لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان در سال 1393 (2014)

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان در سال 1393 کلا 73 مقاله شامل 61 مقاله در کنفرانسهای داخلی و 6 مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر مشخصات حداکثر 100 عنوان مقاله عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

undraw-business
 • undraw-business
  درخواست گزارش کامل مقالات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان

  کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان شامل 73 مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.

لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان در سال 1393 (2014)

نمایش لیست:

سال :

 • عنوان مقاله ISI
  سال انتشار
  نویسنده*
  سمت
  زبان
  دانلود مقالات
 • Association between various sitting posture and pulmonic performance.
  2014
  Mahdi Esmaeilzadeh
  Young Researchers and Elite Club, Shirvan Branch, Islamic Azad University, Shirvan, Iran. Email: m_esmailzadeh@iau-shirvan.ac.ir.,
  انگلیسی
 • Quantitative and qualitative survey of essential oil extraction from fennel (Foenicolum vulgare Mill.) by ultrasound assisted distillation
  2014
  All Dadar
  انگلیسی
 • Investigating effects of poly acrylat potassium on qualitative characters of grape (Vitis vinifera) in North Khorasan of Iran
  2014
  Heidar Namvar
  انگلیسی
 • The response of sunflower grown characters to foliar application of iron, manganese and zinc
  2014
  All Dadar
  انگلیسی
 • Study and identification of potentials of nomadic tourism development (case study: Northern Khorassan)
  2014
  All Dadar
  انگلیسی
 • Study and identification of potentials of nomadic tourism development (case study: Northern Khorassan)
  2014
  All Dadar
  انگلیسی
* در لیست فوق فقط نام یکی از نویسندگان که دارای سمت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان است نمایش داده شده است.
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران