تاثیر عوامل نهادی روی کارآفرینی زنان (مورد مطالعه:استان آذربایجان شرقی)
۴۲ارزیابی کارایی در صنعت طیور و واحدهای تولیدی استان آذربایجانشرقی
۴۳نقش هوشمندسازی مدارس بر فرآیند یادگیری
۴۴ضرورت آموزش تفکر انتقادی و جایگاه آن در اسلام و جامعه
۴۵اثرات مکمل دارویی گیاهی بیوهربال بر افزایش وزن و ضریب تبدیل گوساله های پرواری هلشتاین
۴۶ارزیابی مسیرهای بیولوژیکی پاسخ ایمنی مرغ ها به ویروس H5N1 با استفاده از نرم افزارPath Visio
۴۷تاثیر جایگزینی پسماند رستوران بر افزایش وزن و ضریب تبدیل گوساله های پرواری هلشتاین
۴۸تاثیر بتایین برعملکرد رشد و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی درشرایط تنش گرمایی
۴۹چالش های فیزیولوژیکی تولیدمثل در گاومیش
۵۰بررسی نقش آمایش سرزمین در برنامه ریزی مناطق مرزی مطالعه موردی: شهرستان سردشت
۵۱برنامه ریزی راهبردی توسعه ی روستاهای مرزی با تاکید بر بازارچه های مرزی مطالعه موردی: بازارچه های مرزی شهرستان سردشت
۵۲تاسیس امنیت و جایگاه سیاسی/مفهومی مرز با توجه به آراء فوکو و آگامبن در باب دولت مدرن
۵۳رابطه خیار تبعیض صفقه با خیار شرکت
۵۴کودک، آزادی عقیده و مذهب
۵۵دیدگاه نظام حقوقی ایران در زمینه تابعیت فرزند نامشروع
۵۶بررسی تاثیر روان شناختی فصل ها بر آفرینش هنری اخوان ثالث
۵۷تحلیل و ارزیابی کیفیت زندگی در نواحی شهری مطالعه موردی منظریه تبریز
۵۸مکان یابی بهینه دفن پسماند شهرها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS مورد مطالعه شهر اسکو
۵۹پنهان سازی تصویر در تصاویر بامعنی به کمک فیلتر منظم و تبدیلات کسینوسی گسسته
۶۰پیمانه بندی نرم افزار با در نظر گرفتن ویژگی های ساختاری و غیرساختاری
۶۱طراحی یک ضرب کننده مدولار بدون علامت 64 در 64 بیتی موازی با استفاده از ساختار Baugh Wooley و تکنیک Wallace Tree
۶۲روشی جدید برای پیمانه بندی کد منبع نرم افزار
۶۳بهبود دقت الگوریتم KNN موازی مبتنی بر منطق فازی
۶۴یک الگوریتم خوشه بندی جدید مبتنی بر افراز برای پیمانه بندی سیستم های نرم افزاری
۶۵الگوریتم ژنتیک بهبود یافته با بهره گیری از تابع ترکیب باکتری جهت حل مسایل دودویی
۶۶ارایه یک روش ترکیبی برای خوشه بندی نرم افزار با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم های سلسله مراتبی
۶۷پیش بینی ساختار سه بعدی پروتیین با استفاده از الگوریتم تکاملی ترکیبی
۶۸Formal modelling and performance evaluation of puzzle type computer game using colored petri net
۶۹ارزیابی و رتبه بندی سطوح توسعه یافتگی سکونتگاه های روستایی با استفاده از روش های تحلیل تصمیم گیری چند معیاره (مورد مطالعه: استان کردستان)
۷۰بررسی عملکرد و تحلیل ترمودینامیکی نیروگاه زمین گرمایی شهرستان مشکین شهر
۷۱تاثیر آلودگی آب و هوا بر تولید مثل مهره داران
۷۲بررسی تاثیر یون کادمیوم بر فعالیت آنزیم لاکتوپراکسیداز
۷۳مکانیسم تاثیرمهاری یون سرب بر فعالیت آنزیم لاکتوپراکسیداز
۷۴بررسی آثار زیست محیطی و روش های بازیابی ترکیبات آلی فرار مطالعه موردی: صنعت چاپ
۷۵تاثیر گردش شغلی و بازاریابی داخلی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی
۷۶معادلوی سیالی حرکت موج آلفون در اتمسفر خورشید
۷۷دینامیک امواج آلون و مغناطوصوتی سریع در مغناطوسپهر زمین
۷۸چشم انداز فضاهای سبز دانشگاهی با تاکید بر دیدگاه متخصصان (مطالعه موردی: دانشگاه تبریز)
۷۹مقایسه تاثیر روش تدریس مبتنی بر تفکر فعال و روش تدریس سنتی در یادگیری درس علوم تجربی ابتدایی دانش آموزان پسر ناحیه 1 شهرستان اردبیل
۸۰تاثیرات دهیدراسیون حاد بر روی پارامترهای بیومکانیکی کشتی گیران حرفه ای
۸۱بررسی تاثیر ناهنجاری های صافی کف پا و زانوی ضربدری بر تعادل، سرعت و توان دختران ژیمناست نونهال
۸۲مقایسه میزان پرخاشگری و خشم رقابتی در زنان ورزشکار رشته های تیمی و انفرادی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۸۳بررسی ارتباط بین قدرت عضلات پایین تنه و تعادل پویا در مردان دارای اضافه وزن
۸۴تجزیه تحلیل نقش واسطه ای نگرش مشتریان بر قصد خرید بلیط الکترونیکی مسابقات فوتبال
۸۵تبیین تاثیر رسانه بر توسعه ورزش قهرمانی و همگانی در نگرش مثبت به ورزش
۸۶تاثیر یک هفته مکمل سازی سیترولین مالات بر برخی شاخص های آسیب عضلانی مردان کشتی گیر
۸۷مقایسه تاثیر یک هفته مکمل سازی ال-آرژنین و ترکیب آن با سیترولین مالات بر برخی شاخص های آسیب عضلانی مردان کشتی گیر
۸۸ارتباط ویژگی های شخصیتی با انگیزه مشارکت ورزشی دانشجویان دانشگاه صنعتی سهند
۸۹بررسی کانون توجه درونی و بیرونی در دو گروه وابسته به زمینه و مستقل از زمینه
۹۰بررسی آثار ورزش مادران بر شاخص های رشد نوزادان
۹۱بررسی رابطه بین سبک های شناختی و شخصیت ورزشکاران شرکت کننده در نهمین المپیاد ورزشی دانشجویی دختران
۹۲تجزیه تحلیل جنبه های تاسیساتی، خدماتی و بهداشتی استادیوم های لیگ برتر فوتبال ایران ( مطالعه موردی: استادیوم های شهر تبریز )
۹۳تجزیه و تحلیل عملکرد سازه های فضاکار در مورد مدل اسنپ
۹۴پایدارسازی گودبرداری در زمینهای شیبدار با استفاده از نیلینگ
۹۵تاثیر دیوار برشی در سازه های بتنی بلند مرتبه
۹۶مطالعه موردی تاثیر دیوارهای برشی به لحاظ اقتصادی در سازه های بتنی
۹۷بررسی تاثیر زهکشی بر نشست حاصل از حفاری تونل خط 2 متروی تبریزبر ساختمان بیمارستان امیر المومنین
۹۸مطالعه خشک سالی های تبریز با روش شاخص اکتشاف خشک سالی
۹۹بررسی اندرکنش زمین لرزه های بزرگ درمنطقه شمال غرب کشور براساس تغییرات تنش کولمب
۱۰۰استفاده از سیستم جاذب انرژی در فرود اضطراری بالگرد

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۳۷۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.